Nordfjord As
Juridisk navn:  Nordfjord As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Lene M. Refvik Sognsveien 61 Haakon VIIs gate 2 Fax:
0851 Oslo 161 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 913164989
Aksjekapital: 95.000.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/3/2014 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Imente Juss & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-104.48%
Resultat  
  
-113.7%
Egenkapital  
  
54.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: -113.000 2.525.000 1.433.000 1.620.000 4.593.000
Resultat: -272.000 1.986.000 1.559.000 1.741.000 4.272.000
Egenkapital: 70.487.000 45.759.000 43.773.000 42.240.000 40.538.000
Regnskap for  Nordfjord As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter -113.000 2.525.000 1.433.000 1.620.000 4.593.000
Driftskostnader -173.000 -330.000 -256.000 -382.000 -398.000
Driftsresultat -285.000 2.195.000 1.177.000 1.238.000 4.196.000
Finansinntekter 15.000 69.000 381.000 514.000 76.000
Finanskostnader -2.000 -278.000 0 -10.000 -1.000
Finans 13.000 -209.000 381.000 504.000 75.000
Resultat før skatt -272.000 1.986.000 1.559.000 1.741.000 4.272.000
Skattekostnad 0 -25.000 -39.000 -221.000
Årsresultat -272.000 1.986.000 1.533.000 1.702.000 4.051.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.146.000 13.288.000 12.000.000 0 0
Sum omløpsmidler 56.468.000 57.897.000 32.174.000 42.449.000 40.943.000
Sum eiendeler 70.614.000 71.185.000 44.174.000 42.449.000 40.943.000
Sum opptjent egenkapital 10.487.000 10.759.000 8.773.000 7.240.000 5.538.000
Sum egenkapital 70.487.000 45.759.000 43.773.000 42.240.000 40.538.000
Sum langsiktig gjeld 25.278.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 127.000 147.000 401.000 209.000 405.000
Sum gjeld og egenkapital 70.614.000 71.184.000 44.174.000 42.449.000 40.943.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter -113.000 2.525.000 1.433.000 1.620.000 3.577.000
Andre inntekter 0 0 0 1.016.000
Driftsinntekter -113.000 2.525.000 1.433.000 1.620.000 4.593.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -40.000 -154.000 0 -55.000 -111.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -133.000 -176.000 -256.000 -327.000 -287.000
Driftskostnader -173.000 -330.000 -256.000 -382.000 -398.000
Driftsresultat -285.000 2.195.000 1.177.000 1.238.000 4.196.000
Finansinntekter 15.000 69.000 381.000 514.000 76.000
Finanskostnader -2.000 -278.000 0 -10.000 -1.000
Finans 13.000 -209.000 381.000 504.000 75.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -272.000 1.986.000 1.533.000 1.702.000 4.051.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 14.146.000 13.288.000 12.000.000 0 0
Sum anleggsmidler 14.146.000 13.288.000 12.000.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 129.000
Andre fordringer 0 0 1.000 10.769.000
Sum investeringer 46.664.000 55.667.000 24.063.000 25.279.000 24.702.000
Kasse, bank 9.804.000 2.229.000 8.111.000 17.169.000 5.344.000
Sum omløpsmidler 56.468.000 57.897.000 32.174.000 42.449.000 40.943.000
Sum eiendeler 70.614.000 71.185.000 44.174.000 42.449.000 40.943.000
Sum opptjent egenkapital 10.487.000 10.759.000 8.773.000 7.240.000 5.538.000
Sum egenkapital 70.487.000 45.759.000 43.773.000 42.240.000 40.538.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 25.278.000 0 0 0
Leverandørgjeld -1.000 -1.000 251.000 44.000 33.000
Betalbar skatt 0 25.000 39.000 221.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 27.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 128.000 148.000 124.000 126.000 124.000
Sum kortsiktig gjeld 127.000 147.000 401.000 209.000 405.000
Sum gjeld og egenkapital 70.614.000 71.184.000 44.174.000 42.449.000 40.943.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 56.341.000 57.750.000 31.773.000 42.240.000 40.538.000
Likviditetsgrad 1 444.6 393.9 80.2 203.1 101.1
Likviditetsgrad 2 444.6 393.9 80.2 203.1 101.1
Soliditet 99.8 64.3 99.1 99.5 9
Resultatgrad 252.2 86.9 82.1 76.4 91.4
Rentedekningsgrad -142.5 7.9 123.8 4
Gjeldsgrad 0.6 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -0.4 3.2 3.5 4.1 10.4
Signatur
17.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR I FELLESSKAP
Prokurister
17.11.2021
Styrets leder alene.
Prokura i fellesskap
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex