Nkf Bygg AS
Juridisk navn:  Nkf Bygg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91635400
Markaneset 10 Markaneset 10 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 987803401
Aksjekapital: 135.000 NOK
Etableringsdato: 12/2/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Areto Revisjon AS
Regnskapsfører: Gjøsteins Regnskaps- Og Skattetjenes
Utvikling:
Omsetning  
  
-99.23%
Resultat  
  
-103.08%
Egenkapital  
  
-0.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 50.000 6.468.000 2.900.000 0 2.450.000
Resultat: -29.000 943.000 263.000 -66.000 421.000
Egenkapital: 4.089.000 4.119.000 3.392.000 3.176.000 3.243.000
Regnskap for  Nkf Bygg AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 50.000 6.468.000 2.900.000 0 2.450.000
Driftskostnader -68.000 -5.518.000 -2.629.000 -54.000 -2.033.000
Driftsresultat -18.000 950.000 271.000 -54.000 418.000
Finansinntekter 3.000 6.000 4.000 2.000 4.000
Finanskostnader -13.000 -12.000 -12.000 -14.000 -1.000
Finans -10.000 -6.000 -8.000 -12.000 3.000
Resultat før skatt -29.000 943.000 263.000 -66.000 421.000
Skattekostnad 0 -217.000 -47.000 0 -43.000
Årsresultat -29.000 726.000 216.000 -66.000 378.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 4.855.000 4.947.000 5.897.000 5.684.000 4.735.000
Sum eiendeler 4.855.000 4.947.000 5.897.000 5.684.000 4.735.000
Sum opptjent egenkapital 3.954.000 3.984.000 3.257.000 3.041.000 3.108.000
Sum egenkapital 4.089.000 4.119.000 3.392.000 3.176.000 3.243.000
Sum langsiktig gjeld 750.000 0 1.870.000 1.450.000 1.450.000
Sum kortsiktig gjeld 16.000 828.000 635.000 1.057.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 4.855.000 4.947.000 5.897.000 5.683.000 4.736.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 50.000 6.468.000 2.900.000 0 2.450.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 50.000 6.468.000 2.900.000 0 2.450.000
Varekostnad 0 -5.291.000 -2.469.000 0 -1.882.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -68.000 -227.000 -160.000 -54.000 -151.000
Driftskostnader -68.000 -5.518.000 -2.629.000 -54.000 -2.033.000
Driftsresultat -18.000 950.000 271.000 -54.000 418.000
Finansinntekter 3.000 6.000 4.000 2.000 4.000
Finanskostnader -13.000 -12.000 -12.000 -14.000 -1.000
Finans -10.000 -6.000 -8.000 -12.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -29.000 726.000 216.000 -66.000 378.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 2.198.000 414.000 3.050.000 3.450.000 3.450.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 507.000 2.383.000 1.018.000 1.109.000 1.271.000
Sum omløpsmidler 4.855.000 4.947.000 5.897.000 5.684.000 4.735.000
Sum eiendeler 4.855.000 4.947.000 5.897.000 5.684.000 4.735.000
Sum opptjent egenkapital 3.954.000 3.984.000 3.257.000 3.041.000 3.108.000
Sum egenkapital 4.089.000 4.119.000 3.392.000 3.176.000 3.243.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 750.000 0 1.870.000 1.450.000 1.450.000
Leverandørgjeld 13.000 611.000 549.000 1.057.000 0
Betalbar skatt 0 217.000 47.000 0 43.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 0 39.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16.000 828.000 635.000 1.057.000 43.000
Sum gjeld og egenkapital 4.855.000 4.947.000 5.897.000 5.683.000 4.736.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.839.000 4.119.000 5.262.000 4.627.000 4.692.000
Likviditetsgrad 1 303.4 6 9.3 5.4 110.1
Likviditetsgrad 2 166.1 5.5 4.5 2.1 29.9
Soliditet 84.2 83.3 57.5 55.9 68.5
Resultatgrad 14.7 9.3 17.1
Rentedekningsgrad -1.4 79.2 22.6 -3.9 422.0
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.7 0.8 0.5
Total kapitalrentabilitet -0.3 19.3 4.7 -0.9 8.9
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex