Nordic Advisory As
Juridisk navn:  Nordic Advisory As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21658565
Postboks 1673 Vika c/o Kontorfellesskapet 7. etasje Olav Vs gate 5 Fax: 22016060
0120 Oslo 161 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 993320668
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/3/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Abacus Økonomitjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
360.2%
Resultat  
  
748.4%
Egenkapital  
  
267.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.694.000 1.020.000 2.540.000 3.626.000 3.644.000
Resultat: 2.438.000 -376.000 247.000 1.921.000 1.900.000
Egenkapital: 390.000 106.000 445.000 503.000 1.345.000
Regnskap for  Nordic Advisory As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.694.000 1.020.000 2.540.000 3.626.000 3.644.000
Driftskostnader -2.252.000 -1.396.000 -2.288.000 -1.709.000 -1.742.000
Driftsresultat 2.442.000 -376.000 252.000 1.918.000 1.903.000
Finansinntekter 1.000 1.000 4.000 1.000
Finanskostnader -4.000 -2.000 -7.000 -1.000 -4.000
Finans -4.000 -1.000 -6.000 3.000 -3.000
Resultat før skatt 2.438.000 -376.000 247.000 1.921.000 1.900.000
Skattekostnad -493.000 38.000 -61.000 -470.000 -472.000
Årsresultat 1.945.000 -339.000 185.000 1.451.000 1.428.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 440.000 440.000 1.160.000 4.046.000 2.654.000
Sum omløpsmidler 3.574.000 705.000 287.000 17.000 165.000
Sum eiendeler 4.014.000 1.145.000 1.447.000 4.063.000 2.819.000
Sum opptjent egenkapital 280.000 -4.000 335.000 393.000 1.235.000
Sum egenkapital 390.000 106.000 445.000 503.000 1.345.000
Sum langsiktig gjeld 474.000 450.000 38.000 240.000 67.000
Sum kortsiktig gjeld 3.150.000 590.000 965.000 3.319.000 1.407.000
Sum gjeld og egenkapital 4.014.000 1.146.000 1.448.000 4.062.000 2.819.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.694.000 1.020.000 2.540.000 3.575.000 3.634.000
Andre inntekter 0 0 51.000 10.000
Driftsinntekter 4.694.000 1.020.000 2.540.000 3.626.000 3.644.000
Varekostnad -1.089.000 0 -300.000 -356.000 0
Lønninger -686.000 -856.000 -1.289.000 -701.000 -776.000
Avskrivning 0 0 -62.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -477.000 -540.000 -699.000 -590.000 -966.000
Driftskostnader -2.252.000 -1.396.000 -2.288.000 -1.709.000 -1.742.000
Driftsresultat 2.442.000 -376.000 252.000 1.918.000 1.903.000
Finansinntekter 1.000 1.000 4.000 1.000
Finanskostnader -4.000 -2.000 -7.000 -1.000 -4.000
Finans -4.000 -1.000 -6.000 3.000 -3.000
Konsernbidrag -1.661.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.945.000 -339.000 185.000 1.451.000 1.428.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 440.000 440.000 440.000 0 931.000
Sum varige driftsmidler 440.000 440.000 440.000 0 931.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 720.000 4.046.000 1.723.000
Sum anleggsmidler 440.000 440.000 1.160.000 4.046.000 2.654.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 59.000 558.000 0 3.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 735.000 147.000 287.000 14.000 155.000
Sum omløpsmidler 3.574.000 705.000 287.000 17.000 165.000
Sum eiendeler 4.014.000 1.145.000 1.447.000 4.063.000 2.819.000
Sum opptjent egenkapital 280.000 -4.000 335.000 393.000 1.235.000
Sum egenkapital 390.000 106.000 445.000 503.000 1.345.000
Sum avsetninger til forpliktelser 24.000 0 38.000 49.000 67.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.130.000 317.000 667.000 3.130.000 533.000
Sum langsiktig gjeld 474.000 450.000 38.000 240.000 67.000
Leverandørgjeld 32.000 18.000 16.000 89.000 144.000
Betalbar skatt 0 0 0 334.000
Skyldig offentlige avgifter 616.000 142.000 177.000 45.000 68.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 373.000 112.000 105.000 56.000 327.000
Sum kortsiktig gjeld 3.150.000 590.000 965.000 3.319.000 1.407.000
Sum gjeld og egenkapital 4.014.000 1.146.000 1.448.000 4.062.000 2.819.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 424.000 115.000 -678.000 -3.302.000 -1.242.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.2 0.3 0 0.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.2 0.3 0 0.1
Soliditet 9.7 9.2 30.7 12.4 47.7
Resultatgrad 52.0 -36.9 9.9 52.9 52.2
Rentedekningsgrad 610.5 3 1 475.8
Gjeldsgrad 9.3 9.8 2.3 7.1 1.1
Total kapitalrentabilitet 60.8 -32.7 17.5 47.3 67.5
Signatur
19.12.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex