Nilsen & Solberg AS
Juridisk navn:  Nilsen & Solberg AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63874987
Postboks 64 Asbjørn Klosters vei 2B Fax: 63874988
1471 Lørenskog 1462 Fjellhamar
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 979647298
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 1/2/1998 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Heiene Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-48.23%
Resultat  
  
-234.62%
Egenkapital  
  
-31.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 73.000 141.000 110.000 165.000
Resultat: -35.000 26.000 -15.000 59.000
Egenkapital: 178.000 260.000 336.000 401.000
Regnskap for  Nilsen & Solberg AS
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 73.000 141.000 110.000 165.000
Driftskostnader -109.000 -116.000 -124.000 -105.000
Driftsresultat -35.000 26.000 -15.000 59.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -35.000 26.000 -15.000 59.000
Skattekostnad 2.000 -2.000 0 -11.000
Årsresultat -33.000 24.000 -15.000 48.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 59.000 83.000 106.000 91.000
Sum omløpsmidler 168.000 295.000 236.000 350.000
Sum eiendeler 227.000 378.000 342.000 441.000
Sum opptjent egenkapital 28.000 110.000 186.000 301.000
Sum egenkapital 178.000 260.000 336.000 401.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 50.000 115.000 6.000 40.000
Sum gjeld og egenkapital 228.000 377.000 342.000 441.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 61.000 100.000 94.000 159.000
Andre inntekter 12.000 42.000 16.000 6.000
Driftsinntekter 73.000 141.000 110.000 165.000
Varekostnad -49.000 -37.000 -77.000 -49.000
Lønninger 0 -1.000 0 0
Avskrivning -24.000 -24.000 -12.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -36.000 -54.000 -35.000 -48.000
Driftskostnader -109.000 -116.000 -124.000 -105.000
Driftsresultat -35.000 26.000 -15.000 59.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -50.000 -100.000 -100.000 0
Årsresultat -33.000 24.000 -15.000 48.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 59.000 83.000 106.000 91.000
Sum varige driftsmidler 59.000 83.000 106.000 91.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 59.000 83.000 106.000 91.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 10.000
Andre fordringer 104.000 185.000 173.000 250.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 64.000 110.000 63.000 90.000
Sum omløpsmidler 168.000 295.000 236.000 350.000
Sum eiendeler 227.000 378.000 342.000 441.000
Sum opptjent egenkapital 28.000 110.000 186.000 301.000
Sum egenkapital 178.000 260.000 336.000 401.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 2.000 0 0
Leverandørgjeld 0 15.000 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 11.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 6.000 28.000
Utbytte -50.000 -100.000 -100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 50.000 115.000 6.000 40.000
Sum gjeld og egenkapital 228.000 377.000 342.000 441.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 118.000 180.000 230.000 310.000
Likviditetsgrad 1 3.4 2.6 39.3 8.8
Likviditetsgrad 2 3.4 2.6 39.3 8.8
Soliditet 78.1 6 98.2 90.9
Resultatgrad -47.9 18.4 -13.6 35.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0 0.1
Total kapitalrentabilitet -15.4 6.9 -4.4 13.4
Signatur
16.03.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
16.03.2022
Daglig leder og ett styremedlem i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex