Norway Chiptuning As
Juridisk navn:  Norway Chiptuning As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Jan Johansen Storgata 45 Kopstadveien 33 Fax:
3182 Horten 3180 Nykirke
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Horten
Org.nr: 919002980
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/27/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Åsgårdstrand Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.79%
Resultat  
  
63.79%
Egenkapital  
  
-150%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 726.000 796.000 233.000 889.000
Resultat: -21.000 -58.000 17.000 156.000
Egenkapital: -35.000 -14.000 44.000 149.000
Regnskap for  Norway Chiptuning As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 726.000 796.000 233.000 889.000
Driftskostnader -719.000 -851.000 -216.000 -733.000
Driftsresultat 6.000 -54.000 17.000 156.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -27.000 -4.000 0 0
Finans -27.000 -4.000 0 0
Resultat før skatt -21.000 -58.000 17.000 156.000
Skattekostnad 0 -4.000 -37.000
Årsresultat -21.000 -58.000 13.000 119.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 513.000 606.000 0 0
Sum omløpsmidler 78.000 34.000 53.000 221.000
Sum eiendeler 591.000 640.000 53.000 221.000
Sum opptjent egenkapital -65.000 -44.000 14.000 119.000
Sum egenkapital -35.000 -14.000 44.000 149.000
Sum langsiktig gjeld 536.000 614.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 90.000 40.000 9.000 72.000
Sum gjeld og egenkapital 591.000 640.000 53.000 221.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 702.000 792.000 233.000 889.000
Andre inntekter 24.000 5.000 0 0
Driftsinntekter 726.000 796.000 233.000 889.000
Varekostnad -435.000 -663.000 -196.000 -638.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -93.000 -16.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -191.000 -172.000 -20.000 -95.000
Driftskostnader -719.000 -851.000 -216.000 -733.000
Driftsresultat 6.000 -54.000 17.000 156.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -27.000 -4.000 0 0
Finans -27.000 -4.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -21.000 -58.000 13.000 119.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 513.000 606.000 0 0
Sum varige driftsmidler 513.000 606.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 513.000 606.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 61.000 23.000 0 44.000
Andre fordringer 2.000 0 2.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 15.000 11.000 51.000 177.000
Sum omløpsmidler 78.000 34.000 53.000 221.000
Sum eiendeler 591.000 640.000 53.000 221.000
Sum opptjent egenkapital -65.000 -44.000 14.000 119.000
Sum egenkapital -35.000 -14.000 44.000 149.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 536.000 614.000 0 0
Leverandørgjeld 38.000 31.000 5.000 33.000
Betalbar skatt 0 4.000 37.000
Skyldig offentlige avgifter 5.000 0 1.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 52.000 4.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 90.000 40.000 9.000 72.000
Sum gjeld og egenkapital 591.000 640.000 53.000 221.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -12.000 -6.000 44.000 149.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 5.9 3.1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 5.9 3.1
Soliditet -5.9 -2.2 8 67.4
Resultatgrad 0.8 -6.8 7.3 17.5
Rentedekningsgrad 0.2 -13.5
Gjeldsgrad -17.9 -46.7 0.2 0.5
Total kapitalrentabilitet 1.0 -8.4 32.1 70.6
Signatur
16.05.2017
DAGLIG LEDER ALENE OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
16.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex