Norsk Gjenvinning Norge As
Juridisk navn:  Norsk Gjenvinning Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22129600
Postboks 567 Skøyen Lysaker Torg 35 Fax: 22129601
0214 Oslo 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 937270151
Aksjekapital: 87.686.780 NOK
Antall ansatte: 30
Etableringsdato: 1/31/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Norian Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.93%
Resultat  
  
-67.52%
Egenkapital  
  
1.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 308.512.000 317.815.000 301.098.000 297.756.000 299.401.000
Resultat: 35.471.000 109.194.000 154.009.000 586.823.000 112.875.000
Egenkapital: 1.200.001.000 1.177.920.000 1.085.591.000 960.524.000 447.703.000
Regnskap for  Norsk Gjenvinning Norge As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 308.512.000 317.815.000 301.098.000 297.756.000 299.401.000
Driftskostnader -245.219.000 -220.178.000 -200.487.000 -191.405.000 -216.820.000
Driftsresultat 63.293.000 97.636.000 100.611.000 106.351.000 82.581.000
Finansinntekter 126.009.000 144.583.000 119.521.000 536.977.000 154.003.000
Finanskostnader -153.832.000 -133.024.000 -66.122.000 -56.505.000 -123.709.000
Finans -27.823.000 11.559.000 53.399.000 480.472.000 30.294.000
Resultat før skatt 35.471.000 109.194.000 154.009.000 586.823.000 112.875.000
Skattekostnad -13.389.000 -16.866.000 -28.943.000 -19.860.000 1.838.000
Årsresultat 22.081.000 92.329.000 125.067.000 566.963.000 114.713.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.746.044.000 1.619.914.000 1.629.198.000 1.381.965.000 1.545.290.000
Sum omløpsmidler 501.557.000 472.824.000 128.029.000 130.984.000 343.408.000
Sum eiendeler 2.247.601.000 2.092.738.000 1.757.227.000 1.512.949.000 1.888.698.000
Sum opptjent egenkapital 1.069.619.000 1.047.538.000 955.209.000 830.142.000 317.321.000
Sum egenkapital 1.200.001.000 1.177.920.000 1.085.591.000 960.524.000 447.703.000
Sum langsiktig gjeld 268.053.000 356.553.000 403.827.000 171.399.000 1.289.591.000
Sum kortsiktig gjeld 779.547.000 558.265.000 267.809.000 381.024.000 151.405.000
Sum gjeld og egenkapital 2.247.601.000 2.092.738.000 1.757.227.000 1.512.947.000 1.888.699.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 303.514.000 312.815.000 298.309.000 272.418.000 293.492.000
Andre inntekter 4.998.000 5.000.000 2.789.000 25.338.000 5.909.000
Driftsinntekter 308.512.000 317.815.000 301.098.000 297.756.000 299.401.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -67.746.000 -44.153.000 -31.752.000 -18.886.000 -38.484.000
Avskrivning -148.404.000 -147.406.000 -150.638.000 -151.941.000 -153.623.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -29.069.000 -28.619.000 -18.097.000 -20.578.000 -24.713.000
Driftskostnader -245.219.000 -220.178.000 -200.487.000 -191.405.000 -216.820.000
Driftsresultat 63.293.000 97.636.000 100.611.000 106.351.000 82.581.000
Finansinntekter 126.009.000 144.583.000 119.521.000 536.977.000 154.003.000
Finanskostnader -153.832.000 -133.024.000 -66.122.000 -56.505.000 -123.709.000
Finans -27.823.000 11.559.000 53.399.000 480.472.000 30.294.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 22.081.000 92.329.000 125.067.000 566.963.000 114.713.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 28.358.000 26.738.000 35.294.000 44.505.000 49.234.000
Fast eiendom 114.226.000 91.539.000 99.243.000 90.062.000 90.771.000
Maskiner anlegg 325.771.000 329.183.000 358.538.000 283.687.000 298.315.000
Driftsløsøre 168.961.000 158.554.000 163.351.000 206.512.000 202.008.000
Sum varige driftsmidler 608.958.000 579.276.000 621.133.000 580.261.000 591.094.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.108.728.000 1.013.900.000 972.771.000 757.199.000 904.962.000
Sum anleggsmidler 1.746.044.000 1.619.914.000 1.629.198.000 1.381.965.000 1.545.290.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.588.000 758.000 321.000 1.047.000 1.269.000
Andre fordringer 14.909.000 9.403.000 14.613.000 3.125.000 12.263.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 25.885.000 88.426.000 0 21.545.000 131.730.000
Sum omløpsmidler 501.557.000 472.824.000 128.029.000 130.984.000 343.408.000
Sum eiendeler 2.247.601.000 2.092.738.000 1.757.227.000 1.512.949.000 1.888.698.000
Sum opptjent egenkapital 1.069.619.000 1.047.538.000 955.209.000 830.142.000 317.321.000
Sum egenkapital 1.200.001.000 1.177.920.000 1.085.591.000 960.524.000 447.703.000
Sum avsetninger til forpliktelser 62.455.000 62.809.000 65.583.000 69.037.000 72.765.000
Gjeld til kredittinstitutt 677.983.000 488.689.000 190.208.000 333.920.000 70.971.000
Sum langsiktig gjeld 268.053.000 356.553.000 403.827.000 171.399.000 1.289.591.000
Leverandørgjeld 20.645.000 9.836.000 15.150.000 16.432.000 22.694.000
Betalbar skatt 0 0 6.621.000
Skyldig offentlige avgifter 3.502.000 4.696.000 2.205.000 2.353.000 2.377.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 77.416.000 55.043.000 60.245.000 28.319.000 48.742.000
Sum kortsiktig gjeld 779.547.000 558.265.000 267.809.000 381.024.000 151.405.000
Sum gjeld og egenkapital 2.247.601.000 2.092.738.000 1.757.227.000 1.512.947.000 1.888.699.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -277.990.000 -85.441.000 -139.780.000 -250.040.000 192.003.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.8 0.5 0.3 2.3
Likviditetsgrad 2 0.6 0.8 0.5 0.3 2.3
Soliditet 53.4 56.3 61.8 63.5 23.7
Resultatgrad 20.5 30.7 33.4 35.7 27.6
Rentedekningsgrad 0.4 0.7 1.5 1.9 0.7
Gjeldsgrad 0.9 0.8 0.6 0.6 3.2
Total kapitalrentabilitet 8.4 11.6 12.5 42.5 12.5
Signatur
06.05.2022
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
06.05.2022
Daglig leder alene.
Prokura
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex