Nias As
Juridisk navn:  Nias As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98090000
Granåsvegen 13 Granåsvegen 13 Fax:
7069 Trondheim 7069 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 861898032
Aksjekapital: 4.600.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 9/1/1991 1
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Olafsen As
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-31.03%
Resultat  
  
-12.35%
Egenkapital  
  
-815.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 13.643.000 19.781.000 19.850.000 18.941.000 12.934.000
Resultat: -2.192.000 -1.951.000 1.112.000 511.000 5.038.000
Egenkapital: -2.318.000 324.000 1.848.000 1.391.000 5.658.000
Regnskap for  Nias As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 13.643.000 19.781.000 19.850.000 18.941.000 12.934.000
Driftskostnader -15.627.000 -21.698.000 -18.754.000 -18.445.000 -8.088.000
Driftsresultat -1.984.000 -1.917.000 1.096.000 495.000 4.845.000
Finansinntekter 3.000 13.000 20.000 27.000 198.000
Finanskostnader -210.000 -47.000 -4.000 -10.000 -4.000
Finans -207.000 -34.000 16.000 17.000 194.000
Resultat før skatt -2.192.000 -1.951.000 1.112.000 511.000 5.038.000
Skattekostnad -451.000 427.000 -275.000 -129.000 -1.325.000
Årsresultat -2.642.000 -1.524.000 838.000 382.000 3.713.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 335.000 821.000 393.000 473.000 690.000
Sum omløpsmidler 3.007.000 4.175.000 4.977.000 4.678.000 9.995.000
Sum eiendeler 3.342.000 4.996.000 5.370.000 5.151.000 10.685.000
Sum opptjent egenkapital -3.318.000 -676.000 848.000 391.000 4.658.000
Sum egenkapital -2.318.000 324.000 1.848.000 1.391.000 5.658.000
Sum langsiktig gjeld 590.000 590.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.070.000 4.082.000 3.522.000 3.761.000 5.027.000
Sum gjeld og egenkapital 3.342.000 4.996.000 5.370.000 5.152.000 10.685.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.643.000 19.754.000 19.327.000 18.941.000 12.934.000
Andre inntekter 0 28.000 523.000 0 0
Driftsinntekter 13.643.000 19.781.000 19.850.000 18.941.000 12.934.000
Varekostnad -5.465.000 -10.877.000 -9.589.000 -10.250.000 -3.929.000
Lønninger -6.315.000 -7.571.000 -6.709.000 -6.431.000 -2.333.000
Avskrivning -39.000 -84.000 -190.000 -261.000 -370.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.808.000 -3.166.000 -2.266.000 -1.503.000 -1.456.000
Driftskostnader -15.627.000 -21.698.000 -18.754.000 -18.445.000 -8.088.000
Driftsresultat -1.984.000 -1.917.000 1.096.000 495.000 4.845.000
Finansinntekter 3.000 13.000 20.000 27.000 198.000
Finanskostnader -210.000 -47.000 -4.000 -10.000 -4.000
Finans -207.000 -34.000 16.000 17.000 194.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -2.400.000
Årsresultat -2.642.000 -1.524.000 838.000 382.000 3.713.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 447.000 21.000 100.000 88.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 78.000 117.000 122.000 373.000 603.000
Sum varige driftsmidler 78.000 117.000 122.000 373.000 603.000
Sum finansielle anleggsmidler 256.000 256.000 250.000 0 0
Sum anleggsmidler 335.000 821.000 393.000 473.000 690.000
Varebeholdning 651.000 715.000 0 0 0
Kundefordringer 1.432.000 2.105.000 3.287.000 2.806.000 2.417.000
Andre fordringer 399.000 103.000 40.000 15.000 144.000
Sum investeringer 0 0 0 0 5.760.000
Kasse, bank 277.000 1.138.000 1.651.000 1.857.000 1.674.000
Sum omløpsmidler 3.007.000 4.175.000 4.977.000 4.678.000 9.995.000
Sum eiendeler 3.342.000 4.996.000 5.370.000 5.151.000 10.685.000
Sum opptjent egenkapital -3.318.000 -676.000 848.000 391.000 4.658.000
Sum egenkapital -2.318.000 324.000 1.848.000 1.391.000 5.658.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 590.000 590.000 0 0 0
Leverandørgjeld 1.800.000 1.742.000 1.841.000 2.081.000 589.000
Betalbar skatt 0 0 196.000 141.000 464.000
Skyldig offentlige avgifter 563.000 436.000 531.000 631.000 793.000
Utbytte 0 0 0 0 -2.400.000
Annen kortsiktig gjeld 2.706.000 1.905.000 955.000 907.000 781.000
Sum kortsiktig gjeld 5.070.000 4.082.000 3.522.000 3.761.000 5.027.000
Sum gjeld og egenkapital 3.342.000 4.996.000 5.370.000 5.152.000 10.685.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.063.000 93.000 1.455.000 917.000 4.968.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1 1.4 1.2 2.0
Likviditetsgrad 2 0.5 0.8 1.4 1.2 2.0
Soliditet -69.4 6.5 34.4 2 53.0
Resultatgrad -14.5 -9.7 5.5 2.6 37.5
Rentedekningsgrad -9.4 -40.8 2 49.5 1260.8
Gjeldsgrad -2.4 14.4 1.9 2.7 0.9
Total kapitalrentabilitet -59.3 -38.1 20.8 10.1 47.2
Signatur
20.12.2019
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.12.2019
PROKURA
JAKOBSEN STEIN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex