Nen-Produkter AS
Juridisk navn:  Nen-Produkter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40001260
Postboks 24 Strykerveien 11 Fax: 69325400
1650 Sellebakk 1650 Sellebakk
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 836874412
Aksjekapital: 8.700.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 3/5/1985 1
Foretakstype: AS
Revisor: Krogh Revisjon As
Regnskapsfører: Magnar Nilsen Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.83%
Resultat  
  
-348.02%
Egenkapital  
  
-30.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 132.718.000 145.578.000 142.500.000 159.307.000 165.786.000
Resultat: -14.693.000 5.924.000 6.525.000 3.019.000 -4.008.000
Egenkapital: 26.401.000 37.806.000 37.214.000 35.237.000 33.018.000
Regnskap for  Nen-Produkter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 132.718.000 145.578.000 142.500.000 159.307.000 165.786.000
Driftskostnader -146.950.000 -139.698.000 -135.874.000 -155.976.000 -169.459.000
Driftsresultat -14.232.000 5.881.000 6.626.000 3.331.000 -3.672.000
Finansinntekter 160.000 89.000 29.000 9.000 8.000
Finanskostnader -621.000 -46.000 -129.000 -321.000 -343.000
Finans -461.000 43.000 -100.000 -312.000 -335.000
Resultat før skatt -14.693.000 5.924.000 6.525.000 3.019.000 -4.008.000
Skattekostnad 3.288.000 -1.332.000 -1.549.000 -800.000 937.000
Årsresultat -11.405.000 4.593.000 4.977.000 2.219.000 -3.070.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.924.000 9.613.000 12.096.000 16.863.000 21.012.000
Sum omløpsmidler 44.402.000 46.173.000 41.778.000 32.840.000 37.112.000
Sum eiendeler 53.326.000 55.786.000 53.874.000 49.703.000 58.124.000
Sum opptjent egenkapital 17.701.000 29.106.000 28.514.000 26.537.000 24.318.000
Sum egenkapital 26.401.000 37.806.000 37.214.000 35.237.000 33.018.000
Sum langsiktig gjeld 0 759.000 1.767.000 2.926.000 5.312.000
Sum kortsiktig gjeld 26.925.000 17.221.000 14.893.000 11.540.000 19.794.000
Sum gjeld og egenkapital 53.326.000 55.786.000 53.874.000 49.703.000 58.124.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 132.718.000 144.375.000 142.500.000 159.307.000 165.786.000
Andre inntekter 0 1.203.000 0 0 0
Driftsinntekter 132.718.000 145.578.000 142.500.000 159.307.000 165.786.000
Varekostnad -110.771.000 -106.337.000 -102.136.000 -113.641.000 -129.040.000
Lønninger -17.222.000 -16.590.000 -16.294.000 -17.210.000 -18.288.000
Avskrivning -2.662.000 -2.791.000 -3.848.000 -3.898.000 -4.368.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -15.790.000 -16.387.000 -17.308.000 -16.719.000 -19.448.000
Driftskostnader -146.950.000 -139.698.000 -135.874.000 -155.976.000 -169.459.000
Driftsresultat -14.232.000 5.881.000 6.626.000 3.331.000 -3.672.000
Finansinntekter 160.000 89.000 29.000 9.000 8.000
Finanskostnader -621.000 -46.000 -129.000 -321.000 -343.000
Finans -461.000 43.000 -100.000 -312.000 -335.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -4.000.000 -3.000.000 0 0
Årsresultat -11.405.000 4.593.000 4.977.000 2.219.000 -3.070.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.327.000 0 0 920.000 1.719.000
Fast eiendom 131.000 165.000 199.000 199.000 199.000
Maskiner anlegg 7.466.000 9.448.000 11.896.000 15.744.000 19.094.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 7.597.000 9.613.000 12.096.000 15.944.000 19.293.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.924.000 9.613.000 12.096.000 16.863.000 21.012.000
Varebeholdning 19.133.000 19.561.000 18.161.000 13.057.000 17.550.000
Kundefordringer 13.098.000 12.385.000 13.400.000 17.824.000 16.929.000
Andre fordringer 1.829.000 870.000 1.234.000 1.424.000 267.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.343.000 13.357.000 8.983.000 535.000 2.366.000
Sum omløpsmidler 44.402.000 46.173.000 41.778.000 32.840.000 37.112.000
Sum eiendeler 53.326.000 55.786.000 53.874.000 49.703.000 58.124.000
Sum opptjent egenkapital 17.701.000 29.106.000 28.514.000 26.537.000 24.318.000
Sum egenkapital 26.401.000 37.806.000 37.214.000 35.237.000 33.018.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 759.000 454.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 155.000 6.854.000
Sum langsiktig gjeld 0 759.000 1.767.000 2.926.000 5.312.000
Leverandørgjeld 6.188.000 6.683.000 6.237.000 6.527.000 8.228.000
Betalbar skatt 0 1.027.000 175.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.546.000 3.388.000 3.666.000 3.302.000 1.712.000
Utbytte 0 -4.000.000 -3.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.192.000 2.123.000 1.815.000 1.555.000 2.999.000
Sum kortsiktig gjeld 26.925.000 17.221.000 14.893.000 11.540.000 19.794.000
Sum gjeld og egenkapital 53.326.000 55.786.000 53.874.000 49.703.000 58.124.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.477.000 28.952.000 26.885.000 21.300.000 17.318.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2.7 2.8 2.8 1.9
Likviditetsgrad 2 0.9 1.5 1.6 1.7 1.0
Soliditet 49.5 67.8 69.1 70.9 56.8
Resultatgrad -10.7 4 4.6 2.1 -2.2
Rentedekningsgrad -22.9 127.8 51.4 10.4 -10.7
Gjeldsgrad 1 0.5 0.4 0.4 0.8
Total kapitalrentabilitet -26.4 10.7 12.4 6.7 -6.3
Signatur
26.02.2016
3 STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
PROKURA
GUDESEN BETH MENTZEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex