Norsk Fjordhestsenter As
Juridisk navn:  Norsk Fjordhestsenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57864800
Myroldhaugvegen 88 Myroldhaugvegen 88 Fax: 57864801
6770 Nordfjordeid 6770 Nordfjordeid
Fylke: Kommune:
Vestland Stad
Org.nr: 952666266
Aksjekapital: 4.100.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 10/21/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Regnskapsfører: Rand Rekneskapskontor
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.68%
Resultat  
  
171.43%
Egenkapital  
  
3.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.491.000 5.585.000 5.206.000 5.632.000 5.379.000
Resultat: 152.000 56.000 -44.000 -43.000 150.000
Egenkapital: 4.017.000 3.899.000 3.856.000 3.895.000 3.932.000
Regnskap for  Norsk Fjordhestsenter As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.491.000 5.585.000 5.206.000 5.632.000 5.379.000
Driftskostnader -5.275.000 -5.472.000 -5.180.000 -5.590.000 -5.133.000
Driftsresultat 216.000 114.000 25.000 42.000 247.000
Finansinntekter 25.000 25.000 27.000 24.000 26.000
Finanskostnader -89.000 -83.000 -96.000 -110.000 -122.000
Finans -64.000 -58.000 -69.000 -86.000 -96.000
Resultat før skatt 152.000 56.000 -44.000 -43.000 150.000
Skattekostnad -34.000 -13.000 5.000 6.000 -44.000
Årsresultat 118.000 43.000 -39.000 -37.000 106.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.125.000 5.289.000 5.373.000 5.646.000 5.927.000
Sum omløpsmidler 1.022.000 706.000 571.000 608.000 771.000
Sum eiendeler 7.147.000 5.995.000 5.944.000 6.254.000 6.698.000
Sum opptjent egenkapital -83.000 -201.000 -244.000 -205.000 -168.000
Sum egenkapital 4.017.000 3.899.000 3.856.000 3.895.000 3.932.000
Sum langsiktig gjeld 2.272.000 1.327.000 1.587.000 1.837.000 2.087.000
Sum kortsiktig gjeld 858.000 768.000 502.000 522.000 678.000
Sum gjeld og egenkapital 7.147.000 5.994.000 5.945.000 6.254.000 6.697.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.688.000 2.652.000 2.499.000 2.610.000 2.894.000
Andre inntekter 2.804.000 2.934.000 2.707.000 3.022.000 2.485.000
Driftsinntekter 5.491.000 5.585.000 5.206.000 5.632.000 5.379.000
Varekostnad -182.000 -188.000 -89.000 -87.000 -236.000
Lønninger -2.624.000 -2.604.000 -2.466.000 -2.625.000 -2.703.000
Avskrivning -284.000 -301.000 -305.000 -324.000 -86.000
Nedskrivning -130.000 62.000 17.000 -55.000 134.000
Andre driftskostnader -2.055.000 -2.441.000 -2.337.000 -2.499.000 -2.242.000
Driftskostnader -5.275.000 -5.472.000 -5.180.000 -5.590.000 -5.133.000
Driftsresultat 216.000 114.000 25.000 42.000 247.000
Finansinntekter 25.000 25.000 27.000 24.000 26.000
Finanskostnader -89.000 -83.000 -96.000 -110.000 -122.000
Finans -64.000 -58.000 -69.000 -86.000 -96.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 118.000 43.000 -39.000 -37.000 106.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 103.000 96.000 82.000 66.000 47.000
Fast eiendom 5.643.000 4.623.000 4.861.000 5.099.000 5.300.000
Maskiner anlegg 211.000 341.000 279.000 262.000 317.000
Driftsløsøre 164.000 224.000 148.000 215.000 259.000
Sum varige driftsmidler 6.019.000 5.189.000 5.287.000 5.576.000 5.876.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Sum anleggsmidler 6.125.000 5.289.000 5.373.000 5.646.000 5.927.000
Varebeholdning 171.000 197.000 182.000 148.000 151.000
Kundefordringer 361.000 237.000 107.000 116.000 164.000
Andre fordringer 82.000 72.000 33.000 19.000 86.000
Sum investeringer 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Kasse, bank 401.000 194.000 243.000 319.000 364.000
Sum omløpsmidler 1.022.000 706.000 571.000 608.000 771.000
Sum eiendeler 7.147.000 5.995.000 5.944.000 6.254.000 6.698.000
Sum opptjent egenkapital -83.000 -201.000 -244.000 -205.000 -168.000
Sum egenkapital 4.017.000 3.899.000 3.856.000 3.895.000 3.932.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.272.000 1.327.000 1.587.000 1.837.000 2.087.000
Leverandørgjeld 349.000 171.000 47.000 75.000 180.000
Betalbar skatt 40.000 27.000 11.000 13.000 0
Skyldig offentlige avgifter 190.000 202.000 170.000 191.000 203.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 278.000 367.000 273.000 243.000 295.000
Sum kortsiktig gjeld 858.000 768.000 502.000 522.000 678.000
Sum gjeld og egenkapital 7.147.000 5.994.000 5.945.000 6.254.000 6.697.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 164.000 -62.000 69.000 86.000 93.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.9 1.1 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 1.0 0.7 0.8 0.9 0.9
Soliditet 56.2 6 64.9 62.3 58.7
Resultatgrad 3.9 2 0.5 0.7 4.6
Rentedekningsgrad 2.4 1.4 0.3 0.4 2
Gjeldsgrad 0.8 0.5 0.5 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 3.4 2.3 0.9 1.1 4.1
Signatur
23.07.2021
STYRELEIAR ÅLEINE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
02.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex