Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nord-Tustna Og Leira Vassverk Sa
Juridisk navn:  Nord-Tustna Og Leira Vassverk Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71520116
Fax: 71521101
6590 Tustna 6590 Tustna
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Aure
Org.nr: 978704271
Aksjekapital: 2.477 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/26/1997
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Økonomitjenesten.No As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.94%
Resultat  
  
-2.95%
Egenkapital  
  
11.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.585.000 1.650.000 1.851.000 1.583.000 1.563.000
Resultat: 329.000 339.000 452.000 150.000 105.000
Egenkapital: 3.212.000 2.868.000 2.514.000 2.048.000 1.808.000
Regnskap for  Nord-Tustna Og Leira Vassverk Sa
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.585.000 1.650.000 1.851.000 1.583.000 1.563.000
Driftskostnader -1.199.000 -1.259.000 -1.290.000 -1.293.000 -1.304.000
Driftsresultat 385.000 392.000 561.000 289.000 259.000
Finansinntekter 4.000 1.000 8.000 3.000
Finanskostnader -57.000 -56.000 -110.000 -147.000 -157.000
Finans -57.000 -52.000 -109.000 -139.000 -154.000
Resultat før skatt 329.000 339.000 452.000 150.000 105.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 329.000 339.000 452.000 150.000 105.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.711.000 3.003.000 3.314.000 3.648.000 3.982.000
Sum omløpsmidler 2.060.000 554.000 866.000 928.000 419.000
Sum eiendeler 4.771.000 3.557.000 4.180.000 4.576.000 4.401.000
Sum opptjent egenkapital 690.000 361.000 22.000 -429.000 -579.000
Sum egenkapital 3.212.000 2.868.000 2.514.000 2.048.000 1.808.000
Sum langsiktig gjeld 1.128.000 345.000 1.255.000 2.114.000 2.237.000
Sum kortsiktig gjeld 430.000 343.000 411.000 415.000 356.000
Sum gjeld og egenkapital 4.770.000 3.556.000 4.180.000 4.577.000 4.401.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.582.000 1.647.000 1.845.000 1.575.000 1.560.000
Andre inntekter 3.000 4.000 5.000 8.000 3.000
Driftsinntekter 1.585.000 1.650.000 1.851.000 1.583.000 1.563.000
Varekostnad -44.000 -30.000 -211.000 -67.000 -43.000
Lønninger -205.000 -184.000 -222.000 -218.000 -181.000
Avskrivning -292.000 -335.000 -334.000 -334.000 -334.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -658.000 -710.000 -523.000 -674.000 -746.000
Driftskostnader -1.199.000 -1.259.000 -1.290.000 -1.293.000 -1.304.000
Driftsresultat 385.000 392.000 561.000 289.000 259.000
Finansinntekter 4.000 1.000 8.000 3.000
Finanskostnader -57.000 -56.000 -110.000 -147.000 -157.000
Finans -57.000 -52.000 -109.000 -139.000 -154.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 329.000 339.000 452.000 150.000 105.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.554.000 2.819.000 3.084.000 3.348.000 3.613.000
Maskiner anlegg 21.000 33.000 63.000 117.000 171.000
Driftsløsøre 131.000 146.000 162.000 177.000 193.000
Sum varige driftsmidler 2.706.000 2.998.000 3.309.000 3.643.000 3.977.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 2.711.000 3.003.000 3.314.000 3.648.000 3.982.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 51.000 148.000 62.000 74.000 121.000
Andre fordringer 39.000 37.000 35.000 33.000 47.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.970.000 369.000 769.000 821.000 252.000
Sum omløpsmidler 2.060.000 554.000 866.000 928.000 419.000
Sum eiendeler 4.771.000 3.557.000 4.180.000 4.576.000 4.401.000
Sum opptjent egenkapital 690.000 361.000 22.000 -429.000 -579.000
Sum egenkapital 3.212.000 2.868.000 2.514.000 2.048.000 1.808.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.128.000 345.000 1.255.000 2.114.000 2.237.000
Leverandørgjeld 232.000 156.000 186.000 217.000 135.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 173.000 167.000 195.000 166.000 177.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 25.000 20.000 30.000 32.000 45.000
Sum kortsiktig gjeld 430.000 343.000 411.000 415.000 356.000
Sum gjeld og egenkapital 4.770.000 3.556.000 4.180.000 4.577.000 4.401.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.630.000 211.000 455.000 513.000 63.000
Likviditetsgrad 1 4.8 1.6 2.1 2.2 1.2
Likviditetsgrad 2 4.8 1.6 2.1 2.2 1.2
Soliditet 67.3 80.7 60.1 44.7 41.1
Resultatgrad 24.3 23.8 30.3 18.3 16.6
Rentedekningsgrad 6.8 7.0 5.1 2 1.6
Gjeldsgrad 0.5 0.2 0.7 1.2 1.4
Total kapitalrentabilitet 8.1 11.1 13.4 6.5 6
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex