Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norges Birøkterlag
Juridisk navn:  Norges Birøkterlag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63942080
Dyrskuevegen 20 Dyrskuevegen 20 Fax: 66776941
2040 Kløfta 2040 Kløfta
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 940469465
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 6/27/1884
Foretakstype: FLI
Revisor: As Revision
Regnskapsfører: Premio AS
Utvikling:
Omsetning  
  
34.42%
Resultat  
  
104.42%
Egenkapital  
  
0.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.647.000 7.177.000 7.615.000 8.595.000 7.445.000
Resultat: 60.000 -1.359.000 47.000 585.000 -469.000
Egenkapital: 17.679.000 17.619.000 18.978.000 18.931.000 18.346.000
Regnskap for  Norges Birøkterlag
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.647.000 7.177.000 7.615.000 8.595.000 7.445.000
Driftskostnader -10.093.000 -9.101.000 -8.000.000 -8.467.000 -8.458.000
Driftsresultat -446.000 -1.923.000 -385.000 128.000 -1.013.000
Finansinntekter 506.000 564.000 432.000 457.000 544.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 506.000 564.000 432.000 457.000 544.000
Resultat før skatt 60.000 -1.359.000 47.000 585.000 -469.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 60.000 -1.359.000 47.000 585.000 -469.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.298.000 16.295.000 16.290.000 16.290.000 16.290.000
Sum omløpsmidler 12.210.000 3.973.000 10.432.000 4.105.000 10.025.000
Sum eiendeler 28.508.000 20.268.000 26.722.000 20.395.000 26.315.000
Sum opptjent egenkapital 17.679.000 17.619.000 18.978.000 18.931.000 18.346.000
Sum egenkapital 17.679.000 17.619.000 18.978.000 18.931.000 18.346.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.829.000 2.649.000 7.744.000 1.463.000 7.969.000
Sum gjeld og egenkapital 28.508.000 20.268.000 26.722.000 20.394.000 26.315.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.028.000 1.597.000 1.400.000 1.664.000 1.058.000
Andre inntekter 7.619.000 5.580.000 6.215.000 6.930.000 6.387.000
Driftsinntekter 9.647.000 7.177.000 7.615.000 8.595.000 7.445.000
Varekostnad -208.000 -120.000 -367.000 -138.000 -143.000
Lønninger -5.343.000 -4.720.000 -4.104.000 -4.293.000 -4.476.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.542.000 -4.261.000 -3.529.000 -4.036.000 -3.839.000
Driftskostnader -10.093.000 -9.101.000 -8.000.000 -8.467.000 -8.458.000
Driftsresultat -446.000 -1.923.000 -385.000 128.000 -1.013.000
Finansinntekter 506.000 564.000 432.000 457.000 544.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 506.000 564.000 432.000 457.000 544.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 60.000 -1.359.000 47.000 585.000 -469.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 16.298.000 16.295.000 16.290.000 16.290.000 16.290.000
Sum anleggsmidler 16.298.000 16.295.000 16.290.000 16.290.000 16.290.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 663.000 928.000 171.000 1.261.000 1.246.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 11.547.000 3.045.000 10.261.000 2.844.000 8.779.000
Sum omløpsmidler 12.210.000 3.973.000 10.432.000 4.105.000 10.025.000
Sum eiendeler 28.508.000 20.268.000 26.722.000 20.395.000 26.315.000
Sum opptjent egenkapital 17.679.000 17.619.000 18.978.000 18.931.000 18.346.000
Sum egenkapital 17.679.000 17.619.000 18.978.000 18.931.000 18.346.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.992.000 1.118.000 0 0 877.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 509.000 481.000 0 0 71.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.328.000 1.049.000 7.744.000 1.463.000 7.021.000
Sum kortsiktig gjeld 10.829.000 2.649.000 7.744.000 1.463.000 7.969.000
Sum gjeld og egenkapital 28.508.000 20.268.000 26.722.000 20.394.000 26.315.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.381.000 1.324.000 2.688.000 2.642.000 2.056.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.5 1.3 2.8 1.3
Likviditetsgrad 2 1.1 1.5 1.3 2.8 1.3
Soliditet 62.0 86.9 7 92.8 69.7
Resultatgrad -4.6 -26.8 -5.1 1.5 -13.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 0.2 0.4 0.1 0.4
Total kapitalrentabilitet 0.2 -6.7 0.2 2.9 -1.8
Signatur
29.12.2021
SIGNATUR HVER FOR SEG
CAMILLA MOSTRØM LARSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex