Norsvin Sa
Juridisk navn:  Norsvin Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62510100
Storhamargata 44 Storhamargata 44 Fax: 62510101
2317 Hamar 2317 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 956971322
Aksjekapital: 2.355 NOK
Antall ansatte: 109
Etableringsdato: 3/6/1958 1
Foretakstype: SA
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.54%
Resultat  
  
343.24%
Egenkapital  
  
8.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 194.924.000 179.590.000 172.239.000 172.396.000 172.740.000
Resultat: 9.995.000 2.255.000 4.401.000 5.392.000 5.163.000
Egenkapital: 128.580.000 118.663.000 116.557.000 112.204.000 106.849.000
Regnskap for  Norsvin Sa
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 194.924.000 179.590.000 172.239.000 172.396.000 172.740.000
Driftskostnader -184.293.000 -177.266.000 -167.733.000 -166.250.000 -168.341.000
Driftsresultat 10.632.000 2.324.000 4.506.000 6.147.000 4.399.000
Finansinntekter 4.594.000 2.661.000 1.250.000 880.000 881.000
Finanskostnader -5.232.000 -2.730.000 -1.355.000 -1.634.000 -117.000
Finans -638.000 -69.000 -105.000 -754.000 764.000
Resultat før skatt 9.995.000 2.255.000 4.401.000 5.392.000 5.163.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 9.995.000 2.255.000 4.401.000 5.392.000 5.163.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 154.646.000 152.322.000 141.786.000 140.259.000 92.735.000
Sum omløpsmidler 44.900.000 42.048.000 36.957.000 41.046.000 49.545.000
Sum eiendeler 199.546.000 194.370.000 178.743.000 181.305.000 142.280.000
Sum opptjent egenkapital 126.452.000 116.457.000 114.202.000 109.800.000 104.408.000
Sum egenkapital 128.580.000 118.663.000 116.557.000 112.204.000 106.849.000
Sum langsiktig gjeld 40.582.000 42.560.000 34.221.000 35.928.000 1.060.000
Sum kortsiktig gjeld 30.385.000 33.148.000 27.966.000 33.172.000 34.371.000
Sum gjeld og egenkapital 199.547.000 194.371.000 178.744.000 181.304.000 142.280.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 147.492.000 133.780.000 131.922.000 126.803.000 172.740.000
Andre inntekter 47.432.000 45.810.000 40.317.000 45.593.000 0
Driftsinntekter 194.924.000 179.590.000 172.239.000 172.396.000 172.740.000
Varekostnad -21.401.000 -17.971.000 -17.943.000 -18.600.000 -20.466.000
Lønninger -64.597.000 -64.827.000 -63.236.000 -58.753.000 -56.394.000
Avskrivning -5.195.000 -4.724.000 -4.661.000 -3.049.000 -1.304.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -93.100.000 -89.744.000 -81.893.000 -85.848.000 -90.177.000
Driftskostnader -184.293.000 -177.266.000 -167.733.000 -166.250.000 -168.341.000
Driftsresultat 10.632.000 2.324.000 4.506.000 6.147.000 4.399.000
Finansinntekter 4.594.000 2.661.000 1.250.000 880.000 881.000
Finanskostnader -5.232.000 -2.730.000 -1.355.000 -1.634.000 -117.000
Finans -638.000 -69.000 -105.000 -754.000 764.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 9.995.000 2.255.000 4.401.000 5.392.000 5.163.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 77.223.000 79.457.000 73.668.000 74.759.000 37.410.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.180.000 4.144.000 4.817.000 6.155.000 7.849.000
Sum varige driftsmidler 86.994.000 90.040.000 84.593.000 86.827.000 45.259.000
Sum finansielle anleggsmidler 67.652.000 62.283.000 57.193.000 53.432.000 47.475.000
Sum anleggsmidler 154.646.000 152.322.000 141.786.000 140.259.000 92.735.000
Varebeholdning 1.466.000 1.160.000 1.323.000 1.513.000 7.193.000
Kundefordringer 21.456.000 20.482.000 25.722.000 28.090.000 25.384.000
Andre fordringer 3.986.000 5.521.000 4.939.000 6.532.000 3.502.000
Sum investeringer 2.876.000 2.616.000 2.355.000 2.095.000 1.835.000
Kasse, bank 15.117.000 12.269.000 2.619.000 2.815.000 11.631.000
Sum omløpsmidler 44.900.000 42.048.000 36.957.000 41.046.000 49.545.000
Sum eiendeler 199.546.000 194.370.000 178.743.000 181.305.000 142.280.000
Sum opptjent egenkapital 126.452.000 116.457.000 114.202.000 109.800.000 104.408.000
Sum egenkapital 128.580.000 118.663.000 116.557.000 112.204.000 106.849.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.232.000 1.060.000 971.000 928.000 1.060.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 40.582.000 42.560.000 34.221.000 35.928.000 1.060.000
Leverandørgjeld 16.454.000 18.741.000 11.389.000 17.956.000 22.844.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.255.000 6.026.000 6.792.000 5.548.000 -42.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.676.000 8.380.000 9.785.000 9.668.000 11.569.000
Sum kortsiktig gjeld 30.385.000 33.148.000 27.966.000 33.172.000 34.371.000
Sum gjeld og egenkapital 199.547.000 194.371.000 178.744.000 181.304.000 142.280.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.515.000 8.900.000 8.991.000 7.874.000 15.174.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 1.3 1.2 1.4
Likviditetsgrad 2 1.4 1.2 1.3 1.2 1.2
Soliditet 64.4 6 65.2 61.9 75.1
Resultatgrad 5.5 1.3 2.6 3.6 2.5
Rentedekningsgrad 2.0 0.9 3.3 3.8 37.6
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.5 0.6 0.3
Total kapitalrentabilitet 7.6 2.6 3.2 3.9 3.7
Signatur
14.10.2021
STYRETS LEDER ALENE.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
02.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex