Nordic Accent As
Juridisk navn:  Nordic Accent As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kirkeveien 69 Kirkeveien 69 Fax:
1459 Nesodden 1459 Nesodden
Fylke: Kommune:
Viken Nesodden
Org.nr: 922030839
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/3/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bhl Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
666.14%
Resultat  
  
238.18%
Egenkapital  
  
134.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 1.448.000 189.000
Resultat: 959.000 -694.000
Egenkapital: 232.000 -670.000
Regnskap for  Nordic Accent As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 1.448.000 189.000
Driftskostnader -308.000 -846.000
Driftsresultat 1.139.000 -657.000
Finansinntekter 7.000 0
Finanskostnader -188.000 -37.000
Finans -181.000 -37.000
Resultat før skatt 959.000 -694.000
Skattekostnad -57.000 0
Årsresultat 902.000 -694.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 336.000 434.000
Sum eiendeler 336.000 434.000
Sum opptjent egenkapital 207.000 -694.000
Sum egenkapital 232.000 -670.000
Sum langsiktig gjeld 1.078.000
Sum kortsiktig gjeld 104.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 335.000 434.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.448.000 189.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.448.000 189.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -308.000 -846.000
Driftskostnader -308.000 -846.000
Driftsresultat 1.139.000 -657.000
Finansinntekter 7.000 0
Finanskostnader -188.000 -37.000
Finans -181.000 -37.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 902.000 -694.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 53.000
Andre fordringer 310.000 41.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 26.000 340.000
Sum omløpsmidler 336.000 434.000
Sum eiendeler 336.000 434.000
Sum opptjent egenkapital 207.000 -694.000
Sum egenkapital 232.000 -670.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 1.078.000
Leverandørgjeld 1.000 4.000
Betalbar skatt 57.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 46.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 104.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 335.000 434.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 232.000 408.000
Likviditetsgrad 1 3.2 16.7
Likviditetsgrad 2 3.2 16.7
Soliditet 69.0 -154.4
Resultatgrad 78.7 -347.6
Rentedekningsgrad 6.1 -17.8
Gjeldsgrad 0.4 -1.6
Total kapitalrentabilitet 341.1 -151.4
Signatur
19.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex