Nasjonalforeningen For Folkehelsen Borgar Nygårds Forskningsfond
Juridisk navn:  Nasjonalforeningen For Folkehelsen Borgar Nygårds Forskningsfond
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23120000
Postboks 7139 Majorstua Oscarsgaten 36 A Fax: 23120001
0307 Oslo 258 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 979663544
Aksjekapital: 4.185 NOK
Etableringsdato: 10/17/1996
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-21.74%
Resultat  
  
-32.61%
Egenkapital  
  
0.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 54.000 69.000 45.000 54.000 68.000
Resultat: 31.000 46.000 22.000 32.000 47.000
Egenkapital: 4.262.000 4.231.000 4.185.000 4.163.000 4.131.000
Regnskap for  Nasjonalforeningen For Folkehelsen Borgar Nygårds Forskningsfond
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 54.000 69.000 45.000 54.000 68.000
Driftskostnader -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -22.000
Driftsresultat 31.000 46.000 22.000 32.000 47.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 31.000 46.000 22.000 32.000 47.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 31.000 46.000 22.000 32.000 47.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 4.363.000 4.314.000 4.250.000 4.210.000 4.160.000
Sum eiendeler 4.363.000 4.314.000 4.250.000 4.210.000 4.160.000
Sum opptjent egenkapital 4.262.000 4.231.000 0 4.163.000 4.131.000
Sum egenkapital 4.262.000 4.231.000 4.185.000 4.163.000 4.131.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 101.000 83.000 65.000 47.000 29.000
Sum gjeld og egenkapital 4.363.000 4.314.000 4.250.000 4.210.000 4.160.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 54.000 0 0 0 68.000
Andre inntekter 69.000 45.000 54.000 0
Driftsinntekter 54.000 69.000 45.000 54.000 68.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -22.000
Driftskostnader -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 -22.000
Driftsresultat 31.000 46.000 22.000 32.000 47.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 31.000 46.000 22.000 32.000 47.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 4.303.000 4.250.000 4.182.000 4.137.000 4.084.000
Kasse, bank 60.000 64.000 68.000 73.000 77.000
Sum omløpsmidler 4.363.000 4.314.000 4.250.000 4.210.000 4.160.000
Sum eiendeler 4.363.000 4.314.000 4.250.000 4.210.000 4.160.000
Sum opptjent egenkapital 4.262.000 4.231.000 0 4.163.000 4.131.000
Sum egenkapital 4.262.000 4.231.000 4.185.000 4.163.000 4.131.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 101.000 83.000 65.000 47.000 29.000
Sum kortsiktig gjeld 101.000 83.000 65.000 47.000 29.000
Sum gjeld og egenkapital 4.363.000 4.314.000 4.250.000 4.210.000 4.160.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.262.000 4.231.000 4.185.000 4.163.000 4.131.000
Likviditetsgrad 1 43.2 5 65.4 89.6 143.4
Likviditetsgrad 2 43.2 5 65.4 89.6 143.4
Soliditet 97.7 98.1 98.5 98.9 99.3
Resultatgrad 57.4 66.7 48.9 59.3 69.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 0.7 1.1 0.5 0.8 1.1
Signatur
29.03.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex