Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norges Trafikkskoleforbund
Juridisk navn:  Norges Trafikkskoleforbund
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22626080
Leif Tronstads Plass 6 Leif Tronstads Plass 6 Fax: 22626081
1337 Sandvika 1337 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 981454901
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 9/4/1954 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Value Kristiansand As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.06%
Resultat  
  
58.97%
Egenkapital  
  
18.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 27.745.000 23.303.000 8.428.000 8.323.000 10.092.000
Resultat: 8.616.000 5.420.000 -520.000 222.000 2.959.000
Egenkapital: 44.931.000 37.776.000 16.080.000 16.600.000 16.378.000
Regnskap for  Norges Trafikkskoleforbund
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 27.745.000 23.303.000 8.428.000 8.323.000 10.092.000
Driftskostnader -21.876.000 -18.910.000 -10.276.000 -7.820.000 -7.926.000
Driftsresultat 5.868.000 4.392.000 -1.848.000 504.000 2.166.000
Finansinntekter 2.751.000 1.032.000 1.331.000 -281.000 795.000
Finanskostnader -2.000 -4.000 -2.000 0 -2.000
Finans 2.749.000 1.028.000 1.329.000 -281.000 793.000
Resultat før skatt 8.616.000 5.420.000 -520.000 222.000 2.959.000
Skattekostnad -1.461.000 -1.124.000 0 0 0
Årsresultat 7.155.000 4.297.000 -520.000 222.000 2.959.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.060.000 899.000 545.000 32.000 61.000
Sum omløpsmidler 49.972.000 42.025.000 20.488.000 18.877.000 18.187.000
Sum eiendeler 51.032.000 42.924.000 21.033.000 18.909.000 18.248.000
Sum opptjent egenkapital 44.931.000 37.776.000 16.080.000 16.600.000 16.378.000
Sum egenkapital 44.931.000 37.776.000 16.080.000 16.600.000 16.378.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.102.000 5.149.000 4.954.000 2.310.000 1.870.000
Sum gjeld og egenkapital 51.033.000 42.925.000 21.034.000 18.910.000 18.248.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.045.000 20.652.000 3.229.000 3.871.000 4.083.000
Andre inntekter 3.699.000 2.650.000 5.199.000 4.452.000 6.009.000
Driftsinntekter 27.745.000 23.303.000 8.428.000 8.323.000 10.092.000
Varekostnad -3.378.000 -3.420.000 -2.474.000 -1.098.000 -491.000
Lønninger -9.987.000 -10.277.000 -5.404.000 -4.735.000 -5.059.000
Avskrivning -187.000 -113.000 -32.000 -29.000 -25.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -7.982.000 -4.733.000 -1.740.000 -1.250.000 -1.890.000
Driftskostnader -21.876.000 -18.910.000 -10.276.000 -7.820.000 -7.926.000
Driftsresultat 5.868.000 4.392.000 -1.848.000 504.000 2.166.000
Finansinntekter 2.751.000 1.032.000 1.331.000 -281.000 795.000
Finanskostnader -2.000 -4.000 -2.000 0 -2.000
Finans 2.749.000 1.028.000 1.329.000 -281.000 793.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 7.155.000 4.297.000 -520.000 222.000 2.959.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 96.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 419.000 354.000 0 32.000 61.000
Sum varige driftsmidler 419.000 354.000 0 32.000 61.000
Sum finansielle anleggsmidler 545.000 545.000 545.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.060.000 899.000 545.000 32.000 61.000
Varebeholdning 1.701.000 1.533.000 0 0 0
Kundefordringer 4.120.000 1.683.000 72.000 -16.000 80.000
Andre fordringer 919.000 458.000 218.000 59.000 60.000
Sum investeringer 35.568.000 23.238.000 16.712.000 15.387.000 15.671.000
Kasse, bank 7.665.000 15.113.000 3.487.000 3.448.000 2.376.000
Sum omløpsmidler 49.972.000 42.025.000 20.488.000 18.877.000 18.187.000
Sum eiendeler 51.032.000 42.924.000 21.033.000 18.909.000 18.248.000
Sum opptjent egenkapital 44.931.000 37.776.000 16.080.000 16.600.000 16.378.000
Sum egenkapital 44.931.000 37.776.000 16.080.000 16.600.000 16.378.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 871.000 488.000 146.000 79.000 54.000
Betalbar skatt 1.519.000 1.065.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.658.000 1.396.000 85.000 67.000 8.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.053.000 2.201.000 4.722.000 2.165.000 1.809.000
Sum kortsiktig gjeld 6.102.000 5.149.000 4.954.000 2.310.000 1.870.000
Sum gjeld og egenkapital 51.033.000 42.925.000 21.034.000 18.910.000 18.248.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 43.870.000 36.876.000 15.534.000 16.567.000 16.317.000
Likviditetsgrad 1 8.2 8.2 4.1 8.2 9.7
Likviditetsgrad 2 7.9 7.9 4.1 8.2 9.7
Soliditet 88.0 88.0 76.4 87.8 89.8
Resultatgrad 21.1 18.8 -21.9 6.1 21.5
Rentedekningsgrad 2.934.0 1.098.0 1
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 16.9 12.6 -2.5 1.2 16.2
Signatur
28.06.2022
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
28.06.2022
Styrets leder og daglig leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex