Nilssens Sønner As
Juridisk navn:  Nilssens Sønner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52824115
Vea Sjoarveg 105 Vea Sjoarveg 105 Fax: 52824720
4276 Veavågen 4276 Veavågen
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 836354982
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/2/1985 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-47.43%
Resultat  
  
-2775%
Egenkapital  
  
-18.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.306.000 8.191.000 12.503.000 8.980.000 8.926.000
Resultat: -115.000 -4.000 166.000 154.000 176.000
Egenkapital: -732.000 -617.000 -612.000 -779.000 -932.000
Regnskap for  Nilssens Sønner As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.306.000 8.191.000 12.503.000 8.980.000 8.926.000
Driftskostnader -4.369.000 -8.086.000 -12.189.000 -8.823.000 -8.732.000
Driftsresultat -64.000 105.000 313.000 157.000 194.000
Finansinntekter 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Finanskostnader -55.000 -113.000 -151.000 -7.000 -21.000
Finans -51.000 -110.000 -148.000 -4.000 -18.000
Resultat før skatt -115.000 -4.000 166.000 154.000 176.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -115.000 -4.000 166.000 154.000 176.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 209.000 191.000 192.000 193.000 194.000
Sum omløpsmidler 1.376.000 1.962.000 3.096.000 2.777.000 2.110.000
Sum eiendeler 1.585.000 2.153.000 3.288.000 2.970.000 2.304.000
Sum opptjent egenkapital -882.000 -767.000 -762.000 -929.000 -1.082.000
Sum egenkapital -732.000 -617.000 -612.000 -779.000 -932.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.317.000 2.769.000 3.900.000 3.748.000 3.236.000
Sum gjeld og egenkapital 1.585.000 2.152.000 3.288.000 2.969.000 2.304.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.306.000 8.191.000 12.503.000 8.980.000 8.926.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.306.000 8.191.000 12.503.000 8.980.000 8.926.000
Varekostnad -3.746.000 -7.427.000 -11.520.000 -8.078.000 -8.057.000
Lønninger -544.000 -529.000 -514.000 -499.000 -485.000
Avskrivning -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -78.000 -129.000 -154.000 -245.000 -189.000
Driftskostnader -4.369.000 -8.086.000 -12.189.000 -8.823.000 -8.732.000
Driftsresultat -64.000 105.000 313.000 157.000 194.000
Finansinntekter 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Finanskostnader -55.000 -113.000 -151.000 -7.000 -21.000
Finans -51.000 -110.000 -148.000 -4.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -115.000 -4.000 166.000 154.000 176.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 209.000 191.000 192.000 193.000 194.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 209.000 191.000 192.000 193.000 194.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 209.000 191.000 192.000 193.000 194.000
Varebeholdning 60.000 68.000 154.000 147.000 191.000
Kundefordringer 1.095.000 1.865.000 2.432.000 2.276.000 1.153.000
Andre fordringer 7.000 7.000 12.000 15.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 215.000 21.000 499.000 338.000 756.000
Sum omløpsmidler 1.376.000 1.962.000 3.096.000 2.777.000 2.110.000
Sum eiendeler 1.585.000 2.153.000 3.288.000 2.970.000 2.304.000
Sum opptjent egenkapital -882.000 -767.000 -762.000 -929.000 -1.082.000
Sum egenkapital -732.000 -617.000 -612.000 -779.000 -932.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 124.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.362.000 2.062.000 3.463.000 3.253.000 2.809.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 112.000 121.000 83.000 70.000 32.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 843.000 463.000 354.000 425.000 395.000
Sum kortsiktig gjeld 2.317.000 2.769.000 3.900.000 3.748.000 3.236.000
Sum gjeld og egenkapital 1.585.000 2.152.000 3.288.000 2.969.000 2.304.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -941.000 -807.000 -804.000 -971.000 -1.126.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.7 0.8 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 0.8 0.7 0.6
Soliditet -46.2 -28.7 -18.6 -26.2 -40.5
Resultatgrad -1.5 1.3 2.5 1.7 2.2
Rentedekningsgrad -1.2 0.9 2.1 22.4 9.2
Gjeldsgrad -3.2 -4.5 -6.4 -4.8 -3.5
Total kapitalrentabilitet -3.8 5 9.6 5.4 8.6
Signatur
27.01.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
27.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex