Nøsted & As
Juridisk navn:  Nøsted & As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38272550
Grønviksveien 8 Grønviksveien 8 Fax: 38272551
4515 Mandal 4515 Mandal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 914781213
Aksjekapital: 3.025.000 NOK
Antall ansatte: 135
Etableringsdato: 5/19/1939
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.54%
Resultat  
  
-14.52%
Egenkapital  
  
0.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 342.554.000 382.913.000 249.876.000 205.003.000 164.461.000
Resultat: 29.125.000 34.072.000 30.630.000 24.865.000 11.037.000
Egenkapital: 129.482.000 128.731.000 88.746.000 123.458.000 121.337.000
Regnskap for  Nøsted & As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 342.554.000 382.913.000 249.876.000 205.003.000 164.461.000
Driftskostnader -312.329.000 -357.491.000 -228.864.000 -185.362.000 -155.757.000
Driftsresultat 30.225.000 25.422.000 21.012.000 19.643.000 8.704.000
Finansinntekter 1.469.000 11.936.000 10.195.000 13.898.000 13.240.000
Finanskostnader -2.568.000 -3.286.000 -577.000 -8.675.000 -10.907.000
Finans -1.099.000 8.650.000 9.618.000 5.223.000 2.333.000
Resultat før skatt 29.125.000 34.072.000 30.630.000 24.865.000 11.037.000
Skattekostnad -6.364.000 -5.188.000 -7.081.000 -5.699.000 -2.333.000
Årsresultat 22.761.000 28.884.000 23.549.000 19.166.000 8.704.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 35.543.000 42.636.000 47.686.000 50.132.000 58.183.000
Sum omløpsmidler 245.047.000 245.547.000 233.235.000 212.436.000 191.052.000
Sum eiendeler 280.590.000 288.183.000 280.921.000 262.568.000 249.235.000
Sum opptjent egenkapital 126.457.000 125.706.000 85.721.000 120.433.000 118.312.000
Sum egenkapital 129.482.000 128.731.000 88.746.000 123.458.000 121.337.000
Sum langsiktig gjeld 86.241.000 87.074.000 20.393.000 24.777.000 30.063.000
Sum kortsiktig gjeld 64.867.000 72.378.000 171.783.000 114.332.000 97.835.000
Sum gjeld og egenkapital 280.590.000 288.183.000 280.922.000 262.567.000 249.235.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 341.199.000 381.106.000 248.754.000 203.513.000 163.188.000
Andre inntekter 1.354.000 1.808.000 1.122.000 1.491.000 1.273.000
Driftsinntekter 342.554.000 382.913.000 249.876.000 205.003.000 164.461.000
Varekostnad -180.932.000 -209.222.000 -152.207.000 -113.927.000 -89.143.000
Lønninger -70.380.000 -82.026.000 -43.271.000 -37.017.000 -34.923.000
Avskrivning -6.536.000 -5.592.000 -3.921.000 -4.330.000 -4.343.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -54.481.000 -63.605.000 -35.081.000 -28.666.000 -23.897.000
Driftskostnader -312.329.000 -357.491.000 -228.864.000 -185.362.000 -155.757.000
Driftsresultat 30.225.000 25.422.000 21.012.000 19.643.000 8.704.000
Finansinntekter 1.469.000 11.936.000 10.195.000 13.898.000 13.240.000
Finanskostnader -2.568.000 -3.286.000 -577.000 -8.675.000 -10.907.000
Finans -1.099.000 8.650.000 9.618.000 5.223.000 2.333.000
Konsernbidrag -22.010.000 -20.198.000 -61.435.000 -11.520.000 -16.890.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 22.761.000 28.884.000 23.549.000 19.166.000 8.704.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.305.000 1.115.000 7.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 21.372.000 24.502.000 12.765.000 15.438.000 17.458.000
Sum varige driftsmidler 21.372.000 24.502.000 12.765.000 15.438.000 17.458.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.866.000 17.019.000 34.914.000 34.693.000 40.725.000
Sum anleggsmidler 35.543.000 42.636.000 47.686.000 50.132.000 58.183.000
Varebeholdning 68.879.000 82.562.000 30.893.000 24.777.000 27.542.000
Kundefordringer 63.428.000 48.170.000 29.411.000 24.284.000 20.294.000
Andre fordringer 311.000 744.000 684.000 2.690.000 8.122.000
Sum investeringer 695.000 603.000 11.500.000 11.408.000 8.765.000
Kasse, bank 8.718.000 4.129.000 34.684.000 27.921.000 21.468.000
Sum omløpsmidler 245.047.000 245.547.000 233.235.000 212.436.000 191.052.000
Sum eiendeler 280.590.000 288.183.000 280.921.000 262.568.000 249.235.000
Sum opptjent egenkapital 126.457.000 125.706.000 85.721.000 120.433.000 118.312.000
Sum egenkapital 129.482.000 128.731.000 88.746.000 123.458.000 121.337.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.034.000 1.031.000 942.000 1.040.000 1.445.000
Gjeld til kredittinstitutt 4.500.000 3.034.000 75.535.000 71.363.000 63.246.000
Sum langsiktig gjeld 86.241.000 87.074.000 20.393.000 24.777.000 30.063.000
Leverandørgjeld 6.000.000 16.029.000 15.501.000 4.709.000 10.922.000
Betalbar skatt 5.755.000 4.002.000 5.842.000 9.375.000 0
Skyldig offentlige avgifter 12.435.000 11.759.000 4.877.000 4.659.000 1.566.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.676.000 19.420.000 10.028.000 14.226.000 22.101.000
Sum kortsiktig gjeld 64.867.000 72.378.000 171.783.000 114.332.000 97.835.000
Sum gjeld og egenkapital 280.590.000 288.183.000 280.922.000 262.567.000 249.235.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 180.180.000 173.169.000 61.452.000 98.104.000 93.217.000
Likviditetsgrad 1 3.8 3.4 1.4 1.9 2
Likviditetsgrad 2 2.7 2.3 1.2 1.6 1.7
Soliditet 46.1 44.7 31.6 4 48.7
Resultatgrad 8.8 6.6 8.4 9.6 5.3
Rentedekningsgrad 11.8 7.7 36.4 2.3 0.8
Gjeldsgrad 1.2 1.2 2.2 1.1 1.1
Total kapitalrentabilitet 11.3 1 11.1 12.8 8.8
Signatur
08.06.2020
STYRETS FORMANN OG ET STYREMEDLEM.
Prokurister
08.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex