Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nordic Halibut As
Juridisk navn:  Nordic Halibut As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55215020
Hendnesveien 124 Hendnesveien 124 Fax: 55318839
6533 Averøy 6533 Averøy
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Averøy
Org.nr: 974526441
Aksjekapital: 145.846.050 NOK
Antall ansatte: 65
Etableringsdato: 6/21/1995
Foretakstype: AS
Tidligere navn: nordic seafarms asa
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Aktuelt Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-35.95%
Resultat  
  
30.86%
Egenkapital  
  
36.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 34.852.000 54.416.000 64.861.000 67.986.000 86.260.000
Resultat: -21.262.000 -30.751.000 -24.003.000 -7.385.000 -6.364.000
Egenkapital: 199.553.000 146.520.000 147.271.000 159.274.000 156.659.000
Regnskap for  Nordic Halibut As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 34.852.000 54.416.000 64.861.000 67.986.000 86.260.000
Driftskostnader -52.357.000 -78.577.000 -82.116.000 -69.598.000 -86.265.000
Driftsresultat -17.505.000 -24.161.000 -17.255.000 -1.611.000 -5.000
Finansinntekter 2.694.000 284.000 409.000 358.000 340.000
Finanskostnader -6.451.000 -6.874.000 -7.156.000 -6.132.000 -6.698.000
Finans -3.757.000 -6.590.000 -6.747.000 -5.774.000 -6.358.000
Resultat før skatt -21.262.000 -30.751.000 -24.003.000 -7.385.000 -6.364.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -21.262.000 -30.751.000 -24.003.000 -7.385.000 -6.364.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 120.808.000 123.667.000 121.853.000 125.948.000 123.756.000
Sum omløpsmidler 236.307.000 161.999.000 156.864.000 159.050.000 156.563.000
Sum eiendeler 357.115.000 285.666.000 278.717.000 284.998.000 280.319.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 199.553.000 146.520.000 147.271.000 159.274.000 156.659.000
Sum langsiktig gjeld 106.843.000 107.579.000 104.289.000 40.938.000 42.328.000
Sum kortsiktig gjeld 50.719.000 31.566.000 27.156.000 84.787.000 81.331.000
Sum gjeld og egenkapital 357.115.000 285.665.000 278.716.000 284.999.000 280.318.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.669.000 54.134.000 64.642.000 67.606.000 85.913.000
Andre inntekter 182.000 282.000 219.000 380.000 347.000
Driftsinntekter 34.852.000 54.416.000 64.861.000 67.986.000 86.260.000
Varekostnad -34.310.000 -35.362.000 -37.460.000 -39.958.000 -38.216.000
Lønninger -23.560.000 -18.502.000 -15.945.000 -16.574.000 -15.084.000
Avskrivning -12.601.000 -12.053.000 -13.198.000 -11.853.000 -9.713.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.361.000 -14.052.000 -12.352.000 -10.566.000 -9.641.000
Driftskostnader -52.357.000 -78.577.000 -82.116.000 -69.598.000 -86.265.000
Driftsresultat -17.505.000 -24.161.000 -17.255.000 -1.611.000 -5.000
Finansinntekter 2.694.000 284.000 409.000 358.000 340.000
Finanskostnader -6.451.000 -6.874.000 -7.156.000 -6.132.000 -6.698.000
Finans -3.757.000 -6.590.000 -6.747.000 -5.774.000 -6.358.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -21.262.000 -30.751.000 -24.003.000 -7.385.000 -6.364.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 22.000 44.000 66.000 88.000 109.000
Fast eiendom 71.702.000 69.711.000 72.944.000 76.013.000 78.193.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 35.811.000 40.757.000 40.819.000 41.729.000 37.568.000
Sum varige driftsmidler 119.680.000 123.623.000 121.787.000 125.861.000 123.646.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.106.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 120.808.000 123.667.000 121.853.000 125.948.000 123.756.000
Varebeholdning 170.394.000 140.565.000 139.192.000 141.919.000 133.200.000
Kundefordringer 6.410.000 9.749.000 11.955.000 13.504.000 17.906.000
Andre fordringer 6.397.000 6.025.000 4.541.000 2.923.000 4.176.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 53.106.000 5.660.000 1.176.000 704.000 1.280.000
Sum omløpsmidler 236.307.000 161.999.000 156.864.000 159.050.000 156.563.000
Sum eiendeler 357.115.000 285.666.000 278.717.000 284.998.000 280.319.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 199.553.000 146.520.000 147.271.000 159.274.000 156.659.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 22.199.000 10.125.000 8.586.000 69.692.000 71.294.000
Sum langsiktig gjeld 106.843.000 107.579.000 104.289.000 40.938.000 42.328.000
Leverandørgjeld 23.666.000 15.388.000 13.719.000 10.347.000 7.438.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.287.000 1.093.000 880.000 1.025.000 966.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.567.000 4.960.000 3.971.000 3.724.000 1.633.000
Sum kortsiktig gjeld 50.719.000 31.566.000 27.156.000 84.787.000 81.331.000
Sum gjeld og egenkapital 357.115.000 285.665.000 278.716.000 284.999.000 280.318.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 185.588.000 130.433.000 129.708.000 74.263.000 75.232.000
Likviditetsgrad 1 4.7 5.1 5.8 1.9 1.9
Likviditetsgrad 2 1.3 0.7 0.7 0.2 0.3
Soliditet 55.9 51.3 52.8 55.9 55.9
Resultatgrad -50.2 -44.4 -26.6 -2.4
Rentedekningsgrad -2.7 -3.5 -2.4 -0.3
Gjeldsgrad 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8
Total kapitalrentabilitet -4.1 -8.4 -0.4 0.1
Signatur
22.11.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM ELLER DAGLIG LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
05.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex