Norge Spesialisten As
Juridisk navn:  Norge Spesialisten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45015555
Øvre Blekeveien 20 Skuteviksveien 22 Fax:
5003 Bergen 5032 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 912456013
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 9/2/2013 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-37.53%
Resultat  
  
-102.63%
Egenkapital  
  
2.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 461.000 738.000 772.000 889.000 433.000
Resultat: -5.000 190.000 52.000 47.000 -403.000
Egenkapital: 92.000 90.000 -75.000 -127.000 -174.000
Regnskap for  Norge Spesialisten As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 461.000 738.000 772.000 889.000 433.000
Driftskostnader -325.000 -377.000 -558.000 -680.000 -770.000
Driftsresultat 136.000 361.000 214.000 209.000 -337.000
Finansinntekter 0 0 3.000 1.000
Finanskostnader -141.000 -172.000 -162.000 -165.000 -67.000
Finans -141.000 -172.000 -162.000 -162.000 -66.000
Resultat før skatt -5.000 190.000 52.000 47.000 -403.000
Skattekostnad 7.000 -25.000 0 0 0
Årsresultat 2.000 165.000 52.000 47.000 -403.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.140.000 5.125.000 5.125.000 5.125.000 5.125.000
Sum omløpsmidler 211.000 324.000 237.000 155.000 134.000
Sum eiendeler 5.351.000 5.449.000 5.362.000 5.280.000 5.259.000
Sum opptjent egenkapital 56.000 54.000 -111.000 -163.000 -210.000
Sum egenkapital 92.000 90.000 -75.000 -127.000 -174.000
Sum langsiktig gjeld 4.992.000 5.118.000 5.158.000 5.234.000 5.316.000
Sum kortsiktig gjeld 268.000 242.000 279.000 173.000 117.000
Sum gjeld og egenkapital 5.352.000 5.450.000 5.362.000 5.280.000 5.259.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 398.000 738.000 772.000 889.000 433.000
Andre inntekter 63.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 461.000 738.000 772.000 889.000 433.000
Varekostnad -3.000 -6.000 -141.000 -116.000
Lønninger -195.000 -222.000 -318.000 -171.000 -294.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -130.000 -152.000 -234.000 -368.000 -360.000
Driftskostnader -325.000 -377.000 -558.000 -680.000 -770.000
Driftsresultat 136.000 361.000 214.000 209.000 -337.000
Finansinntekter 0 0 3.000 1.000
Finanskostnader -141.000 -172.000 -162.000 -165.000 -67.000
Finans -141.000 -172.000 -162.000 -162.000 -66.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 165.000 52.000 47.000 -403.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 15.000 0 0 0 0
Fast eiendom 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000 4.950.000
Sum finansielle anleggsmidler 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000
Sum anleggsmidler 5.140.000 5.125.000 5.125.000 5.125.000 5.125.000
Varebeholdning 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000
Kundefordringer 87.000 0 153.000 12.000 64.000
Andre fordringer 23.000 19.000 10.000 17.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 64.000 267.000 37.000 87.000 32.000
Sum omløpsmidler 211.000 324.000 237.000 155.000 134.000
Sum eiendeler 5.351.000 5.449.000 5.362.000 5.280.000 5.259.000
Sum opptjent egenkapital 56.000 54.000 -111.000 -163.000 -210.000
Sum egenkapital 92.000 90.000 -75.000 -127.000 -174.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.992.000 5.118.000 5.158.000 5.234.000 5.316.000
Leverandørgjeld 13.000 5.000 5.000 14.000 15.000
Betalbar skatt 11.000 20.000 -3.000 -3.000 -33.000
Skyldig offentlige avgifter 36.000 80.000 133.000 35.000 42.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 238.000 166.000 144.000 111.000 93.000
Sum kortsiktig gjeld 268.000 242.000 279.000 173.000 117.000
Sum gjeld og egenkapital 5.352.000 5.450.000 5.362.000 5.280.000 5.259.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -57.000 82.000 -42.000 -18.000 17.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.3 0.8 0.9 1.1
Likviditetsgrad 2 0.6 1.2 0.7 0.7 0.8
Soliditet 1.7 1.7 -1.4 -2.4 -3.3
Resultatgrad 29.5 48.9 27.7 23.5 -77.8
Rentedekningsgrad 1.0 2.1 1.3 1.3
Gjeldsgrad 57.2 59.6 -72.5 -42.6 -31.2
Total kapitalrentabilitet 2.5 6.6 4 4 -6.4
Signatur
07.06.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
07.06.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex