Norway Corporate Services As
Juridisk navn:  Norway Corporate Services As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90517464
Løkketangen 20B Løkketangen 20B Fax:
1337 Sandvika 1337 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 913322711
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/20/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
22800%
Resultat  
  
2969.05%
Egenkapital  
  
1245.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 458.000 2.000 0 0 95.000
Resultat: 1.205.000 -42.000 -16.000 -17.000 -2.000
Egenkapital: 1.077.000 -94.000 -31.000 -18.000 -4.000
Regnskap for  Norway Corporate Services As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 458.000 2.000 0 0 95.000
Driftskostnader -487.000 -43.000 -16.000 -17.000 -96.000
Driftsresultat -28.000 -42.000 -16.000 -17.000 -2.000
Finansinntekter 1.233.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.233.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 1.205.000 -42.000 -16.000 -17.000 -2.000
Skattekostnad -34.000 -25.000 2.000 3.000 0
Årsresultat 1.171.000 -67.000 -13.000 -14.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 39.000 103.000 125.000 22.000 119.000
Sum omløpsmidler 1.865.000 611.000 22.000 29.000 110.000
Sum eiendeler 1.904.000 714.000 147.000 51.000 229.000
Sum opptjent egenkapital 977.000 -194.000 -131.000 -118.000 -104.000
Sum egenkapital 1.077.000 -94.000 -31.000 -18.000 -4.000
Sum langsiktig gjeld 31.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 797.000 809.000 178.000 69.000 233.000
Sum gjeld og egenkapital 1.905.000 715.000 147.000 51.000 229.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 458.000 2.000 0 0 95.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 458.000 2.000 0 0 95.000
Varekostnad -14.000 0 0 0 0
Lønninger -37.000 0 0 0 0
Avskrivning -10.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -426.000 -43.000 -16.000 -17.000 -96.000
Driftskostnader -487.000 -43.000 -16.000 -17.000 -96.000
Driftsresultat -28.000 -42.000 -16.000 -17.000 -2.000
Finansinntekter 1.233.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.233.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.171.000 -67.000 -13.000 -14.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 25.000 22.000 19.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 39.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 39.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 100.000 0 100.000
Sum anleggsmidler 39.000 103.000 125.000 22.000 119.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 26.000 0 0 3.000 3.000
Andre fordringer 6.000 0 0 20.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.834.000 611.000 22.000 6.000 85.000
Sum omløpsmidler 1.865.000 611.000 22.000 29.000 110.000
Sum eiendeler 1.904.000 714.000 147.000 51.000 229.000
Sum opptjent egenkapital 977.000 -194.000 -131.000 -118.000 -104.000
Sum egenkapital 1.077.000 -94.000 -31.000 -18.000 -4.000
Sum avsetninger til forpliktelser 31.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 806.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 31.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 0 6.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 10.000 0 0 -1.000 -3.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 782.000 3.000 172.000 70.000 237.000
Sum kortsiktig gjeld 797.000 809.000 178.000 69.000 233.000
Sum gjeld og egenkapital 1.905.000 715.000 147.000 51.000 229.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.068.000 -198.000 -156.000 -40.000 -123.000
Likviditetsgrad 1 2.3 0.8 0.1 0.4 0.5
Likviditetsgrad 2 2.3 0.8 0.1 0.4 0.5
Soliditet 56.5 -13.1 -21.1 -35.3 -1.7
Resultatgrad -6.1 -2.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 -8.6 -5.7 -3.8 -58.3
Total kapitalrentabilitet 63.3 -5.9 -10.9 -33.3 -0.9
Signatur
07.07.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex