Normilk AS
Juridisk navn:  Normilk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74085600
Postboks 53 Sjøgata 4 Fax: 74085601
7601 Levanger 7600 Levanger
Fylke: Kommune:
Trøndelag Levanger
Org.nr: 985196907
Aksjekapital: 19.100.000 NOK
Antall ansatte: 30
Etableringsdato: 12/3/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.55%
Resultat  
  
6.92%
Egenkapital  
  
8.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 365.209.000 356.127.000 349.023.000 325.142.000 334.322.000
Resultat: 44.905.000 41.998.000 36.204.000 34.975.000 39.310.000
Egenkapital: 130.114.000 120.097.000 107.344.000 99.459.000 92.898.000
Regnskap for  Normilk AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 365.209.000 356.127.000 349.023.000 325.142.000 334.322.000
Driftskostnader -321.550.000 -315.480.000 -313.849.000 -291.056.000 -295.925.000
Driftsresultat 43.660.000 40.647.000 35.173.000 34.086.000 38.397.000
Finansinntekter 1.264.000 1.356.000 1.032.000 898.000 918.000
Finanskostnader -19.000 -4.000 -1.000 -9.000 -5.000
Finans 1.245.000 1.352.000 1.031.000 889.000 913.000
Resultat før skatt 44.905.000 41.998.000 36.204.000 34.975.000 39.310.000
Skattekostnad -9.888.000 -9.245.000 -8.318.000 -8.414.000 -9.848.000
Årsresultat 35.017.000 32.753.000 27.885.000 26.561.000 29.462.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.237.000 13.023.000 12.369.000 12.179.000 10.330.000
Sum omløpsmidler 143.431.000 134.496.000 121.076.000 116.790.000 111.531.000
Sum eiendeler 157.668.000 147.519.000 133.445.000 128.969.000 121.861.000
Sum opptjent egenkapital 111.014.000 100.997.000 88.244.000 80.359.000 73.798.000
Sum egenkapital 130.114.000 120.097.000 107.344.000 99.459.000 92.898.000
Sum langsiktig gjeld 579.000 460.000 379.000 19.000 47.000
Sum kortsiktig gjeld 26.974.000 26.963.000 25.722.000 29.490.000 28.915.000
Sum gjeld og egenkapital 157.667.000 147.520.000 133.445.000 128.968.000 121.860.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 365.209.000 356.127.000 348.938.000 325.123.000 334.322.000
Andre inntekter 0 85.000 20.000 0
Driftsinntekter 365.209.000 356.127.000 349.023.000 325.142.000 334.322.000
Varekostnad -262.899.000 -258.922.000 -252.168.000 -235.619.000 -255.334.000
Lønninger -26.197.000 -24.116.000 -24.528.000 -22.760.000 -21.292.000
Avskrivning -2.284.000 -1.877.000 -2.465.000 -2.654.000 -2.333.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -29.832.000 -30.617.000 -28.601.000 -26.411.000 -26.840.000
Driftskostnader -321.550.000 -315.480.000 -313.849.000 -291.056.000 -295.925.000
Driftsresultat 43.660.000 40.647.000 35.173.000 34.086.000 38.397.000
Finansinntekter 1.264.000 1.356.000 1.032.000 898.000 918.000
Finanskostnader -19.000 -4.000 -1.000 -9.000 -5.000
Finans 1.245.000 1.352.000 1.031.000 889.000 913.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -25.000.000 -20.000.000 -20.000.000 -20.000.000 -20.000.000
Årsresultat 35.017.000 32.753.000 27.885.000 26.561.000 29.462.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.032.000 2.438.000 2.843.000 3.249.000 3.609.000
Maskiner anlegg 3.740.000 4.528.000 5.552.000 7.103.000 5.310.000
Driftsløsøre 5.831.000 3.192.000 1.059.000 720.000 633.000
Sum varige driftsmidler 11.603.000 10.158.000 9.454.000 11.072.000 9.551.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.634.000 2.865.000 2.915.000 1.107.000 778.000
Sum anleggsmidler 14.237.000 13.023.000 12.369.000 12.179.000 10.330.000
Varebeholdning 10.826.000 11.680.000 11.989.000 18.074.000 20.741.000
Kundefordringer 15.175.000 30.109.000 34.574.000 29.660.000 42.114.000
Andre fordringer 22.706.000 5.383.000 5.603.000 7.434.000 5.005.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 94.724.000 87.324.000 68.910.000 61.622.000 43.672.000
Sum omløpsmidler 143.431.000 134.496.000 121.076.000 116.790.000 111.531.000
Sum eiendeler 157.668.000 147.519.000 133.445.000 128.969.000 121.861.000
Sum opptjent egenkapital 111.014.000 100.997.000 88.244.000 80.359.000 73.798.000
Sum egenkapital 130.114.000 120.097.000 107.344.000 99.459.000 92.898.000
Sum avsetninger til forpliktelser 579.000 460.000 379.000 19.000 47.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 579.000 460.000 379.000 19.000 47.000
Leverandørgjeld 11.684.000 12.774.000 12.370.000 16.242.000 14.815.000
Betalbar skatt 9.769.000 9.165.000 7.958.000 8.442.000 9.487.000
Skyldig offentlige avgifter 1.806.000 1.468.000 1.477.000 1.513.000 1.424.000
Utbytte -25.000.000 -20.000.000 -20.000.000 -20.000.000 -20.000.000
Annen kortsiktig gjeld 3.717.000 3.555.000 3.916.000 3.293.000 3.190.000
Sum kortsiktig gjeld 26.974.000 26.963.000 25.722.000 29.490.000 28.915.000
Sum gjeld og egenkapital 157.667.000 147.520.000 133.445.000 128.968.000 121.860.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 116.457.000 107.533.000 95.354.000 87.300.000 82.616.000
Likviditetsgrad 1 5.3 5 4.7 4 3.9
Likviditetsgrad 2 4.9 4.6 4.2 3.3 3.1
Soliditet 82.5 81.4 80.4 77.1 76.2
Resultatgrad 12.0 11.4 10.1 10.5 11.5
Rentedekningsgrad 2.297.9 10161.8 3 3787.3 7679.4
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 28.5 28.5 27.1 27.1 32.3
Signatur
13.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
13.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex