Norrek Dypfrys AS
Juridisk navn:  Norrek Dypfrys AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33165400
Helgeroveien 892 Helgeroveien 892 Fax: 33165401
3267 Larvik 3267 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 910228609
Aksjekapital: 14.500.000 NOK
Antall ansatte: 81
Etableringsdato: 12/28/1977
Foretakstype: AS
Revisor: Henka Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.48%
Resultat  
  
-32.44%
Egenkapital  
  
6.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 300.804.000 308.452.000 289.073.000 298.130.000 272.196.000
Resultat: 18.411.000 27.251.000 23.379.000 17.768.000 13.629.000
Egenkapital: 130.681.000 122.332.000 107.582.000 95.524.000 87.372.000
Regnskap for  Norrek Dypfrys AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 300.804.000 308.452.000 289.073.000 298.130.000 272.196.000
Driftskostnader -281.745.000 -280.256.000 -264.003.000 -280.091.000 -257.206.000
Driftsresultat 19.058.000 28.196.000 25.071.000 18.040.000 14.990.000
Finansinntekter 226.000 33.000 14.000 1.023.000 49.000
Finanskostnader -874.000 -978.000 -1.706.000 -1.294.000 -1.410.000
Finans -648.000 -945.000 -1.692.000 -271.000 -1.361.000
Resultat før skatt 18.411.000 27.251.000 23.379.000 17.768.000 13.629.000
Skattekostnad -4.062.000 -6.501.000 -5.821.000 -4.616.000 -3.977.000
Årsresultat 14.349.000 20.750.000 17.558.000 13.152.000 9.652.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 84.109.000 61.262.000 70.368.000 79.473.000 71.812.000
Sum omløpsmidler 165.426.000 147.990.000 145.368.000 142.608.000 119.155.000
Sum eiendeler 249.535.000 209.252.000 215.736.000 222.081.000 190.967.000
Sum opptjent egenkapital 116.181.000 107.832.000 93.082.000 81.024.000 72.872.000
Sum egenkapital 130.681.000 122.332.000 107.582.000 95.524.000 87.372.000
Sum langsiktig gjeld 17.000.000 21.000.000 25.000.000 29.000.000 28.400.000
Sum kortsiktig gjeld 101.854.000 65.920.000 83.154.000 97.557.000 75.195.000
Sum gjeld og egenkapital 249.535.000 209.252.000 215.736.000 222.081.000 190.967.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 300.725.000 308.342.000 288.393.000 297.892.000 272.127.000
Andre inntekter 79.000 110.000 680.000 239.000 68.000
Driftsinntekter 300.804.000 308.452.000 289.073.000 298.130.000 272.196.000
Varekostnad -194.785.000 -195.426.000 -177.475.000 -197.724.000 -183.060.000
Lønninger -48.629.000 -47.747.000 -43.361.000 -44.316.000 -41.099.000
Avskrivning -11.848.000 -10.916.000 -15.006.000 -16.279.000 -13.803.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.483.000 -26.167.000 -28.161.000 -21.772.000 -19.244.000
Driftskostnader -281.745.000 -280.256.000 -264.003.000 -280.091.000 -257.206.000
Driftsresultat 19.058.000 28.196.000 25.071.000 18.040.000 14.990.000
Finansinntekter 226.000 33.000 14.000 1.023.000 49.000
Finanskostnader -874.000 -978.000 -1.706.000 -1.294.000 -1.410.000
Finans -648.000 -945.000 -1.692.000 -271.000 -1.361.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -6.000.000 -6.000.000 -5.500.000 -5.000.000 -4.000.000
Årsresultat 14.349.000 20.750.000 17.558.000 13.152.000 9.652.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.470.000 4.887.000 4.718.000 4.008.000 3.508.000
Fast eiendom 36.320.000 36.188.000 39.397.000 41.293.000 33.427.000
Maskiner anlegg 30.840.000 10.139.000 14.156.000 20.864.000 23.641.000
Driftsløsøre 12.413.000 9.890.000 11.956.000 13.308.000 11.237.000
Sum varige driftsmidler 79.573.000 56.217.000 65.509.000 75.465.000 68.304.000
Sum finansielle anleggsmidler 66.000 158.000 141.000 0 0
Sum anleggsmidler 84.109.000 61.262.000 70.368.000 79.473.000 71.812.000
Varebeholdning 128.258.000 111.653.000 116.271.000 113.168.000 91.628.000
Kundefordringer 25.576.000 22.111.000 27.154.000 23.865.000 19.396.000
Andre fordringer 0 0 0 1.177.000 1.862.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.592.000 14.226.000 1.943.000 4.397.000 6.269.000
Sum omløpsmidler 165.426.000 147.990.000 145.368.000 142.608.000 119.155.000
Sum eiendeler 249.535.000 209.252.000 215.736.000 222.081.000 190.967.000
Sum opptjent egenkapital 116.181.000 107.832.000 93.082.000 81.024.000 72.872.000
Sum egenkapital 130.681.000 122.332.000 107.582.000 95.524.000 87.372.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 43.874.000 8.184.000 17.078.000 37.987.000 13.774.000
Sum langsiktig gjeld 17.000.000 21.000.000 25.000.000 29.000.000 28.400.000
Leverandørgjeld 24.300.000 15.318.000 24.632.000 20.878.000 27.110.000
Betalbar skatt 3.645.000 6.671.000 6.531.000 5.116.000 4.443.000
Skyldig offentlige avgifter 4.675.000 6.540.000 6.110.000 3.931.000 2.293.000
Utbytte -6.000.000 -6.000.000 -5.500.000 -5.000.000 -4.000.000
Annen kortsiktig gjeld 25.361.000 29.207.000 28.803.000 29.644.000 27.575.000
Sum kortsiktig gjeld 101.854.000 65.920.000 83.154.000 97.557.000 75.195.000
Sum gjeld og egenkapital 249.535.000 209.252.000 215.736.000 222.081.000 190.967.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 63.572.000 82.070.000 62.214.000 45.051.000 43.960.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2.2 1.7 1.5 1.6
Likviditetsgrad 2 0.4 0.6 0.3 0.3 0.4
Soliditet 52.4 58.5 49.9 4 45.8
Resultatgrad 6.3 9.1 8.7 6.1 5.5
Rentedekningsgrad 21.8 28.8 14.7 13.9 10.7
Gjeldsgrad 0.9 0.7 1 1.3 1.2
Total kapitalrentabilitet 7.7 13.5 11.6 8.6 7.9
Signatur
07.04.2020
SIGNATUR
MANVIK TROND HELGE
Prokurister
14.05.2013
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex