Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nationalfondet Til Fremme Av Socialøkonomisk Opplysningsarbeide Nhh
Juridisk navn:  Nationalfondet Til Fremme Av Socialøkonomisk Opplysningsarbeide Nhh
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Helleveien 30 Helleveien 30 Fax:
5045 Bergen 5045 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 940572355
Aksjekapital: 94 NOK
Etableringsdato: 12/31/1928
Foretakstype: STI
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.73%
Resultat  
  
-57.29%
Egenkapital  
  
4.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 90.000 118.000 -33.000 93.000 15.000
Resultat: 41.000 96.000 -72.000 73.000 -4.000
Egenkapital: 1.030.000 989.000 893.000 966.000 893.000
Regnskap for  Nationalfondet Til Fremme Av Socialøkonomisk Opplysningsarbeide Nhh
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 90.000 118.000 -33.000 93.000 15.000
Driftskostnader -49.000 -22.000 -39.000 -20.000 -20.000
Driftsresultat 41.000 96.000 -72.000 73.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 41.000 96.000 -72.000 73.000 -4.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 41.000 96.000 -72.000 73.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.060.000 989.000 896.000 966.000 893.000
Sum eiendeler 1.060.000 989.000 896.000 966.000 893.000
Sum opptjent egenkapital 936.000 895.000 799.000 872.000 799.000
Sum egenkapital 1.030.000 989.000 893.000 966.000 893.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 30.000 0 3.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.060.000 989.000 896.000 966.000 893.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 90.000 118.000 -33.000 93.000 15.000
Driftsinntekter 90.000 118.000 -33.000 93.000 15.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -49.000 -22.000 -39.000 -20.000 -20.000
Driftskostnader -49.000 -22.000 -39.000 -20.000 -20.000
Driftsresultat 41.000 96.000 -72.000 73.000 -4.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 41.000 96.000 -72.000 73.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 1.056.000 967.000 848.000 942.000 869.000
Kasse, bank 3.000 23.000 47.000 24.000 24.000
Sum omløpsmidler 1.060.000 989.000 896.000 966.000 893.000
Sum eiendeler 1.060.000 989.000 896.000 966.000 893.000
Sum opptjent egenkapital 936.000 895.000 799.000 872.000 799.000
Sum egenkapital 1.030.000 989.000 893.000 966.000 893.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 0 3.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 30.000 0 3.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.060.000 989.000 896.000 966.000 893.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.030.000 989.000 893.000 966.000 893.000
Likviditetsgrad 1 35.3 298.7
Likviditetsgrad 2 35.3 0 298.7 0 0
Soliditet 97.2 1 99.7 1 1
Resultatgrad 45.6 81.4 218.2 78.5 -26.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 3.9 9.7 - 7.6 -0.4
Signatur
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex