Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norges Birøkterlag
Juridisk navn:  Norges Birøkterlag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63942080
Dyrskuevegen 20 Dyrskuevegen 20 Fax: 66776941
2040 Kløfta 2040 Kløfta
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 940469465
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 6/27/1884
Foretakstype: FLI
Revisor: As Revision
Regnskapsfører: Premio AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.43%
Resultat  
  
431.67%
Egenkapital  
  
1.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 10.557.000 9.647.000 7.177.000 7.615.000 8.595.000
Resultat: 319.000 60.000 -1.359.000 47.000 585.000
Egenkapital: 17.998.000 17.679.000 17.619.000 18.978.000 18.931.000
Regnskap for  Norges Birøkterlag
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 10.557.000 9.647.000 7.177.000 7.615.000 8.595.000
Driftskostnader -10.950.000 -10.093.000 -9.101.000 -8.000.000 -8.467.000
Driftsresultat -393.000 -446.000 -1.923.000 -385.000 128.000
Finansinntekter 712.000 506.000 564.000 432.000 457.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 712.000 506.000 564.000 432.000 457.000
Resultat før skatt 319.000 60.000 -1.359.000 47.000 585.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 319.000 60.000 -1.359.000 47.000 585.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.407.000 16.298.000 16.295.000 16.290.000 16.290.000
Sum omløpsmidler 3.731.000 12.210.000 3.973.000 10.432.000 4.105.000
Sum eiendeler 22.138.000 28.508.000 20.268.000 26.722.000 20.395.000
Sum opptjent egenkapital 17.998.000 17.679.000 17.619.000 18.978.000 18.931.000
Sum egenkapital 17.998.000 17.679.000 17.619.000 18.978.000 18.931.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.140.000 10.829.000 2.649.000 7.744.000 1.463.000
Sum gjeld og egenkapital 22.138.000 28.508.000 20.268.000 26.722.000 20.394.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.675.000 2.028.000 1.597.000 1.400.000 1.664.000
Andre inntekter 8.882.000 7.619.000 5.580.000 6.215.000 6.930.000
Driftsinntekter 10.557.000 9.647.000 7.177.000 7.615.000 8.595.000
Varekostnad -24.000 -208.000 -120.000 -367.000 -138.000
Lønninger -6.518.000 -5.343.000 -4.720.000 -4.104.000 -4.293.000
Avskrivning -3.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -4.405.000 -4.542.000 -4.261.000 -3.529.000 -4.036.000
Driftskostnader -10.950.000 -10.093.000 -9.101.000 -8.000.000 -8.467.000
Driftsresultat -393.000 -446.000 -1.923.000 -385.000 128.000
Finansinntekter 712.000 506.000 564.000 432.000 457.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 712.000 506.000 564.000 432.000 457.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 319.000 60.000 -1.359.000 47.000 585.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 9.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 9.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 18.398.000 16.298.000 16.295.000 16.290.000 16.290.000
Sum anleggsmidler 18.407.000 16.298.000 16.295.000 16.290.000 16.290.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 725.000 663.000 928.000 171.000 1.261.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.006.000 11.547.000 3.045.000 10.261.000 2.844.000
Sum omløpsmidler 3.731.000 12.210.000 3.973.000 10.432.000 4.105.000
Sum eiendeler 22.138.000 28.508.000 20.268.000 26.722.000 20.395.000
Sum opptjent egenkapital 17.998.000 17.679.000 17.619.000 18.978.000 18.931.000
Sum egenkapital 17.998.000 17.679.000 17.619.000 18.978.000 18.931.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 2.039.000 1.992.000 1.118.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 535.000 509.000 481.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.566.000 8.328.000 1.049.000 7.744.000 1.463.000
Sum kortsiktig gjeld 4.140.000 10.829.000 2.649.000 7.744.000 1.463.000
Sum gjeld og egenkapital 22.138.000 28.508.000 20.268.000 26.722.000 20.394.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -409.000 1.381.000 1.324.000 2.688.000 2.642.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.1 1.5 1.3 2.8
Likviditetsgrad 2 0.9 1.1 1.5 1.3 2.8
Soliditet 81.3 62.0 86.9 7 92.8
Resultatgrad -3.7 -4.6 -26.8 -5.1 1.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.6 0.2 0.4 0.1
Total kapitalrentabilitet 1.4 0.2 -6.7 0.2 2.9
Signatur
27.06.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP. NESTLEDER OG ETT
STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
27.06.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex