Nord-Kran AS
Juridisk navn:  Nord-Kran AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22803460
Postboks 104 Industriveien 5 Fax: 22803461
1483 Hagan 1481 Hagan
Fylke: Kommune:
Viken Nittedal
Org.nr: 931777696
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 6/29/1981
Foretakstype: AS
Revisor: Total Revisjon DA
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.9%
Resultat  
  
20.1%
Egenkapital  
  
6.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 76.015.000 77.484.000 74.684.000 68.530.000 59.628.000
Resultat: 2.247.000 1.871.000 12.405.000 5.172.000 4.920.000
Egenkapital: 35.355.000 33.295.000 31.733.000 20.182.000 16.094.000
Regnskap for  Nord-Kran AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 76.015.000 77.484.000 74.684.000 68.530.000 59.628.000
Driftskostnader -73.690.000 -74.521.000 -70.402.000 -61.674.000 -54.735.000
Driftsresultat 2.325.000 2.963.000 4.282.000 6.857.000 4.893.000
Finansinntekter 1.693.000 130.000 9.600.000 652.000 1.031.000
Finanskostnader -1.772.000 -1.222.000 -1.478.000 -2.337.000 -1.003.000
Finans -79.000 -1.092.000 8.122.000 -1.685.000 28.000
Resultat før skatt 2.247.000 1.871.000 12.405.000 5.172.000 4.920.000
Skattekostnad -492.000 33.000 -854.000 -1.083.000 -1.493.000
Årsresultat 1.754.000 1.904.000 11.551.000 4.089.000 3.427.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 51.977.000 54.284.000 44.288.000 56.423.000 33.435.000
Sum omløpsmidler 31.156.000 28.587.000 30.080.000 33.026.000 25.971.000
Sum eiendeler 83.133.000 82.871.000 74.368.000 89.449.000 59.406.000
Sum opptjent egenkapital 35.155.000 33.095.000 31.533.000 19.982.000 15.894.000
Sum egenkapital 35.355.000 33.295.000 31.733.000 20.182.000 16.094.000
Sum langsiktig gjeld 25.875.000 27.625.000 22.640.000 45.928.000 25.920.000
Sum kortsiktig gjeld 21.903.000 21.950.000 19.995.000 23.338.000 17.392.000
Sum gjeld og egenkapital 83.133.000 82.870.000 74.368.000 89.448.000 59.406.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 75.963.000 77.484.000 73.857.000 68.158.000 59.342.000
Andre inntekter 52.000 0 827.000 372.000 285.000
Driftsinntekter 76.015.000 77.484.000 74.684.000 68.530.000 59.628.000
Varekostnad -54.937.000 -56.141.000 -53.957.000 -46.990.000 -39.798.000
Lønninger -10.779.000 -10.979.000 -9.971.000 -9.543.000 -9.209.000
Avskrivning -114.000 -176.000 -140.000 -48.000 -90.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.860.000 -7.225.000 -6.334.000 -5.093.000 -5.506.000
Driftskostnader -73.690.000 -74.521.000 -70.402.000 -61.674.000 -54.735.000
Driftsresultat 2.325.000 2.963.000 4.282.000 6.857.000 4.893.000
Finansinntekter 1.693.000 130.000 9.600.000 652.000 1.031.000
Finanskostnader -1.772.000 -1.222.000 -1.478.000 -2.337.000 -1.003.000
Finans -79.000 -1.092.000 8.122.000 -1.685.000 28.000
Konsernbidrag 306.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.754.000 1.904.000 11.551.000 4.089.000 3.427.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 498.000 542.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 774.000 764.000 715.000 195.000 130.000
Sum varige driftsmidler 774.000 764.000 715.000 195.000 130.000
Sum finansielle anleggsmidler 50.706.000 52.978.000 43.573.000 56.227.000 33.305.000
Sum anleggsmidler 51.977.000 54.284.000 44.288.000 56.423.000 33.435.000
Varebeholdning 11.595.000 7.950.000 11.205.000 14.917.000 4.089.000
Kundefordringer 16.779.000 19.951.000 10.455.000 7.799.000 18.358.000
Andre fordringer 0 914.000 254.000 230.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.782.000 685.000 7.506.000 9.555.000 2.795.000
Sum omløpsmidler 31.156.000 28.587.000 30.080.000 33.026.000 25.971.000
Sum eiendeler 83.133.000 82.871.000 74.368.000 89.449.000 59.406.000
Sum opptjent egenkapital 35.155.000 33.095.000 31.533.000 19.982.000 15.894.000
Sum egenkapital 35.355.000 33.295.000 31.733.000 20.182.000 16.094.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.390.000 2.928.000 530.000 650.000 0
Sum langsiktig gjeld 25.875.000 27.625.000 22.640.000 45.928.000 25.920.000
Leverandørgjeld 14.007.000 12.472.000 13.760.000 14.814.000 11.323.000
Betalbar skatt 143.000 0 732.000 927.000 1.493.000
Skyldig offentlige avgifter 5.196.000 4.812.000 3.799.000 5.759.000 2.521.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.167.000 1.738.000 1.174.000 1.188.000 2.055.000
Sum kortsiktig gjeld 21.903.000 21.950.000 19.995.000 23.338.000 17.392.000
Sum gjeld og egenkapital 83.133.000 82.870.000 74.368.000 89.448.000 59.406.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.253.000 6.637.000 10.085.000 9.688.000 8.579.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.5 1.4 1.5
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.9 0.8 1.3
Soliditet 42.5 40.2 42.7 22.6 27.1
Resultatgrad 3.1 3.8 5.7 1 8.2
Rentedekningsgrad 1.3 2.4 2.9 2.9 4.9
Gjeldsgrad 1.4 1.5 1.3 3.4 2.7
Total kapitalrentabilitet 4.8 3.7 18.7 8.4 1
Signatur
27.04.2009
STYRETS FORMANN.
Prokurister
27.04.2009
PROKURA HVER FOR SEG:
ERIK WILLIAM NORD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex