Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nationaltheatret
Juridisk navn:  Nationaltheatret AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 81500811
Postboks 1225 Vika Johanne Dybwads Plass 1 Fax: 22001690
0110 Oslo 161 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 914531365
Aksjekapital: 195.000 NOK
Antall ansatte: 395
Etableringsdato: 5/16/1898
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.96%
Resultat  
  
168.38%
Egenkapital  
  
-34.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 280.416.000 259.749.000 283.372.000 285.366.000 262.323.000
Resultat: 2.921.000 -4.272.000 7.774.000 -3.049.000 -13.360.000
Egenkapital: 7.990.000 12.261.000 31.726.000 6.236.000 7.881.000
Regnskap for  Nationaltheatret
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 280.416.000 259.749.000 283.372.000 285.366.000 262.323.000
Driftskostnader -278.035.000 -264.234.000 -275.975.000 -288.192.000 -275.476.000
Driftsresultat 2.381.000 -4.486.000 7.396.000 -2.826.000 -13.153.000
Finansinntekter 867.000 526.000 1.050.000 506.000 634.000
Finanskostnader -328.000 -312.000 -672.000 -728.000 -841.000
Finans 539.000 214.000 378.000 -222.000 -207.000
Resultat før skatt 2.921.000 -4.272.000 7.774.000 -3.049.000 -13.360.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 2.921.000 -4.272.000 7.774.000 -3.049.000 -13.360.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 75.531.000 56.681.000 58.475.000 61.271.000 65.240.000
Sum omløpsmidler 56.357.000 58.672.000 63.547.000 50.404.000 58.458.000
Sum eiendeler 131.888.000 115.353.000 122.022.000 111.675.000 123.698.000
Sum opptjent egenkapital 6.354.000 10.625.000 30.090.000 4.600.000 4.600.000
Sum egenkapital 7.990.000 12.261.000 31.726.000 6.236.000 7.881.000
Sum langsiktig gjeld 47.718.000 40.026.000 24.204.000 46.292.000 49.741.000
Sum kortsiktig gjeld 76.181.000 63.066.000 66.091.000 59.147.000 66.076.000
Sum gjeld og egenkapital 131.889.000 115.353.000 122.021.000 111.675.000 123.698.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.929.000 32.416.000 77.061.000 80.060.000 66.434.000
Andre inntekter 262.487.000 227.333.000 206.311.000 205.306.000 195.889.000
Driftsinntekter 280.416.000 259.749.000 283.372.000 285.366.000 262.323.000
Varekostnad 0 -15.780.000 -14.541.000
Lønninger -192.304.000 -181.715.000 -188.413.000 -196.611.000 -197.731.000
Avskrivning -12.591.000 -11.348.000 -11.848.000 -11.965.000 -11.268.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -60.120.000 -59.136.000 -59.834.000 -63.836.000 -51.936.000
Driftskostnader -278.035.000 -264.234.000 -275.975.000 -288.192.000 -275.476.000
Driftsresultat 2.381.000 -4.486.000 7.396.000 -2.826.000 -13.153.000
Finansinntekter 867.000 526.000 1.050.000 506.000 634.000
Finanskostnader -328.000 -312.000 -672.000 -728.000 -841.000
Finans 539.000 214.000 378.000 -222.000 -207.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.921.000 -4.272.000 7.774.000 -3.049.000 -13.360.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 12.327.000 10.410.000 11.461.000 12.051.000 13.224.000
Maskiner anlegg 58.604.000 35.566.000 36.308.000 38.515.000 47.416.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 70.931.000 45.976.000 47.769.000 50.566.000 60.640.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.600.000 10.705.000 10.705.000 10.705.000 4.600.000
Sum anleggsmidler 75.531.000 56.681.000 58.475.000 61.271.000 65.240.000
Varebeholdning 5.741.000 2.966.000 4.826.000 6.434.000 5.401.000
Kundefordringer 6.155.000 4.006.000 4.062.000 4.710.000 4.232.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 44.461.000 51.699.000 54.660.000 39.260.000 48.826.000
Sum omløpsmidler 56.357.000 58.672.000 63.547.000 50.404.000 58.458.000
Sum eiendeler 131.888.000 115.353.000 122.022.000 111.675.000 123.698.000
Sum opptjent egenkapital 6.354.000 10.625.000 30.090.000 4.600.000 4.600.000
Sum egenkapital 7.990.000 12.261.000 31.726.000 6.236.000 7.881.000
Sum avsetninger til forpliktelser 46.492.000 37.507.000 21.060.000 40.648.000 41.597.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 47.718.000 40.026.000 24.204.000 46.292.000 49.741.000
Leverandørgjeld 14.423.000 8.327.000 6.209.000 6.484.000 9.901.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.070.000 6.446.000 6.868.000 6.848.000 7.353.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 54.688.000 48.292.000 53.015.000 45.815.000 48.823.000
Sum kortsiktig gjeld 76.181.000 63.066.000 66.091.000 59.147.000 66.076.000
Sum gjeld og egenkapital 131.889.000 115.353.000 122.021.000 111.675.000 123.698.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -19.824.000 -4.394.000 -2.544.000 -8.743.000 -7.618.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.9 1 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.7 0.9 0.9 0.7 0.8
Soliditet 6.1 10.6 2 5.6 6.4
Resultatgrad 0.8 -1.7 2.6 -
Rentedekningsgrad 7.3 -14.4 1 -3.9 -15.6
Gjeldsgrad 15.5 8.4 2.8 16.9 14.7
Total kapitalrentabilitet 2.5 -3.4 6.9 -2.1 -10.1
Signatur
26.08.2021
STYRETS FORMANN ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.08.2021
Daglig leder alene.
Prokura hver for seg
Hjelle Færevaag Marta
Prokura hver for seg
Seltun Kristian
Prokura hver for seg
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex