Nilsen & Sture Betong AS
Juridisk navn:  Nilsen & Sture Betong AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56159670
Storebotn 40 Storebotn 40 Fax:
5309 Kleppestø 5309 Kleppestø
Fylke: Kommune:
Vestland Askøy
Org.nr: 986481729
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 59
Etableringsdato: 1/16/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Trond Nysæther
Regnskapsfører: Økonomihuset As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.21%
Resultat  
  
-21.13%
Egenkapital  
  
4.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 101.972.000 117.498.000 104.283.000 70.162.000 75.549.000
Resultat: 433.000 549.000 5.033.000 969.000 751.000
Egenkapital: 8.458.000 8.130.000 7.702.000 5.777.000 4.999.000
Regnskap for  Nilsen & Sture Betong AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 101.972.000 117.498.000 104.283.000 70.162.000 75.549.000
Driftskostnader -101.242.000 -116.521.000 -98.894.000 -68.938.000 -74.556.000
Driftsresultat 730.000 977.000 5.388.000 1.224.000 992.000
Finansinntekter 31.000 33.000 45.000 29.000 15.000
Finanskostnader -328.000 -462.000 -401.000 -284.000 -256.000
Finans -297.000 -429.000 -356.000 -255.000 -241.000
Resultat før skatt 433.000 549.000 5.033.000 969.000 751.000
Skattekostnad -105.000 -121.000 -1.108.000 -190.000 -161.000
Årsresultat 329.000 428.000 3.925.000 778.000 590.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.406.000 12.373.000 14.438.000 11.075.000 9.037.000
Sum omløpsmidler 23.679.000 30.371.000 35.238.000 20.459.000 15.261.000
Sum eiendeler 36.085.000 42.744.000 49.676.000 31.534.000 24.298.000
Sum opptjent egenkapital 7.458.000 7.130.000 6.702.000 4.777.000 3.999.000
Sum egenkapital 8.458.000 8.130.000 7.702.000 5.777.000 4.999.000
Sum langsiktig gjeld 3.278.000 6.135.000 6.284.000 2.913.000 3.432.000
Sum kortsiktig gjeld 24.349.000 28.479.000 35.691.000 22.844.000 15.867.000
Sum gjeld og egenkapital 36.085.000 42.744.000 49.677.000 31.534.000 24.298.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 101.274.000 117.498.000 104.246.000 68.438.000 75.549.000
Andre inntekter 698.000 38.000 1.723.000 0
Driftsinntekter 101.972.000 117.498.000 104.283.000 70.162.000 75.549.000
Varekostnad -45.669.000 -61.695.000 -56.933.000 -33.725.000 -37.396.000
Lønninger -39.732.000 -40.142.000 -29.445.000 -25.657.000 -26.985.000
Avskrivning -1.101.000 -1.108.000 -860.000 -812.000 -864.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -14.740.000 -13.576.000 -11.656.000 -8.744.000 -9.311.000
Driftskostnader -101.242.000 -116.521.000 -98.894.000 -68.938.000 -74.556.000
Driftsresultat 730.000 977.000 5.388.000 1.224.000 992.000
Finansinntekter 31.000 33.000 45.000 29.000 15.000
Finanskostnader -328.000 -462.000 -401.000 -284.000 -256.000
Finans -297.000 -429.000 -356.000 -255.000 -241.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -2.000.000 0 0
Årsresultat 329.000 428.000 3.925.000 778.000 590.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 39.000 21.000 2.709.000 27.000 0
Maskiner anlegg 436.000 481.000 691.000 366.000 0
Driftsløsøre 3.022.000 3.099.000 2.762.000 2.843.000 1.626.000
Sum varige driftsmidler 3.497.000 3.601.000 6.162.000 3.236.000 3.436.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.909.000 8.772.000 8.277.000 7.839.000 5.601.000
Sum anleggsmidler 12.406.000 12.373.000 14.438.000 11.075.000 9.037.000
Varebeholdning 1.142.000 4.546.000 750.000 522.000 465.000
Kundefordringer 20.122.000 22.867.000 32.360.000 18.165.000 12.613.000
Andre fordringer 394.000 553.000 448.000 380.000 726.000
Sum investeringer 0 0 78.000
Kasse, bank 2.021.000 2.405.000 1.680.000 1.392.000 1.379.000
Sum omløpsmidler 23.679.000 30.371.000 35.238.000 20.459.000 15.261.000
Sum eiendeler 36.085.000 42.744.000 49.676.000 31.534.000 24.298.000
Sum opptjent egenkapital 7.458.000 7.130.000 6.702.000 4.777.000 3.999.000
Sum egenkapital 8.458.000 8.130.000 7.702.000 5.777.000 4.999.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.261.000 2.157.000 2.036.000 927.000 737.000
Gjeld til kredittinstitutt 8.079.000 10.186.000 7.151.000 5.931.000 2.565.000
Sum langsiktig gjeld 3.278.000 6.135.000 6.284.000 2.913.000 3.432.000
Leverandørgjeld 7.503.000 6.826.000 18.507.000 11.307.000 5.929.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.548.000 7.154.000 4.889.000 2.931.000 3.640.000
Utbytte -2.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.220.000 4.313.000 3.145.000 2.675.000 3.733.000
Sum kortsiktig gjeld 24.349.000 28.479.000 35.691.000 22.844.000 15.867.000
Sum gjeld og egenkapital 36.085.000 42.744.000 49.677.000 31.534.000 24.298.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -670.000 1.892.000 -453.000 -2.385.000 -606.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.1 1 0.9 1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 1 0.9 0.9
Soliditet 23.4 19.0 15.5 18.3 20.6
Resultatgrad 0.7 0.8 5.2 1.7 1.3
Rentedekningsgrad 2.2 2.1 13.4 4.3 3.9
Gjeldsgrad 3.3 4.3 5.4 4.5 3.9
Total kapitalrentabilitet 2.1 2.4 10.9 4 4.1
Signatur
24.06.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
24.06.2022
Prokura hver for seg
Sture Jørgen
Prokura hver for seg
Nilsen Bjarte
Prokura hver for seg
Gaustad Bård
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex