Norsk Gartnerservice AS
Juridisk navn:  Norsk Gartnerservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67539090
Peter Loranges Vei 10 Peter Loranges Vei 10 Fax: 67536288
1369 Stabekk 1369 Stabekk
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 929243064
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 12/3/1979
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Regnskapsfører: Tandem As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.62%
Resultat  
  
2.06%
Egenkapital  
  
-25.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.101.000 6.660.000 6.597.000 6.416.000 6.531.000
Resultat: 2.525.000 2.474.000 3.329.000 2.380.000 2.361.000
Egenkapital: 2.172.000 2.903.000 2.973.000 5.569.000 4.724.000
Regnskap for  Norsk Gartnerservice AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.101.000 6.660.000 6.597.000 6.416.000 6.531.000
Driftskostnader -4.575.000 -4.185.000 -4.102.000 -4.224.000 -4.194.000
Driftsresultat 2.525.000 2.475.000 2.495.000 2.193.000 2.338.000
Finansinntekter 1.000 1.000 835.000 188.000 291.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 -268.000
Finans -1.000 834.000 187.000 23.000
Resultat før skatt 2.525.000 2.474.000 3.329.000 2.380.000 2.361.000
Skattekostnad -556.000 -545.000 -601.000 -534.000 -590.000
Årsresultat 1.969.000 1.930.000 2.728.000 1.845.000 1.771.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 120.000 225.000 392.000 617.000 850.000
Sum omløpsmidler 3.747.000 4.745.000 4.795.000 7.232.000 5.768.000
Sum eiendeler 3.867.000 4.970.000 5.187.000 7.849.000 6.618.000
Sum opptjent egenkapital 1.972.000 2.703.000 2.773.000 5.369.000 4.524.000
Sum egenkapital 2.172.000 2.903.000 2.973.000 5.569.000 4.724.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.695.000 2.067.000 2.213.000 2.281.000 1.895.000
Sum gjeld og egenkapital 3.867.000 4.970.000 5.186.000 7.850.000 6.619.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.101.000 6.650.000 6.597.000 6.416.000 6.531.000
Andre inntekter 11.000 0 0 0
Driftsinntekter 7.101.000 6.660.000 6.597.000 6.416.000 6.531.000
Varekostnad -347.000 -315.000 -310.000 -235.000 -286.000
Lønninger -3.276.000 -2.851.000 -2.748.000 -2.866.000 -2.720.000
Avskrivning -98.000 -168.000 -227.000 -286.000 -321.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -854.000 -851.000 -817.000 -837.000 -867.000
Driftskostnader -4.575.000 -4.185.000 -4.102.000 -4.224.000 -4.194.000
Driftsresultat 2.525.000 2.475.000 2.495.000 2.193.000 2.338.000
Finansinntekter 1.000 1.000 835.000 188.000 291.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 -1.000 -1.000 -268.000
Finans -1.000 834.000 187.000 23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.969.000 1.930.000 2.728.000 1.845.000 1.771.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 87.000 93.000 93.000 91.000 88.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 34.000 132.000 299.000 526.000 762.000
Sum varige driftsmidler 34.000 132.000 299.000 526.000 762.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 120.000 225.000 392.000 617.000 850.000
Varebeholdning 19.000 22.000 19.000 20.000 20.000
Kundefordringer 21.000 309.000 408.000 394.000 195.000
Andre fordringer 75.000 72.000 93.000 70.000 72.000
Sum investeringer 13.000 13.000 13.000 3.367.000 3.250.000
Kasse, bank 3.619.000 4.329.000 4.261.000 3.382.000 2.232.000
Sum omløpsmidler 3.747.000 4.745.000 4.795.000 7.232.000 5.768.000
Sum eiendeler 3.867.000 4.970.000 5.187.000 7.849.000 6.618.000
Sum opptjent egenkapital 1.972.000 2.703.000 2.773.000 5.369.000 4.524.000
Sum egenkapital 2.172.000 2.903.000 2.973.000 5.569.000 4.724.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 49.000 115.000 113.000 91.000 21.000
Betalbar skatt 549.000 545.000 603.000 537.000 587.000
Skyldig offentlige avgifter 635.000 1.062.000 1.181.000 1.299.000 961.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 461.000 345.000 316.000 354.000 325.000
Sum kortsiktig gjeld 1.695.000 2.067.000 2.213.000 2.281.000 1.895.000
Sum gjeld og egenkapital 3.867.000 4.970.000 5.186.000 7.850.000 6.619.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.052.000 2.678.000 2.582.000 4.951.000 3.873.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.3 2.2 3.2 3
Likviditetsgrad 2 2.2 2.3 2.2 3.2 3
Soliditet 56.2 58.4 57.3 70.9 71.4
Resultatgrad 35.6 37.2 37.8 34.2 35.8
Rentedekningsgrad 2.525.0 1237.5 2 2 8.7
Gjeldsgrad 0.8 0.7 0.7 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 65.3 49.8 64.2 30.3 39.7
Signatur
29.02.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.02.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex