Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norsk Folkehjelp Askøy
Juridisk navn:  Norsk Folkehjelp Askøy
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56146168
Postboks 80 Tveit Romlehaugen 6 Fax:
5327 Hauglandshella 5310 Hauglandshella
Fylke: Kommune:
Vestland Askøy
Org.nr: 982909325
Aksjekapital: 1.738.000 NOK
Etableringsdato: 10/14/1960
Foretakstype: FLI
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap Bergen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.74%
Resultat  
  
32.81%
Egenkapital  
  
5.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2012 2011 2010
Omsetning: 493.000 565.000 573.000 298.000 381.000
Resultat: 85.000 64.000 105.000 -207.000 -133.000
Egenkapital: 1.738.000 1.653.000 1.608.000 1.502.000 1.709.000
Regnskap for  Norsk Folkehjelp Askøy
Resultat 2016 2015 2012 2011 2010
Driftsinntekter 493.000 565.000 573.000 298.000 381.000
Driftskostnader -409.000 -501.000 -458.000 -497.000 -505.000
Driftsresultat 84.000 65.000 114.000 -199.000 -124.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -10.000 -8.000 -9.000
Finans 0 0 -10.000 -8.000 -9.000
Resultat før skatt 85.000 64.000 105.000 -207.000 -133.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 85.000 64.000 105.000 -207.000 -133.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.288.000 1.291.000 1.476.000 1.518.000 1.608.000
Sum omløpsmidler 461.000 482.000 249.000 121.000 278.000
Sum eiendeler 1.749.000 1.773.000 1.725.000 1.639.000 1.886.000
Sum opptjent egenkapital 0 64.000 0 0 0
Sum egenkapital 1.738.000 1.653.000 1.608.000 1.502.000 1.709.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 117.000 137.000 177.000
Sum kortsiktig gjeld 10.000 120.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.748.000 1.773.000 1.725.000 1.639.000 1.886.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 459.000 353.000 0 0 13.000
Andre inntekter 34.000 212.000 573.000 298.000 368.000
Driftsinntekter 493.000 565.000 573.000 298.000 381.000
Varekostnad -103.000 -156.000 0 0 -1.000
Lønninger -46.000 -83.000 0 0 0
Avskrivning -66.000 -68.000 0 -143.000 -169.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -194.000 -194.000 -458.000 -354.000 -335.000
Driftskostnader -409.000 -501.000 -458.000 -497.000 -505.000
Driftsresultat 84.000 65.000 114.000 -199.000 -124.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -10.000 -8.000 -9.000
Finans 0 0 -10.000 -8.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 85.000 64.000 105.000 -207.000 -133.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.169.000 1.157.000 1.301.000 1.352.000 1.402.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 119.000 134.000 175.000 167.000 207.000
Sum varige driftsmidler 1.288.000 1.291.000 1.476.000 1.518.000 1.608.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.288.000 1.291.000 1.476.000 1.518.000 1.608.000
Varebeholdning 4.000 4.000 4.000 24.000 24.000
Kundefordringer 148.000 0 13.000 27.000 81.000
Andre fordringer 0 165.000 0 15.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 309.000 312.000 232.000 55.000 173.000
Sum omløpsmidler 461.000 482.000 249.000 121.000 278.000
Sum eiendeler 1.749.000 1.773.000 1.725.000 1.639.000 1.886.000
Sum opptjent egenkapital 0 64.000 0 0 0
Sum egenkapital 1.738.000 1.653.000 1.608.000 1.502.000 1.709.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 117.000 137.000 177.000
Leverandørgjeld 0 118.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 2.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000 120.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.748.000 1.773.000 1.725.000 1.639.000 1.886.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 451.000 362.000 249.000 121.000 278.000
Likviditetsgrad 1 46.1 4.0
Likviditetsgrad 2 45.7 4.0 0.0 0.0 0.0
Soliditet 99.4 93.2 93.2 91.6 90.6
Resultatgrad 1 11.5 19.9 -66.8 -32.5
Rentedekningsgrad 11.4 -24.9 -13.8
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 4.8 3.7 6.6 -12.1 -6.6
Signatur
08.04.2020
SIGNATUR I FELLESSKAP
ERIKSEN JULIE
SIGNATUR I FELLESSKAP
EICHNER KRISTIANSEN JANNICKE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2012
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex