Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norsk Tamilsk Helse Organisasjon
Juridisk navn:  Norsk Tamilsk Helse Organisasjon
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Jeyaveerarajah Sivaperuman Strandvegen 54 C/O Jeyaveerarajah Sivaperuman Strandvegen 54 Fax:
2005 Rælingen 2005 Rælingen
Fylke: Kommune:
Viken Rælingen
Org.nr: 885446892
Aksjekapital: 45.000 NOK
Etableringsdato: 1/30/2003
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-98.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2005
Omsetning: 0 2.630.000
Resultat: 0 1.961.000
Egenkapital: 45.000 2.596.000
Regnskap for  Norsk Tamilsk Helse Organisasjon
Resultat 2019 2005
Driftsinntekter 0 2.630.000
Driftskostnader 0 -669.000
Driftsresultat 0 1.961.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 0 1.961.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 0 1.961.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 1.005.000
Sum omløpsmidler 45.000 1.706.000
Sum eiendeler 45.000 2.711.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 45.000 2.596.000
Sum langsiktig gjeld 0 21.000
Sum kortsiktig gjeld 0 95.000
Sum gjeld og egenkapital 45.000 2.712.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0 2.630.000
Varekostnad 0 -137.000
Lønninger 0 -46.000
Avskrivning 0 -144.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader 0 -342.000
Driftskostnader 0 -669.000
Driftsresultat 0 1.961.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 0 1.961.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0 1.005.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 280.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 45.000 1.426.000
Sum omløpsmidler 45.000 1.706.000
Sum eiendeler 45.000 2.711.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 45.000 2.596.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 21.000
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 1.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 19.000
Sum kortsiktig gjeld 0 95.000
Sum gjeld og egenkapital 45.000 2.712.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 45.000 1.611.000
Likviditetsgrad 1 18.0
Likviditetsgrad 2 0 18.0
Soliditet 1 95.7
Resultatgrad 74.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 72.3
Signatur
27.03.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2005
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex