Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nettberg As
Juridisk navn:  Nettberg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95481381
Helgøyvegen 520 Helgøyvegen 520 Fax:
2350 Nes På Hedmarken 2350 Nes På Hedmarken
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 998578213
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/3/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Christiania Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.9%
Resultat  
  
-160%
Egenkapital  
  
-3.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 318.000 402.000 687.000 7.551.000 5.302.000
Resultat: -6.000 10.000 -126.000 222.000 41.000
Egenkapital: 153.000 159.000 149.000 273.000 104.000
Regnskap for  Nettberg As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 318.000 402.000 687.000 7.551.000 5.302.000
Driftskostnader -324.000 -392.000 -812.000 -7.329.000 -5.255.000
Driftsresultat -6.000 10.000 -125.000 222.000 47.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -6.000
Finans 0 0 0 -5.000
Resultat før skatt -6.000 10.000 -126.000 222.000 41.000
Skattekostnad 0 1.000 -53.000 -10.000
Årsresultat -6.000 10.000 -124.000 169.000 31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 6.000 12.000
Sum omløpsmidler 231.000 413.000 487.000 1.199.000 1.402.000
Sum eiendeler 231.000 413.000 487.000 1.205.000 1.414.000
Sum opptjent egenkapital 123.000 129.000 119.000 243.000 74.000
Sum egenkapital 153.000 159.000 149.000 273.000 104.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 268.000
Sum kortsiktig gjeld 79.000 254.000 338.000 930.000 1.042.000
Sum gjeld og egenkapital 232.000 413.000 487.000 1.204.000 1.414.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 318.000 322.000 687.000 7.551.000 5.302.000
Andre inntekter 80.000 0 0 0
Driftsinntekter 318.000 402.000 687.000 7.551.000 5.302.000
Varekostnad -245.000 -272.000 -608.000 -5.108.000 -3.499.000
Lønninger -4.000 62.000 -1.163.000 -861.000
Avskrivning 0 -6.000 -6.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -79.000 -116.000 -260.000 -1.052.000 -889.000
Driftskostnader -324.000 -392.000 -812.000 -7.329.000 -5.255.000
Driftsresultat -6.000 10.000 -125.000 222.000 47.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -6.000
Finans 0 0 0 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -6.000 10.000 -124.000 169.000 31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 6.000 12.000
Sum varige driftsmidler 0 0 6.000 12.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 6.000 12.000
Varebeholdning 137.000 284.000 340.000 495.000 574.000
Kundefordringer 80.000 5.000 163.000 117.000
Andre fordringer 84.000 10.000 10.000 14.000 136.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 11.000 38.000 132.000 528.000 575.000
Sum omløpsmidler 231.000 413.000 487.000 1.199.000 1.402.000
Sum eiendeler 231.000 413.000 487.000 1.205.000 1.414.000
Sum opptjent egenkapital 123.000 129.000 119.000 243.000 74.000
Sum egenkapital 153.000 159.000 149.000 273.000 104.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 268.000
Leverandørgjeld 86.000 169.000 221.000 431.000 453.000
Betalbar skatt 0 0 54.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 12.000 10.000 1.000 98.000 51.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -20.000 75.000 116.000 348.000 535.000
Sum kortsiktig gjeld 79.000 254.000 338.000 930.000 1.042.000
Sum gjeld og egenkapital 232.000 413.000 487.000 1.204.000 1.414.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 152.000 159.000 149.000 269.000 360.000
Likviditetsgrad 1 2.9 1.6 1.4 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.2 0.5 0.4 0.8 0.8
Soliditet 65.9 38.5 30.6 22.7 7.4
Resultatgrad -1.9 2.5 -18.2 2.9 0.9
Rentedekningsgrad 2 7.8
Gjeldsgrad 0.5 1.6 2.3 3.4 12.6
Total kapitalrentabilitet -2.6 2.4 -25.7 18.5 3.4
Signatur
06.05.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
16.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex