Nordsjø Fjordbruk As
Juridisk navn:  Nordsjø Fjordbruk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91894356
Flakkavågsvegen 12 Røyksundvegen 68 Fax: 53430101
5694 Onarheim 5440 Mosterhamn
Fylke: Kommune:
Vestland Bømlo
Org.nr: 914725739
Aksjekapital: 567.946 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 9/14/1956
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
165.26%
Resultat  
  
50.81%
Egenkapital  
  
-15.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 176.508.000 66.542.000 111.500.000 143.087.000 60.425.000
Resultat: 36.626.000 24.286.000 36.764.000 51.932.000 23.363.000
Egenkapital: 56.618.000 67.050.000 57.980.000 56.680.000 63.841.000
Regnskap for  Nordsjø Fjordbruk As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 176.508.000 66.542.000 111.500.000 143.087.000 60.425.000
Driftskostnader -140.183.000 -43.649.000 -75.503.000 -92.708.000 -37.403.000
Driftsresultat 36.325.000 22.893.000 35.997.000 50.380.000 23.024.000
Finansinntekter 453.000 1.515.000 946.000 1.725.000 631.000
Finanskostnader -152.000 -122.000 -178.000 -172.000 -291.000
Finans 301.000 1.393.000 768.000 1.553.000 340.000
Resultat før skatt 36.626.000 24.286.000 36.764.000 51.932.000 23.363.000
Skattekostnad -8.057.000 -5.856.000 -7.745.000 -11.973.000 -4.782.000
Årsresultat 28.568.000 18.430.000 29.020.000 39.959.000 18.581.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.837.000 16.160.000 12.591.000 12.589.000 11.487.000
Sum omløpsmidler 135.050.000 94.374.000 117.637.000 157.218.000 100.652.000
Sum eiendeler 150.887.000 110.534.000 130.228.000 169.807.000 112.139.000
Sum opptjent egenkapital 14.710.000 25.142.000 16.072.000 14.772.000 21.933.000
Sum egenkapital 56.618.000 67.050.000 57.980.000 56.680.000 63.841.000
Sum langsiktig gjeld 1.083.000 8.090.000 5.842.000 7.671.000 11.877.000
Sum kortsiktig gjeld 93.185.000 35.393.000 66.407.000 105.457.000 36.421.000
Sum gjeld og egenkapital 150.886.000 110.533.000 130.229.000 169.808.000 112.139.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 176.508.000 46.934.000 111.500.000 143.087.000 34.861.000
Andre inntekter 19.609.000 0 0 25.564.000
Driftsinntekter 176.508.000 66.542.000 111.500.000 143.087.000 60.425.000
Varekostnad -77.974.000 -40.725.000 -52.996.000 -36.501.000 -57.041.000
Lønninger -5.518.000 -3.723.000 -4.886.000 -3.471.000 -5.339.000
Avskrivning -2.824.000 -2.232.000 -2.001.000 -1.632.000 -2.270.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.544.000 -10.095.000 -12.887.000 -17.942.000 -13.144.000
Driftskostnader -140.183.000 -43.649.000 -75.503.000 -92.708.000 -37.403.000
Driftsresultat 36.325.000 22.893.000 35.997.000 50.380.000 23.024.000
Finansinntekter 453.000 1.515.000 946.000 1.725.000 631.000
Finanskostnader -152.000 -122.000 -178.000 -172.000 -291.000
Finans 301.000 1.393.000 768.000 1.553.000 340.000
Konsernbidrag -39.000.000 -9.360.000 -27.720.000 -47.120.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 28.568.000 18.430.000 29.020.000 39.959.000 18.581.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.248.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 4.000
Maskiner anlegg 13.530.000 14.914.000 11.805.000 12.029.000 10.982.000
Driftsløsøre 236.000 272.000 62.000 56.000 8.000
Sum varige driftsmidler 14.589.000 16.160.000 12.591.000 12.589.000 11.487.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.837.000 16.160.000 12.591.000 12.589.000 11.487.000
Varebeholdning 32.529.000 18.950.000 21.763.000 55.838.000
Kundefordringer 33.708.000 19.542.000 64.271.000 -39.000 41.621.000
Andre fordringer 1.376.000 4.396.000 3.912.000 4.903.000 3.001.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 202.000 148.000 30.504.000 130.592.000 191.000
Sum omløpsmidler 135.050.000 94.374.000 117.637.000 157.218.000 100.652.000
Sum eiendeler 150.887.000 110.534.000 130.228.000 169.807.000 112.139.000
Sum opptjent egenkapital 14.710.000 25.142.000 16.072.000 14.772.000 21.933.000
Sum egenkapital 56.618.000 67.050.000 57.980.000 56.680.000 63.841.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.083.000 8.090.000 4.938.000 5.587.000 8.642.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 3.972.000
Sum langsiktig gjeld 1.083.000 8.090.000 5.842.000 7.671.000 11.877.000
Leverandørgjeld 13.923.000 15.056.000 16.282.000 37.759.000 25.112.000
Betalbar skatt 4.065.000 64.000 114.000 149.000 0
Skyldig offentlige avgifter 17.055.000 208.000 8.148.000 152.000 1.724.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 58.142.000 20.065.000 41.864.000 67.397.000 5.613.000
Sum kortsiktig gjeld 93.185.000 35.393.000 66.407.000 105.457.000 36.421.000
Sum gjeld og egenkapital 150.886.000 110.533.000 130.229.000 169.808.000 112.139.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 41.865.000 58.981.000 51.230.000 51.761.000 64.231.000
Likviditetsgrad 1 1.4 2.7 1.8 1.5 2.8
Likviditetsgrad 2 1.4 1.7 1.5 1.3 1.2
Soliditet 37.5 60.7 44.5 33.4 56.9
Resultatgrad 20.6 34.4 32.3 35.2 38.1
Rentedekningsgrad 239.0 187.6 202.2 292.9 79.1
Gjeldsgrad 1.7 0.6 1.2 2 0.8
Total kapitalrentabilitet 24.4 22.1 28.4 30.7 21.1
Signatur
26.08.2011
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
DAGLIG LEIAR OG EITT STYREMEDLEM I FELLESKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex