Nordic Active Value Partners As
Juridisk navn:  Nordic Active Value Partners As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Eckersbergs Gate 22 Eckersbergs Gate 22 Fax:
0260 Oslo 260 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 918952918
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/24/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Veiby Akonto As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
20%
Egenkapital  
  
-75%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: -12.000 -15.000 0 0
Egenkapital: 4.000 16.000 30.000 30.000
Regnskap for  Nordic Active Value Partners As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader -12.000 -15.000 0 0
Driftsresultat -12.000 -15.000 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -12.000 -15.000 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -12.000 -15.000 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 31.000 31.000 30.000 30.000
Sum eiendeler 31.000 31.000 30.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -26.000 -14.000 0 0
Sum egenkapital 4.000 16.000 30.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 27.000 15.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 31.000 31.000 30.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -15.000 0 0
Driftskostnader -12.000 -15.000 0 0
Driftsresultat -12.000 -15.000 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -12.000 -15.000 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 31.000 31.000 30.000 30.000
Sum omløpsmidler 31.000 31.000 30.000 30.000
Sum eiendeler 31.000 31.000 30.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -26.000 -14.000 0 0
Sum egenkapital 4.000 16.000 30.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 4.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 24.000 11.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 27.000 15.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 31.000 31.000 30.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.000 16.000 30.000 30.000
Likviditetsgrad 1 1.1 2.1
Likviditetsgrad 2 1.1 2.1 0 0
Soliditet 12.9 51.6 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 6.8 0.9 0 0
Total kapitalrentabilitet -38.7 -48.4 0 0
Signatur
26.09.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex