Norrein Hotell- Og Restaurantselskap As
Juridisk navn:  Norrein Hotell- Og Restaurantselskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73841200
Postboks 2055 Kongens Gate 30 Fax: 22413733
7411 Trondheim 7012 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 929933982
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/20/1981
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Norrein As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.39%
Resultat  
  
0.63%
Egenkapital  
  
36.12%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 951.000 938.000 925.000 894.000 880.000
Resultat: 962.000 956.000 1.162.000 918.000 916.000
Egenkapital: 2.231.000 1.639.000 893.000 102.000 100.000
Regnskap for  Norrein Hotell- Og Restaurantselskap As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 951.000 938.000 925.000 894.000 880.000
Driftskostnader -5.000 -4.000 -4.000 -10.000 -10.000
Driftsresultat 946.000 933.000 921.000 884.000 870.000
Finansinntekter 16.000 23.000 240.000 34.000 46.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 16.000 23.000 240.000 34.000 46.000
Resultat før skatt 962.000 956.000 1.162.000 918.000 916.000
Skattekostnad -212.000 -210.000 -213.000 -211.000 -220.000
Årsresultat 751.000 746.000 949.000 706.000 696.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000
Sum omløpsmidler 2.642.000 2.044.000 2.686.000 2.438.000 2.435.000
Sum eiendeler 2.680.000 2.082.000 2.724.000 2.476.000 2.473.000
Sum opptjent egenkapital 2.131.000 1.539.000 793.000 2.000 0
Sum egenkapital 2.231.000 1.639.000 893.000 102.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 1.230.000 1.230.000 1.230.000
Sum kortsiktig gjeld 448.000 444.000 601.000 1.145.000 1.143.000
Sum gjeld og egenkapital 2.679.000 2.083.000 2.724.000 2.477.000 2.473.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 951.000 938.000 925.000 894.000 880.000
Driftsinntekter 951.000 938.000 925.000 894.000 880.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -4.000 -4.000 -10.000 -10.000
Driftskostnader -5.000 -4.000 -4.000 -10.000 -10.000
Driftsresultat 946.000 933.000 921.000 884.000 870.000
Finansinntekter 16.000 23.000 240.000 34.000 46.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 16.000 23.000 240.000 34.000 46.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -158.000 -705.000 -698.000
Årsresultat 751.000 746.000 949.000 706.000 696.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
Sum varige driftsmidler 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
Sum finansielle anleggsmidler 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Sum anleggsmidler 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 550.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.642.000 2.044.000 2.686.000 2.438.000 1.885.000
Sum omløpsmidler 2.642.000 2.044.000 2.686.000 2.438.000 2.435.000
Sum eiendeler 2.680.000 2.082.000 2.724.000 2.476.000 2.473.000
Sum opptjent egenkapital 2.131.000 1.539.000 793.000 2.000 0
Sum egenkapital 2.231.000 1.639.000 893.000 102.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.230.000 1.230.000 1.230.000
Leverandørgjeld 0 8.000 8.000
Betalbar skatt 212.000 210.000 213.000 211.000 220.000
Skyldig offentlige avgifter 237.000 233.000 230.000 221.000 218.000
Utbytte -158.000 -705.000 -698.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 448.000 444.000 601.000 1.145.000 1.143.000
Sum gjeld og egenkapital 2.679.000 2.083.000 2.724.000 2.477.000 2.473.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.194.000 1.600.000 2.085.000 1.293.000 1.292.000
Likviditetsgrad 1 5.9 4.6 4.5 2.1 2.1
Likviditetsgrad 2 5.9 4.6 4.5 2.1 2.1
Soliditet 83.3 78.7 32.8 4.1 4
Resultatgrad 99.5 99.5 99.6 98.9 98.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.3 2.1 23.3 23.7
Total kapitalrentabilitet 35.9 45.9 42.6 37.1 3
Signatur
06.09.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex