Norsk Institutt For Styremedlemmer
Juridisk navn:  Norsk Institutt For Styremedlemmer
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 24119880
c/o Regus Business center Aker brygge Postboks 1433 Vika Filipstad Brygge 1 Fax: 22520772
0115 Oslo 252 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 993943657
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/24/2009
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Wepe Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4.3%
Resultat  
  
36.26%
Egenkapital  
  
21.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2015 2014 2013
Omsetning: 4.683.000 4.490.000 4.693.000 3.649.000 3.207.000
Resultat: 1.056.000 775.000 1.052.000 325.000 -15.000
Egenkapital: 5.994.000 4.938.000 2.813.000 1.761.000 678.000
Regnskap for  Norsk Institutt For Styremedlemmer
Resultat 2020 2019 2015 2014 2013
Driftsinntekter 4.683.000 4.490.000 4.693.000 3.649.000 3.207.000
Driftskostnader -3.636.000 -3.783.000 -3.662.000 -3.354.000 -3.247.000
Driftsresultat 1.046.000 707.000 1.032.000 294.000 -40.000
Finansinntekter 28.000 69.000 22.000 34.000 25.000
Finanskostnader -17.000 0 -2.000 -3.000 0
Finans 11.000 69.000 20.000 31.000 25.000
Resultat før skatt 1.056.000 775.000 1.052.000 325.000 -15.000
Skattekostnad 0 0 0 54.000
Årsresultat 1.056.000 775.000 1.052.000 325.000 39.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.000 4.000 85.000 15.000 0
Sum omløpsmidler 6.348.000 5.915.000 3.497.000 2.683.000 2.149.000
Sum eiendeler 6.371.000 5.919.000 3.582.000 2.698.000 2.149.000
Sum opptjent egenkapital 5.994.000 4.938.000 2.813.000 1.761.000 678.000
Sum egenkapital 5.994.000 4.938.000 2.813.000 1.761.000 678.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 377.000 981.000 769.000 937.000 1.471.000
Sum gjeld og egenkapital 6.371.000 5.919.000 3.582.000 2.698.000 2.149.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.683.000 4.490.000 4.693.000 3.649.000 3.207.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.683.000 4.490.000 4.693.000 3.649.000 3.207.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -1.392.000 -1.375.000 -1.353.000 -1.551.000 -1.364.000
Avskrivning -6.000 -8.000 -10.000 0 0
Nedskrivning -13.000 0 0 0
Andre driftskostnader -2.238.000 -2.387.000 -2.299.000 -1.803.000 -1.883.000
Driftskostnader -3.636.000 -3.783.000 -3.662.000 -3.354.000 -3.247.000
Driftsresultat 1.046.000 707.000 1.032.000 294.000 -40.000
Finansinntekter 28.000 69.000 22.000 34.000 25.000
Finanskostnader -17.000 0 -2.000 -3.000 0
Finans 11.000 69.000 20.000 31.000 25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.056.000 775.000 1.052.000 325.000 39.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 4.000 38.000 0 0
Driftsløsøre 23.000 0 48.000 15.000 0
Sum varige driftsmidler 23.000 4.000 85.000 15.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 23.000 4.000 85.000 15.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.032.000 44.000 30.000 534.000 631.000
Andre fordringer 72.000 85.000 39.000 40.000 38.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.244.000 5.786.000 3.428.000 2.109.000 1.479.000
Sum omløpsmidler 6.348.000 5.915.000 3.497.000 2.683.000 2.149.000
Sum eiendeler 6.371.000 5.919.000 3.582.000 2.698.000 2.149.000
Sum opptjent egenkapital 5.994.000 4.938.000 2.813.000 1.761.000 678.000
Sum egenkapital 5.994.000 4.938.000 2.813.000 1.761.000 678.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 567.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 116.000 115.000 85.000 117.000 88.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 119.000 148.000 116.000 227.000 110.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 142.000 151.000 568.000 594.000 1.274.000
Sum kortsiktig gjeld 377.000 981.000 769.000 937.000 1.471.000
Sum gjeld og egenkapital 6.371.000 5.919.000 3.582.000 2.698.000 2.149.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.971.000 4.934.000 2.728.000 1.746.000 678.000
Likviditetsgrad 1 16.8 6 4.5 2.9 1.5
Likviditetsgrad 2 16.8 6 4.6 2.9 1.5
Soliditet 94.1 83.4 78.5 65.3 31.5
Resultatgrad 22.3 15.7 22.0 8.1 -1.2
Rentedekningsgrad 61.5 527.0 109.3
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.3 0.5 2.2
Total kapitalrentabilitet 16.9 13.1 29.4 12.2 -0.7
Signatur
07.07.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
07.07.2021
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
Prokura
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex