Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nord-Trøndelag Turistforening
Juridisk navn:  Nord-Trøndelag Turistforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74827880
Postboks 232 Kjøpmannsgata 10 Fax: 74827880
7501 Stjørdal 7500 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 971540028
Aksjekapital: 1.550 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Dnt Økonomiring Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.74%
Resultat  
  
50.95%
Egenkapital  
  
11.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2010 2007
Omsetning: 4.079.000 4.421.000 4.159.000 3.235.000 2.166.000
Resultat: 554.000 367.000 292.000 298.000 229.000
Egenkapital: 5.558.000 5.004.000 4.720.000 3.244.000 2.746.000
Regnskap for  Nord-Trøndelag Turistforening
Resultat 2019 2018 2017 2010 2007
Driftsinntekter 4.079.000 4.421.000 4.159.000 3.235.000 2.166.000
Driftskostnader -3.509.000 -4.055.000 -3.812.000 -2.938.000 -1.924.000
Driftsresultat 570.000 367.000 347.000 296.000 241.000
Finansinntekter 30.000 0 21.000 2.000 11.000
Finanskostnader -2000 0 -77.000 0 -24.000
Finans -16.000 0 -56.000 2.000 -13.000
Resultat før skatt 554.000 367.000 292.000 298.000 229.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 554.000 367.000 292.000 298.000 229.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.474.000 7.436.000 5.696.000 2.553.000 2.335.000
Sum omløpsmidler 2.035.000 2.963.000 2.806.000 1.333.000 976.000
Sum eiendeler 7.567.000 10.399.000 8.502.000 3.886.000 3.311.000
Sum opptjent egenkapital 4.008.000 3.454.000 0 1.694.000 1.196.000
Sum egenkapital 5.558.000 5.004.000 4.720.000 3.244.000 2.746.000
Sum langsiktig gjeld 800.000 1.000.000 2.063.000 0 183.000
Sum kortsiktig gjeld 1.210.000 1.433.000 1.718.000 643.000 381.000
Sum gjeld og egenkapital 7.567.000 7.437.000 8.501.000 3.887.000 3.310.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 562.000 4.153.000 2.326.000 1.245.000 899.000
Andre inntekter 3.517.000 268.000 1.833.000 1.990.000 1.267.000
Driftsinntekter 4.079.000 4.421.000 4.159.000 3.235.000 2.166.000
Varekostnad -457.000 0 -522.000 -190.000 -98.000
Lønninger -1.112.000 0 -1.196.000 -417.000 -295.000
Avskrivning -201.000 0 -191.000 -127.000 -126.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.739.000 -4.055.000 -1.903.000 -2.204.000 -1.405.000
Driftskostnader -3.509.000 -4.055.000 -3.812.000 -2.938.000 -1.924.000
Driftsresultat 570.000 367.000 347.000 296.000 241.000
Finansinntekter 30.000 0 21.000 2.000 11.000
Finanskostnader -2000 0 -77.000 0 -24.000
Finans -16.000 0 -56.000 2.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 554.000 367.000 292.000 298.000 229.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.470.000 4.308.000 5.492.000 2.470.000 2.303.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.470.000 3.129.000 203.000 84.000 31.000
Sum varige driftsmidler 197.000 4.474.000 5.696.000 2.553.000 2.335.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.474.000 7.436.000 5.696.000 2.553.000 2.335.000
Varebeholdning 812.000 817.000 840.000 258.000 90.000
Kundefordringer 48.000 0 237.000 69.000 31.000
Andre fordringer 202.000 743.000 431.000 216.000 54.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.035.000 1.403.000 1.297.000 790.000 802.000
Sum omløpsmidler 2.035.000 2.963.000 2.806.000 1.333.000 976.000
Sum eiendeler 7.567.000 10.399.000 8.502.000 3.886.000 3.311.000
Sum opptjent egenkapital 4.008.000 3.454.000 0 1.694.000 1.196.000
Sum egenkapital 5.558.000 5.004.000 4.720.000 3.244.000 2.746.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 800.000 1.000.000 2.063.000 0 183.000
Leverandørgjeld 18.000 151.000 662.000 51.000 43.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 64.000 61.000 77.000 23.000 13.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.127.000 1.221.000 980.000 569.000 325.000
Sum kortsiktig gjeld 1.210.000 1.433.000 1.718.000 643.000 381.000
Sum gjeld og egenkapital 7.567.000 7.437.000 8.501.000 3.887.000 3.310.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.530.000 1.088.000 690.000 595.000
Likviditetsgrad 1 2.1 1.6 2.1 2.6
Likviditetsgrad 2 1.5 1.1 1.7 2.4
Soliditet 67.3 55.5 83.5 83.0
Resultatgrad 8.3 8.3 9.1 11.1
Rentedekningsgrad 4.5 10.5
Gjeldsgrad 0.5 0.8 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 4.9 4.3 7.7 7.6
Signatur
21.04.2021
FORENINGEN FORPLIKTES ENTEN VED LEDERENS, ELLER VED NESTLEDERENS OG
ETT STYREMEDLEMS SIGNATUR.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex