Nesjar AS
Juridisk navn:  Nesjar AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33181843
Kleiverveien 140 Kleiverveien 140 Fax: 33187670
3268 Larvik 3268 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 976589432
Aksjekapital: 275.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 6/26/1996
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Atenti As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.22%
Resultat  
  
96.91%
Egenkapital  
  
-9.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.338.000 2.493.000 3.012.000 3.355.000 3.491.000
Resultat: -12.000 -388.000 2.000 7.000 94.000
Egenkapital: -124.000 -113.000 -951.000 -1.138.000 -1.144.000
Regnskap for  Nesjar AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.338.000 2.493.000 3.012.000 3.355.000 3.491.000
Driftskostnader -2.332.000 -2.856.000 -2.980.000 -3.325.000 -3.367.000
Driftsresultat 6.000 -363.000 31.000 31.000 124.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader -18.000 -25.000 -28.000 -24.000 -31.000
Finans -17.000 -25.000 -28.000 -24.000 -30.000
Resultat før skatt -12.000 -388.000 2.000 7.000 94.000
Skattekostnad 0 42.000 0 0
Årsresultat -12.000 -388.000 45.000 7.000 94.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 230.000 216.000 224.000 246.000 275.000
Sum omløpsmidler 477.000 410.000 672.000 499.000 539.000
Sum eiendeler 707.000 626.000 896.000 745.000 814.000
Sum opptjent egenkapital -399.000 -388.000 -1.201.000 -1.388.000 -1.394.000
Sum egenkapital -124.000 -113.000 -951.000 -1.138.000 -1.144.000
Sum langsiktig gjeld 513.000 328.000 1.266.000 1.312.000 1.399.000
Sum kortsiktig gjeld 318.000 410.000 581.000 570.000 559.000
Sum gjeld og egenkapital 707.000 625.000 896.000 744.000 814.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.327.000 2.478.000 3.012.000 3.355.000 3.491.000
Andre inntekter 11.000 15.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.338.000 2.493.000 3.012.000 3.355.000 3.491.000
Varekostnad -1.282.000 -1.578.000 -1.568.000 -1.869.000 -1.880.000
Lønninger -624.000 -741.000 -937.000 -999.000 -915.000
Avskrivning -11.000 -9.000 -21.000 -29.000 -34.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -415.000 -528.000 -454.000 -445.000 -536.000
Driftskostnader -2.332.000 -2.856.000 -2.980.000 -3.325.000 -3.367.000
Driftsresultat 6.000 -363.000 31.000 31.000 124.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader -18.000 -25.000 -28.000 -24.000 -31.000
Finans -17.000 -25.000 -28.000 -24.000 -30.000
Konsernbidrag 0 142.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -12.000 -388.000 45.000 7.000 94.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 224.000 246.000 275.000
Driftsløsøre 230.000 216.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 230.000 216.000 224.000 246.000 275.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 230.000 216.000 224.000 246.000 275.000
Varebeholdning 387.000 286.000 307.000 368.000 308.000
Kundefordringer 39.000 49.000 121.000 88.000 199.000
Andre fordringer 43.000 32.000 47.000 17.000 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 7.000 43.000 12.000 26.000 23.000
Sum omløpsmidler 477.000 410.000 672.000 499.000 539.000
Sum eiendeler 707.000 626.000 896.000 745.000 814.000
Sum opptjent egenkapital -399.000 -388.000 -1.201.000 -1.388.000 -1.394.000
Sum egenkapital -124.000 -113.000 -951.000 -1.138.000 -1.144.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 198.000 203.000 192.000 185.000 174.000
Sum langsiktig gjeld 513.000 328.000 1.266.000 1.312.000 1.399.000
Leverandørgjeld 5.000 85.000 140.000 109.000 47.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 36.000 38.000 71.000 64.000 86.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 80.000 85.000 178.000 213.000 251.000
Sum kortsiktig gjeld 318.000 410.000 581.000 570.000 559.000
Sum gjeld og egenkapital 707.000 625.000 896.000 744.000 814.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 159.000 0 91.000 -71.000 -20.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1 1.2 0.9 1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.6 0.2 0.4
Soliditet -17.5 -18.1 -106.1 -140.5
Resultatgrad 0.3 -14.6 1 0.9 3.6
Rentedekningsgrad 0.3 -14.5 1.1 1.3 4
Gjeldsgrad -6.7 -6.5 -1.9 -1.7 -1.7
Total kapitalrentabilitet 1.0 -58.1 3.5 4.2 15.4
Signatur
26.03.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex