Norske Akevitters Venner
Juridisk navn:  Norske Akevitters Venner
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23158500
Postboks 119, Manglerud Kildals Vei 17A Fax:
0612 Oslo 678 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 987244283
Aksjekapital: 861.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/16/1999
Foretakstype: FLI
Revisor: Moore Da
Utvikling:
Omsetning  
  
5.78%
Resultat  
  
-116.83%
Egenkapital  
  
-4.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 3.038.000 2.872.000
Resultat: -34.000 202.000
Egenkapital: 826.000 861.000
Regnskap for  Norske Akevitters Venner
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 3.038.000 2.872.000
Driftskostnader -3.082.000 -2.679.000
Driftsresultat -45.000 194.000
Finansinntekter 11.000 8.000
Finanskostnader 0 0
Finans 11.000 8.000
Resultat før skatt -34.000 202.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -34.000 202.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 1.131.000 1.265.000
Sum eiendeler 1.131.000 1.265.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 826.000 861.000
Sum langsiktig gjeld 149.000 129.000
Sum kortsiktig gjeld 156.000 275.000
Sum gjeld og egenkapital 1.131.000 1.265.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 730.000 767.000
Andre inntekter 2.308.000 2.105.000
Driftsinntekter 3.038.000 2.872.000
Varekostnad -1.124.000 -1.108.000
Lønninger -1.000 -5.000
Avskrivning -79.000 -66.000
Nedskrivning -25.000 -22.000
Andre driftskostnader -1.613.000 -1.220.000
Driftskostnader -3.082.000 -2.679.000
Driftsresultat -45.000 194.000
Finansinntekter 11.000 8.000
Finanskostnader 0 0
Finans 11.000 8.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -34.000 202.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 109.000 166.000
Kundefordringer 222.000 158.000
Andre fordringer 7.000 13.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 793.000 928.000
Sum omløpsmidler 1.131.000 1.265.000
Sum eiendeler 1.131.000 1.265.000
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 826.000 861.000
Sum avsetninger til forpliktelser 149.000 129.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 149.000 129.000
Leverandørgjeld 99.000 187.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.000 2.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 48.000 86.000
Sum kortsiktig gjeld 156.000 275.000
Sum gjeld og egenkapital 1.131.000 1.265.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 975.000 990.000
Likviditetsgrad 1 7.3 4
Likviditetsgrad 2 6.6 4
Soliditet 7 68.1
Resultatgrad -1.5 6.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex