Norway Bike Experience As
Juridisk navn:  Norway Bike Experience As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skagenkaien 61 Skagenkaien 61 Fax:
4005 Stavanger 4005 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 920876560
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 4/25/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jansson & Larsen Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
26.58%
Resultat  
  
122.22%
Egenkapital  
  
309.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 100.000 79.000 88.000
Resultat: 34.000 -153.000 -109.000
Egenkapital: 23.000 -11.000 141.000
Regnskap for  Norway Bike Experience As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 100.000 79.000 88.000
Driftskostnader -66.000 -230.000 -197.000
Driftsresultat 34.000 -151.000 -109.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -2.000 0
Finans -2.000 0
Resultat før skatt 34.000 -153.000 -109.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 34.000 -153.000 -109.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 97.000 91.000 201.000
Sum omløpsmidler 33.000 57.000 22.000
Sum eiendeler 130.000 148.000 223.000
Sum opptjent egenkapital -227.000 -261.000 -109.000
Sum egenkapital 23.000 -11.000 141.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 108.000 160.000 82.000
Sum gjeld og egenkapital 131.000 149.000 223.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 42.000 79.000 88.000
Andre inntekter 59.000 0 0
Driftsinntekter 100.000 79.000 88.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -36.000 -102.000 -54.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -30.000 -128.000 -143.000
Driftskostnader -66.000 -230.000 -197.000
Driftsresultat 34.000 -151.000 -109.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -2.000 0
Finans -2.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 34.000 -153.000 -109.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 97.000 91.000 201.000
Sum varige driftsmidler 97.000 91.000 201.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 97.000 91.000 201.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 3.000 16.000 1.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 30.000 41.000 21.000
Sum omløpsmidler 33.000 57.000 22.000
Sum eiendeler 130.000 148.000 223.000
Sum opptjent egenkapital -227.000 -261.000 -109.000
Sum egenkapital 23.000 -11.000 141.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 45.000 97.000 5.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 5.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 63.000 63.000 72.000
Sum kortsiktig gjeld 108.000 160.000 82.000
Sum gjeld og egenkapital 131.000 149.000 223.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -75.000 -103.000 -60.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4 0.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.3
Soliditet 17.6 -7.4 63.2
Resultatgrad 34.0 -191.1 -123.9
Rentedekningsgrad -75.5
Gjeldsgrad 4.7 -14.5 0.6
Total kapitalrentabilitet 26.0 -101.3 -48.9
Signatur
25.06.2021
STYRET I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.06.2021
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex