Norsk 3d Service As
Juridisk navn:  Norsk 3d Service As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23067070
Gladengveien 18 Gladengveien 18 Fax:
0661 Oslo 661 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 915222684
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/19/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.92%
Resultat  
  
176.29%
Egenkapital  
  
113.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.792.000 1.676.000 1.889.000 1.941.000 1.164.000
Resultat: 383.000 -502.000 -480.000 106.000 -388.000
Egenkapital: 224.000 -1.665.000 -1.162.000 -682.000 -728.000
Regnskap for  Norsk 3d Service As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.792.000 1.676.000 1.889.000 1.941.000 1.164.000
Driftskostnader -1.391.000 -2.157.000 -2.366.000 -1.833.000 -1.552.000
Driftsresultat 401.000 -480.000 -477.000 108.000 -388.000
Finansinntekter 5.000 1.000 2.000 2.000 0
Finanskostnader -23.000 -23.000 -5.000 -4.000 0
Finans -18.000 -22.000 -3.000 -2.000 0
Resultat før skatt 383.000 -502.000 -480.000 106.000 -388.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 383.000 -502.000 -480.000 106.000 -388.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 204.000 316.000 414.000 267.000 0
Sum omløpsmidler 625.000 96.000 411.000 454.000 129.000
Sum eiendeler 829.000 412.000 825.000 721.000 129.000
Sum opptjent egenkapital 194.000 -1.694.000 -1.192.000 -712.000 -758.000
Sum egenkapital 224.000 -1.665.000 -1.162.000 -682.000 -728.000
Sum langsiktig gjeld 522.000 1.840.000 122.000 122.000 0
Sum kortsiktig gjeld 82.000 237.000 1.865.000 1.281.000 857.000
Sum gjeld og egenkapital 828.000 413.000 825.000 721.000 129.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 85.000 1.676.000 1.889.000 1.941.000 1.164.000
Andre inntekter 1.707.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.792.000 1.676.000 1.889.000 1.941.000 1.164.000
Varekostnad -685.000 -656.000 0 0 0
Lønninger -319.000 -1.100.000 -1.220.000 -573.000 0
Avskrivning -87.000 -77.000 -97.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -300.000 -324.000 -1.049.000 -1.260.000 -1.552.000
Driftskostnader -1.391.000 -2.157.000 -2.366.000 -1.833.000 -1.552.000
Driftsresultat 401.000 -480.000 -477.000 108.000 -388.000
Finansinntekter 5.000 1.000 2.000 2.000 0
Finanskostnader -23.000 -23.000 -5.000 -4.000 0
Finans -18.000 -22.000 -3.000 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 383.000 -502.000 -480.000 106.000 -388.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 198.000 247.000 101.000 0
Driftsløsøre 204.000 103.000 131.000 144.000 0
Sum varige driftsmidler 204.000 302.000 378.000 245.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 14.000 36.000 22.000 0
Sum anleggsmidler 204.000 316.000 414.000 267.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 8.000 33.000 287.000 178.000 90.000
Andre fordringer 4.000 -11.000 8.000 82.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 656.000 74.000 116.000 194.000 17.000
Sum omløpsmidler 625.000 96.000 411.000 454.000 129.000
Sum eiendeler 829.000 412.000 825.000 721.000 129.000
Sum opptjent egenkapital 194.000 -1.694.000 -1.192.000 -712.000 -758.000
Sum egenkapital 224.000 -1.665.000 -1.162.000 -682.000 -728.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 522.000 1.840.000 122.000 122.000 0
Leverandørgjeld 39.000 1.673.000 1.181.000 831.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 53.000 93.000 192.000 100.000 26.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 29.000 105.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 82.000 237.000 1.865.000 1.281.000 857.000
Sum gjeld og egenkapital 828.000 413.000 825.000 721.000 129.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 543.000 -141.000 -1.454.000 -827.000 -728.000
Likviditetsgrad 1 7.6 0.4 0.2 0.4 0.2
Likviditetsgrad 2 7.6 0.4 0.2 0.4 0.2
Soliditet 27.1 -404.1 -140.8 -94.6 -564.3
Resultatgrad 22.4 -28.6 -25.3 5.6 -33.3
Rentedekningsgrad 17.4 -20.9 -95.4 2
Gjeldsgrad 2.7 -1.2 -1.7 -2.1 -1.2
Total kapitalrentabilitet 49.0 -116.3 -57.6 15.3 -300.8
Signatur
29.03.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
29.03.2017
PROKURA
INGEBRETSEN ROBERT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex