Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nettdrift AS
Juridisk navn:  Nettdrift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51697280
Postboks 20 Energivegen 13 Fax: 51697281
4098 Tananger 4056 Tananger
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 874367532
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 3/1/1995 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.03%
Resultat  
  
69.84%
Egenkapital  
  
-8.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.302.000 10.179.000 10.061.000 8.785.000 7.260.000
Resultat: 873.000 514.000 1.071.000 613.000 103.000
Egenkapital: 235.000 256.000 259.000 235.000 211.000
Regnskap for  Nettdrift AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.302.000 10.179.000 10.061.000 8.785.000 7.260.000
Driftskostnader -10.430.000 -9.657.000 -8.975.000 -8.148.000 -7.145.000
Driftsresultat 873.000 523.000 1.086.000 638.000 115.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 -9.000 -15.000 -25.000 -12.000
Finans 1.000 -9.000 -15.000 -24.000 -12.000
Resultat før skatt 873.000 514.000 1.071.000 613.000 103.000
Skattekostnad -194.000 -117.000 -247.000 -154.000 -27.000
Årsresultat 679.000 398.000 824.000 459.000 76.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 444.000 399.000 525.000 683.000 807.000
Sum omløpsmidler 2.360.000 2.113.000 2.217.000 1.725.000 1.121.000
Sum eiendeler 2.804.000 2.512.000 2.742.000 2.408.000 1.928.000
Sum opptjent egenkapital 25.000 46.000 49.000 25.000 1.000
Sum egenkapital 235.000 256.000 259.000 235.000 211.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 156.000 411.000 628.000
Sum kortsiktig gjeld 2.569.000 2.255.000 2.328.000 1.762.000 1.089.000
Sum gjeld og egenkapital 2.804.000 2.511.000 2.743.000 2.408.000 1.928.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.302.000 10.179.000 10.061.000 8.785.000 7.260.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 11.302.000 10.179.000 10.061.000 8.785.000 7.260.000
Varekostnad -4.422.000 -4.189.000 -3.956.000 -3.337.000 -2.196.000
Lønninger -4.820.000 -4.238.000 -3.978.000 -3.629.000 -3.934.000
Avskrivning -33.000 -26.000 -28.000 -28.000 -27.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.155.000 -1.204.000 -1.013.000 -1.154.000 -988.000
Driftskostnader -10.430.000 -9.657.000 -8.975.000 -8.148.000 -7.145.000
Driftsresultat 873.000 523.000 1.086.000 638.000 115.000
Finansinntekter 1.000 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 -9.000 -15.000 -25.000 -12.000
Finans 1.000 -9.000 -15.000 -24.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 -47.000 0
Utbytte -700.000 0 -800.000 -388.000 -96.000
Årsresultat 679.000 398.000 824.000 459.000 76.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 65.000 20.000 46.000 74.000 102.000
Sum varige driftsmidler 65.000 20.000 46.000 74.000 102.000
Sum finansielle anleggsmidler 379.000 379.000 479.000 609.000 705.000
Sum anleggsmidler 444.000 399.000 525.000 683.000 807.000
Varebeholdning 297.000 100.000 153.000 86.000 48.000
Kundefordringer 1.183.000 699.000 1.458.000 1.342.000 647.000
Andre fordringer 43.000 60.000 79.000 57.000 62.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 837.000 1.253.000 527.000 241.000 364.000
Sum omløpsmidler 2.360.000 2.113.000 2.217.000 1.725.000 1.121.000
Sum eiendeler 2.804.000 2.512.000 2.742.000 2.408.000 1.928.000
Sum opptjent egenkapital 25.000 46.000 49.000 25.000 1.000
Sum egenkapital 235.000 256.000 259.000 235.000 211.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 3.000 6.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 156.000 411.000 628.000
Leverandørgjeld 554.000 180.000 266.000 363.000 234.000
Betalbar skatt 194.000 117.000 250.000 142.000 29.000
Skyldig offentlige avgifter 736.000 592.000 557.000 471.000 357.000
Utbytte -700.000 0 -800.000 -388.000 -96.000
Annen kortsiktig gjeld 385.000 967.000 455.000 398.000 374.000
Sum kortsiktig gjeld 2.569.000 2.255.000 2.328.000 1.762.000 1.089.000
Sum gjeld og egenkapital 2.804.000 2.511.000 2.743.000 2.408.000 1.928.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -209.000 -142.000 -111.000 -37.000 32.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 1 1 1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 0.9 0.9 1
Soliditet 8.4 10.2 9.4 9.8 10.9
Resultatgrad 7.7 5.1 10.8 7.3 1.6
Rentedekningsgrad 58.1 72.4 25.5 9.6
Gjeldsgrad 10.9 8.8 9.6 9.2 8.1
Total kapitalrentabilitet 31.2 20.8 39.6 26.5 6
Signatur
13.01.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
13.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex