Nilsen & Solberg Byggservice As
Juridisk navn:  Nilsen & Solberg Byggservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Langtovegen 36 Langtovegen 36 Fax:
5137 Mjølkeråen 5137 Mjølkeråen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 913150848
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/21/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vito Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.49%
Resultat  
  
77.78%
Egenkapital  
  
21.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.803.000 2.735.000 2.612.000 1.612.000 3.170.000
Resultat: 80.000 45.000 246.000 147.000 -555.000
Egenkapital: -290.000 -370.000 -415.000 -661.000 -808.000
Regnskap for  Nilsen & Solberg Byggservice As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.803.000 2.735.000 2.612.000 1.612.000 3.170.000
Driftskostnader -2.701.000 -2.679.000 -2.361.000 -1.427.000 -3.689.000
Driftsresultat 101.000 55.000 250.000 186.000 -520.000
Finansinntekter 7.000 0 5.000
Finanskostnader -21.000 -10.000 -12.000 -39.000 -40.000
Finans -21.000 -10.000 -5.000 -39.000 -35.000
Resultat før skatt 80.000 45.000 246.000 147.000 -555.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 80.000 45.000 246.000 147.000 -555.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 525.000 426.000 30.000 50.000 334.000
Sum omløpsmidler 314.000 270.000 295.000 184.000 238.000
Sum eiendeler 839.000 696.000 325.000 234.000 572.000
Sum opptjent egenkapital -320.000 -400.000 -445.000 -691.000 -838.000
Sum egenkapital -290.000 -370.000 -415.000 -661.000 -808.000
Sum langsiktig gjeld 859.000 802.000 467.000 591.000 839.000
Sum kortsiktig gjeld 270.000 264.000 273.000 304.000 542.000
Sum gjeld og egenkapital 839.000 696.000 325.000 234.000 573.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.745.000 2.735.000 2.612.000 1.570.000 3.170.000
Andre inntekter 58.000 0 42.000 0
Driftsinntekter 2.803.000 2.735.000 2.612.000 1.612.000 3.170.000
Varekostnad -1.654.000 -1.441.000 -1.465.000 -718.000 -1.449.000
Lønninger -668.000 -489.000 -347.000 -211.000 -1.428.000
Avskrivning -87.000 -18.000 -19.000 -77.000 -172.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -292.000 -731.000 -530.000 -421.000 -640.000
Driftskostnader -2.701.000 -2.679.000 -2.361.000 -1.427.000 -3.689.000
Driftsresultat 101.000 55.000 250.000 186.000 -520.000
Finansinntekter 7.000 0 5.000
Finanskostnader -21.000 -10.000 -12.000 -39.000 -40.000
Finans -21.000 -10.000 -5.000 -39.000 -35.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 80.000 45.000 246.000 147.000 -555.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 525.000 426.000 30.000 50.000 334.000
Sum varige driftsmidler 525.000 426.000 30.000 50.000 334.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 525.000 426.000 30.000 50.000 334.000
Varebeholdning 30.000 0 0 0
Kundefordringer 41.000 21.000 216.000 1.000 103.000
Andre fordringer 5.000 11.000 19.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 238.000 250.000 68.000 164.000 125.000
Sum omløpsmidler 314.000 270.000 295.000 184.000 238.000
Sum eiendeler 839.000 696.000 325.000 234.000 572.000
Sum opptjent egenkapital -320.000 -400.000 -445.000 -691.000 -838.000
Sum egenkapital -290.000 -370.000 -415.000 -661.000 -808.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 859.000 802.000 467.000 591.000 839.000
Leverandørgjeld 89.000 99.000 120.000 105.000 126.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 96.000 97.000 63.000 45.000 138.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 85.000 68.000 91.000 154.000 278.000
Sum kortsiktig gjeld 270.000 264.000 273.000 304.000 542.000
Sum gjeld og egenkapital 839.000 696.000 325.000 234.000 573.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 44.000 6.000 22.000 -120.000 -304.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.0 1.1 0.6 0.4
Likviditetsgrad 2 1.1 1.0 1.1 0.6 0.4
Soliditet -34.6 -53.2 -127.7 -282.5
Resultatgrad 3.6 2.0 9.6 11.5 -16.4
Rentedekningsgrad 4.8 5.5 20.8 4.8
Gjeldsgrad -3.9 -2.9 -1.8 -1.4 -1.7
Total kapitalrentabilitet 12.0 7.9 79.1 79.5 -89.9
Signatur
14.02.2017
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
14.02.2017
Daglig leder og styrets leder i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex