Norway Adventures Holding As
Juridisk navn:  Norway Adventures Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57624170
Urane 13 Urane 13 Fax:
6730 Davik 6730 Davik
Fylke: Kommune:
Vestland Bremanger
Org.nr: 918309993
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/15/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Fjordane AS
Regnskapsfører: Revisorgruppen Fjordane AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-88.87%
Resultat  
  
-235%
Egenkapital  
  
-141.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 944.000 8.485.000 5.368.000 4.522.000
Resultat: -918.000 680.000 -295.000 50.000
Egenkapital: -188.000 454.000 -226.000 67.000
Regnskap for  Norway Adventures Holding As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 944.000 8.485.000 5.368.000 4.522.000
Driftskostnader -1.849.000 -7.780.000 -5.655.000 -4.460.000
Driftsresultat -905.000 704.000 -288.000 62.000
Finansinntekter 9.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -21.000 -27.000 -8.000 -13.000
Finans -12.000 -25.000 -7.000 -12.000
Resultat før skatt -918.000 680.000 -295.000 50.000
Skattekostnad 276.000 0 2.000 -13.000
Årsresultat -642.000 680.000 -293.000 37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 859.000 762.000 95.000 26.000
Sum omløpsmidler 310.000 441.000 265.000 1.212.000
Sum eiendeler 1.169.000 1.203.000 360.000 1.238.000
Sum opptjent egenkapital -218.000 424.000 -256.000 37.000
Sum egenkapital -188.000 454.000 -226.000 67.000
Sum langsiktig gjeld 72.000 139.000 150.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 1.285.000 611.000 435.000 1.169.000
Sum gjeld og egenkapital 1.169.000 1.204.000 359.000 1.238.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 847.000 8.455.000 5.350.000 4.489.000
Andre inntekter 97.000 31.000 17.000 33.000
Driftsinntekter 944.000 8.485.000 5.368.000 4.522.000
Varekostnad -252.000 -5.278.000 -2.916.000 -2.375.000
Lønninger -838.000 -1.548.000 -1.810.000 -1.402.000
Avskrivning -179.000 -102.000 -19.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -580.000 -852.000 -910.000 -682.000
Driftskostnader -1.849.000 -7.780.000 -5.655.000 -4.460.000
Driftsresultat -905.000 704.000 -288.000 62.000
Finansinntekter 9.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader -21.000 -27.000 -8.000 -13.000
Finans -12.000 -25.000 -7.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -642.000 680.000 -293.000 37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 802.000 676.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 8.000 12.000 15.000 0
Driftsløsøre 49.000 75.000 80.000 26.000
Sum varige driftsmidler 57.000 86.000 95.000 26.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 859.000 762.000 95.000 26.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 2.000 -22.000 -135.000 -123.000
Andre fordringer 34.000 19.000 11.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 275.000 444.000 388.000 1.334.000
Sum omløpsmidler 310.000 441.000 265.000 1.212.000
Sum eiendeler 1.169.000 1.203.000 360.000 1.238.000
Sum opptjent egenkapital -218.000 424.000 -256.000 37.000
Sum egenkapital -188.000 454.000 -226.000 67.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 72.000 139.000 150.000 2.000
Leverandørgjeld 3.000 84.000 14.000 186.000
Betalbar skatt 0 0 12.000
Skyldig offentlige avgifter 57.000 40.000 40.000 51.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.224.000 486.000 382.000 920.000
Sum kortsiktig gjeld 1.285.000 611.000 435.000 1.169.000
Sum gjeld og egenkapital 1.169.000 1.204.000 359.000 1.238.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -975.000 -170.000 -170.000 43.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.7 0.6 1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.7 0.6 1
Soliditet -16.1 37.7 - 5.4
Resultatgrad -95.9 8.3 -5.4 1.4
Rentedekningsgrad -43.1 26.1 - 4.8
Gjeldsgrad -7.2 1.7 -2.6 17.5
Total kapitalrentabilitet -76.6 58.6 -79.9 5.1
Signatur
16.07.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
05.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex