Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nasjonalforeningens Helselag For Eldre I Bergen
Juridisk navn:  Nasjonalforeningens Helselag For Eldre I Bergen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 96622770
Nordre Skogveien 7 Erleveien 16 Fax: 55281666
5057 Bergen 5096 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 857752422
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 1/1/1982 1
Foretakstype: FLI
Revisor: Hammersland Revisjon As
Regnskapsfører: Statera Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.02%
Resultat  
  
-47.96%
Egenkapital  
  
203.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2010
Omsetning: 6.051.000 5.084.000
Resultat: 319.000 613.000
Egenkapital: 1.311.000 432.000
Regnskap for  Nasjonalforeningens Helselag For Eldre I Bergen
Resultat 2017 2010
Driftsinntekter 6.051.000 5.084.000
Driftskostnader -5.739.000 -4.471.000
Driftsresultat 311.000 613.000
Finansinntekter 8.000 1.000
Finanskostnader 0 0
Finans 8.000 1.000
Resultat før skatt 319.000 613.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 319.000 613.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 87.000 25.000
Sum omløpsmidler 1.972.000 1.006.000
Sum eiendeler 2.059.000 1.031.000
Sum opptjent egenkapital 1.311.000 333.000
Sum egenkapital 1.311.000 432.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 748.000 599.000
Sum gjeld og egenkapital 2.059.000 1.031.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.535.000 1.454.000
Andre inntekter 4.516.000 3.630.000
Driftsinntekter 6.051.000 5.084.000
Varekostnad -615.000 -552.000
Lønninger -4.114.000 -3.015.000
Avskrivning -48.000 -6.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -962.000 -898.000
Driftskostnader -5.739.000 -4.471.000
Driftsresultat 311.000 613.000
Finansinntekter 8.000 1.000
Finanskostnader 0 0
Finans 8.000 1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 319.000 613.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 87.000 25.000
Sum varige driftsmidler 87.000 25.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 87.000 25.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 3.000 11.000
Andre fordringer 89.000 26.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.880.000 970.000
Sum omløpsmidler 1.972.000 1.006.000
Sum eiendeler 2.059.000 1.031.000
Sum opptjent egenkapital 1.311.000 333.000
Sum egenkapital 1.311.000 432.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 256.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 115.000 66.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 271.000 190.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 363.000 87.000
Sum kortsiktig gjeld 748.000 599.000
Sum gjeld og egenkapital 2.059.000 1.031.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.224.000 407.000
Likviditetsgrad 1 2.6 1.7
Likviditetsgrad 2 2.6 1.7
Soliditet 63.7 41.9
Resultatgrad 5.1 12.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 1.4
Total kapitalrentabilitet 15.5 59.6
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex