Nilsen & Sandvik As
Juridisk navn:  Nilsen & Sandvik As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Oredalsåsen 59 Oredalsåsen 59 Fax:
1613 Fredrikstad 1613 Fredrikstad
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 925881864
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 10/18/2020
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
837.89%
Resultat  
  
83.64%
Egenkapital  
  
135.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 3.564.000 380.000
Resultat: 202.000 110.000
Egenkapital: 273.000 116.000
Regnskap for  Nilsen & Sandvik As
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 3.564.000 380.000
Driftskostnader -3.363.000 -270.000
Driftsresultat 202.000 110.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 202.000 110.000
Skattekostnad -45.000 -24.000
Årsresultat 157.000 86.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 212.000
Sum omløpsmidler 642.000 248.000
Sum eiendeler 854.000 248.000
Sum opptjent egenkapital 243.000 86.000
Sum egenkapital 273.000 116.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 581.000 132.000
Sum gjeld og egenkapital 854.000 248.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.564.000 380.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 3.564.000 380.000
Varekostnad -40.000
Lønninger -1.553.000 -122.000
Avskrivning -12.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -1.758.000 -148.000
Driftskostnader -3.363.000 -270.000
Driftsresultat 202.000 110.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 157.000 86.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 95.000
Driftsløsøre 117.000
Sum varige driftsmidler 212.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 212.000
Varebeholdning
Kundefordringer 457.000 164.000
Andre fordringer -130.000 -45.000
Sum investeringer
Kasse, bank 315.000 128.000
Sum omløpsmidler 642.000 248.000
Sum eiendeler 854.000 248.000
Sum opptjent egenkapital 243.000 86.000
Sum egenkapital 273.000 116.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 119.000 21.000
Betalbar skatt 45.000 24.000
Skyldig offentlige avgifter 275.000 76.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 142.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 581.000 132.000
Sum gjeld og egenkapital 854.000 248.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 61.000 116.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.9
Likviditetsgrad 2 1.1 1.9
Soliditet 32.0 46.8
Resultatgrad 5.7 28.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.1 1.1
Total kapitalrentabilitet 23.7 44.4
Signatur
06.11.2020
STYRET I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
06.11.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex