Nordic Aircraft AS
Juridisk navn:  Nordic Aircraft AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Terje Sandvik Monavegen 4 c/o Terje Sandvik Monavegen 4 Fax:
5780 Kinsarvik 5780 Kinsarvik
Fylke: Kommune:
Vestland Ullensvang
Org.nr: 981087496
Aksjekapital: 1.280.000 NOK
Etableringsdato: 8/26/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hardanger Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-90.59%
Resultat  
  
-100.59%
Egenkapital  
  
-0.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 85.000 903.000 26.000 88.000 18.000
Resultat: -3.000 512.000 -42.000 -1.202.000 -81.000
Egenkapital: -424.000 -421.000 -932.000 -891.000 312.000
Regnskap for  Nordic Aircraft AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 85.000 903.000 26.000 88.000 18.000
Driftskostnader -88.000 -391.000 -68.000 -1.289.000 -100.000
Driftsresultat -3.000 512.000 -42.000 -1.202.000 -82.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 -1.000 0
Resultat før skatt -3.000 512.000 -42.000 -1.202.000 -81.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 512.000 -42.000 -1.202.000 -81.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 400.000
Sum omløpsmidler 312.000 294.000 638.000 646.000 1.450.000
Sum eiendeler 312.000 294.000 638.000 646.000 1.850.000
Sum opptjent egenkapital -1.704.000 -1.701.000 -2.212.000 -2.171.000 -968.000
Sum egenkapital -424.000 -421.000 -932.000 -891.000 312.000
Sum langsiktig gjeld 728.000 0 768.000 768.000 768.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000 715.000 802.000 769.000 770.000
Sum gjeld og egenkapital 311.000 294.000 638.000 646.000 1.850.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 85.000 903.000 26.000 88.000 18.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 85.000 903.000 26.000 88.000 18.000
Varekostnad -67.000 -355.000 -24.000 -858.000 -41.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 -400.000 0
Andre driftskostnader -21.000 -36.000 -44.000 -31.000 -59.000
Driftskostnader -88.000 -391.000 -68.000 -1.289.000 -100.000
Driftsresultat -3.000 512.000 -42.000 -1.202.000 -82.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 512.000 -42.000 -1.202.000 -81.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 200.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 400.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 400.000
Varebeholdning 287.000 292.000 635.000 645.000 1.431.000
Kundefordringer 1.000 1.000 0 0 0
Andre fordringer 0 2.000 0 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 23.000 0 1.000 2.000 16.000
Sum omløpsmidler 312.000 294.000 638.000 646.000 1.450.000
Sum eiendeler 312.000 294.000 638.000 646.000 1.850.000
Sum opptjent egenkapital -1.704.000 -1.701.000 -2.212.000 -2.171.000 -968.000
Sum egenkapital -424.000 -421.000 -932.000 -891.000 312.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 728.000 0 768.000 768.000 768.000
Leverandørgjeld 5.000 4.000 9.000 6.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 1.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 710.000 793.000 762.000 762.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000 715.000 802.000 769.000 770.000
Sum gjeld og egenkapital 311.000 294.000 638.000 646.000 1.850.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 305.000 -421.000 -164.000 -123.000 680.000
Likviditetsgrad 1 44.6 0 0 0 1
Likviditetsgrad 2 3.6 0 0 0 0
Soliditet -136.3 -143.2 -146.1 -137.9 16.9
Resultatgrad -3.5 56.7 -161.5 -1365.9 -455.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 4.9
Total kapitalrentabilitet -1.0 174.1 -6.6 -186.1 -4.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex