Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordre Averøy Vannverk Sa
Juridisk navn:  Nordre Averøy Vannverk Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71513380
Postboks 74 Bådalsveien 73 Fax: 71512592
6538 Averøy 6531 Averøy
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Averøy
Org.nr: 961728487
Aksjekapital: 1.288 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 6/29/1987
Foretakstype: SA
Revisor: Statsautorisert Revisor Andre Hansø As
Regnskapsfører: Averøy Regnskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
7.12%
Resultat  
  
-11.67%
Egenkapital  
  
15%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 8.247.000 7.699.000 7.536.000 7.115.000 6.879.000
Resultat: 1.226.000 1.388.000 1.521.000 927.000 808.000
Egenkapital: 9.402.000 8.176.000 6.788.000 5.267.000 4.346.000
Regnskap for  Nordre Averøy Vannverk Sa
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.247.000 7.699.000 7.536.000 7.115.000 6.879.000
Driftskostnader -6.917.000 -6.167.000 -5.826.000 -5.997.000 -5.874.000
Driftsresultat 1.330.000 1.532.000 1.711.000 1.118.000 1.004.000
Finansinntekter 3.000 10.000 18.000 15.000 15.000
Finanskostnader -106.000 -154.000 -208.000 -206.000 -211.000
Finans -103.000 -144.000 -190.000 -191.000 -196.000
Resultat før skatt 1.226.000 1.388.000 1.521.000 927.000 808.000
Skattekostnad 0 -7.000 -6.000
Årsresultat 1.226.000 1.388.000 1.521.000 919.000 803.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.088.000 8.197.000 7.339.000 8.119.000 7.801.000
Sum omløpsmidler 6.343.000 5.231.000 5.360.000 3.835.000 3.692.000
Sum eiendeler 14.431.000 13.428.000 12.699.000 11.954.000 11.493.000
Sum opptjent egenkapital 8.114.000 6.888.000 5.500.000 3.979.000 3.059.000
Sum egenkapital 9.402.000 8.176.000 6.788.000 5.267.000 4.346.000
Sum langsiktig gjeld 3.604.000 4.307.000 4.975.000 5.611.000 6.238.000
Sum kortsiktig gjeld 1.425.000 946.000 936.000 1.076.000 908.000
Sum gjeld og egenkapital 14.431.000 13.429.000 12.699.000 11.954.000 11.492.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.247.000 7.699.000 7.536.000 7.115.000 6.879.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 8.247.000 7.699.000 7.536.000 7.115.000 6.879.000
Varekostnad -246.000 -148.000 -20.000 -39.000 -180.000
Lønninger -3.186.000 -2.523.000 -2.397.000 -2.394.000 -2.545.000
Avskrivning -963.000 -1.111.000 -1.304.000 -1.298.000 -1.203.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.522.000 -2.385.000 -2.105.000 -2.266.000 -1.946.000
Driftskostnader -6.917.000 -6.167.000 -5.826.000 -5.997.000 -5.874.000
Driftsresultat 1.330.000 1.532.000 1.711.000 1.118.000 1.004.000
Finansinntekter 3.000 10.000 18.000 15.000 15.000
Finanskostnader -106.000 -154.000 -208.000 -206.000 -211.000
Finans -103.000 -144.000 -190.000 -191.000 -196.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 1.226.000 1.388.000 1.521.000 919.000 803.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000
Fast eiendom 6.379.000 6.865.000 6.231.000 6.858.000 6.415.000
Maskiner anlegg 641.000 230.000 0 0 0
Driftsløsøre 994.000 1.028.000 1.034.000 1.187.000 1.312.000
Sum varige driftsmidler 8.014.000 8.123.000 7.265.000 8.045.000 7.727.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.088.000 8.197.000 7.339.000 8.119.000 7.801.000
Varebeholdning 51.000 45.000 26.000 30.000 45.000
Kundefordringer 1.239.000 1.095.000 936.000 1.022.000 1.005.000
Andre fordringer 116.000 94.000 121.000 182.000 76.000
Sum investeringer 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Kasse, bank 4.937.000 3.998.000 4.277.000 2.600.000 2.565.000
Sum omløpsmidler 6.343.000 5.231.000 5.360.000 3.835.000 3.692.000
Sum eiendeler 14.431.000 13.428.000 12.699.000 11.954.000 11.493.000
Sum opptjent egenkapital 8.114.000 6.888.000 5.500.000 3.979.000 3.059.000
Sum egenkapital 9.402.000 8.176.000 6.788.000 5.267.000 4.346.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.604.000 4.307.000 4.975.000 5.611.000 6.238.000
Leverandørgjeld 599.000 289.000 135.000 305.000 167.000
Betalbar skatt 0 7.000 6.000
Skyldig offentlige avgifter 602.000 485.000 473.000 632.000 627.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 225.000 172.000 328.000 131.000 109.000
Sum kortsiktig gjeld 1.425.000 946.000 936.000 1.076.000 908.000
Sum gjeld og egenkapital 14.431.000 13.429.000 12.699.000 11.954.000 11.492.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.918.000 4.285.000 4.424.000 2.759.000 2.784.000
Likviditetsgrad 1 4.5 5.5 5.7 3.6 4
Likviditetsgrad 2 4.4 5.5 5.7 3.5 4
Soliditet 65.2 60.9 53.5 44.1 37.8
Resultatgrad 16.1 19.9 22.7 15.7 14.6
Rentedekningsgrad 12.5 9.9 8.2 5.4 4.8
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.9 1.3 1.6
Total kapitalrentabilitet 9.2 11.5 13.6 9.5 8.9
Signatur
01.02.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex