Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Norges Arktiske Studentsamskipnad
Juridisk navn:  Norges Arktiske Studentsamskipnad
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77649000
Teorifagbygget Hus 2 Universitetsvegen 29 Teorifagbygget Hus 2 Universitetsvegen 29 Fax: 77649010
9019 Tromsø 9019 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 958673027
Aksjekapital: 4.378.000 NOK
Antall ansatte: 566
Etableringsdato: 1/17/1969
Foretakstype: SÆR
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.48%
Resultat  
  
-24.1%
Egenkapital  
  
10.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 448.792.000 433.679.000 403.359.000 377.936.000 300.745.000
Resultat: 26.843.000 35.368.000 26.523.000 32.718.000 44.005.000
Egenkapital: 276.780.000 250.407.000 214.930.000 189.222.000 195.531.000
Regnskap for  Norges Arktiske Studentsamskipnad
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 448.792.000 433.679.000 403.359.000 377.936.000 300.745.000
Driftskostnader -406.886.000 -384.183.000 -365.851.000 -340.057.000 -252.228.000
Driftsresultat 41.906.000 49.496.000 37.508.000 37.879.000 48.517.000
Finansinntekter 1.899.000 1.067.000 1.456.000 4.058.000 2.759.000
Finanskostnader -16.962.000 -15.195.000 -12.441.000 -9.219.000 -7.271.000
Finans -15.063.000 -14.128.000 -10.985.000 -5.161.000 -4.512.000
Resultat før skatt 26.843.000 35.368.000 26.523.000 32.718.000 44.005.000
Skattekostnad -470.000 108.000 -814.000 -465.000 0
Årsresultat 26.373.000 35.476.000 25.709.000 32.253.000 44.005.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.116.976.000 1.113.919.000 1.163.913.000 954.059.000 689.290.000
Sum omløpsmidler 186.919.000 131.217.000 91.247.000 51.530.000 66.292.000
Sum eiendeler 1.303.895.000 1.245.136.000 1.255.160.000 1.005.589.000 755.582.000
Sum opptjent egenkapital 272.402.000 246.029.000 210.553.000 184.844.000 191.153.000
Sum egenkapital 276.780.000 250.407.000 214.930.000 189.222.000 195.531.000
Sum langsiktig gjeld 936.060.000 920.047.000 968.757.000 737.468.000 510.084.000
Sum kortsiktig gjeld 91.055.000 74.682.000 71.474.000 78.899.000 49.967.000
Sum gjeld og egenkapital 1.303.895.000 1.245.136.000 1.255.161.000 1.005.589.000 755.582.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 300.954.000 289.581.000 262.927.000 241.782.000 196.959.000
Andre inntekter 147.838.000 144.098.000 140.432.000 136.154.000 103.786.000
Driftsinntekter 448.792.000 433.679.000 403.359.000 377.936.000 300.745.000
Varekostnad -32.439.000 -32.838.000 -30.209.000 -30.314.000 -26.567.000
Lønninger -173.678.000 -158.743.000 -155.881.000 -149.175.000 -123.762.000
Avskrivning -48.264.000 -49.611.000 -39.468.000 -34.899.000 -28.415.000
Nedskrivning 0 0 0 -5.963.000 -10.651.000
Andre driftskostnader -152.505.000 -142.991.000 -140.293.000 -119.706.000 -62.833.000
Driftskostnader -406.886.000 -384.183.000 -365.851.000 -340.057.000 -252.228.000
Driftsresultat 41.906.000 49.496.000 37.508.000 37.879.000 48.517.000
Finansinntekter 1.899.000 1.067.000 1.456.000 4.058.000 2.759.000
Finanskostnader -16.962.000 -15.195.000 -12.441.000 -9.219.000 -7.271.000
Finans -15.063.000 -14.128.000 -10.985.000 -5.161.000 -4.512.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 26.373.000 35.476.000 25.709.000 32.253.000 44.005.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 181.000 0
Fast eiendom 1.030.038.000 1.058.122.000 1.101.913.000 916.704.000 536.972.000
Maskiner anlegg 29.065.000 0 6.732.000 0 111.708.000
Driftsløsøre 51.095.000 47.467.000 46.753.000 27.839.000 20.389.000
Sum varige driftsmidler 1.110.198.000 1.105.589.000 1.155.398.000 944.543.000 669.069.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.778.000 8.330.000 8.515.000 9.335.000 20.221.000
Sum anleggsmidler 1.116.976.000 1.113.919.000 1.163.913.000 954.059.000 689.290.000
Varebeholdning 2.537.000 2.320.000 1.872.000 2.080.000 2.088.000
Kundefordringer 9.877.000 11.426.000 9.136.000 9.131.000 8.869.000
Andre fordringer 1.443.000 950.000 9.909.000 4.299.000 906.000
Sum investeringer 33.000 33.000 33.000 180.000 180.000
Kasse, bank 173.029.000 116.488.000 70.297.000 35.840.000 54.249.000
Sum omløpsmidler 186.919.000 131.217.000 91.247.000 51.530.000 66.292.000
Sum eiendeler 1.303.895.000 1.245.136.000 1.255.160.000 1.005.589.000 755.582.000
Sum opptjent egenkapital 272.402.000 246.029.000 210.553.000 184.844.000 191.153.000
Sum egenkapital 276.780.000 250.407.000 214.930.000 189.222.000 195.531.000
Sum avsetninger til forpliktelser 344.516.000 303.206.000 329.644.000 314.561.000 227.929.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 936.060.000 920.047.000 968.757.000 737.468.000 510.084.000
Leverandørgjeld 36.279.000 19.611.000 23.890.000 42.170.000 19.286.000
Betalbar skatt 0 0 379.000 414.000 0
Skyldig offentlige avgifter 26.073.000 25.345.000 23.332.000 22.875.000 19.765.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 28.703.000 29.726.000 23.873.000 13.440.000 10.916.000
Sum kortsiktig gjeld 91.055.000 74.682.000 71.474.000 78.899.000 49.967.000
Sum gjeld og egenkapital 1.303.895.000 1.245.136.000 1.255.161.000 1.005.589.000 755.582.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 95.864.000 56.535.000 19.773.000 -27.369.000 16.325.000
Likviditetsgrad 1 2 1.8 1.3 0.7 1.3
Likviditetsgrad 2 2 1.7 1.3 0.6 1.3
Soliditet 21.2 20.1 17.1 18.8 25.9
Resultatgrad 9.3 11.4 9.3 1 16.1
Rentedekningsgrad 2.5 3.3 3 4.1 7.1
Gjeldsgrad 3.7 4 4.8 4.3 2.9
Total kapitalrentabilitet 3.4 4.1 3.1 4.2 6.8
Signatur
25.12.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
25.12.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex