Næra Purkering As
Juridisk navn:  Næra Purkering As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62340920
Næravegen 741 Moseviken Fax:
2372 Brøttum 2365 Åsmarka
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 987059575
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/1/2004 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: R2 Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.91%
Resultat  
  
2127.27%
Egenkapital  
  
20.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.764.000 11.108.000 11.448.000 11.795.000 11.683.000
Resultat: 1.338.000 -66.000 671.000 1.113.000 1.301.000
Egenkapital: 6.053.000 5.024.000 5.103.000 3.263.000 2.454.000
Regnskap for  Næra Purkering As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.764.000 11.108.000 11.448.000 11.795.000 11.683.000
Driftskostnader -10.450.000 -11.186.000 -10.822.000 -10.803.000 -10.384.000
Driftsresultat 1.314.000 -77.000 627.000 992.000 1.299.000
Finansinntekter 36.000 37.000 43.000 182.000 78.000
Finanskostnader -12.000 -26.000 0 -62.000 -77.000
Finans 24.000 11.000 43.000 120.000 1.000
Resultat før skatt 1.338.000 -66.000 671.000 1.113.000 1.301.000
Skattekostnad -295.000 14.000 -141.000 -268.000 -326.000
Årsresultat 1.043.000 -51.000 530.000 844.000 975.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 602.000 719.000 860.000 1.006.000 648.000
Sum omløpsmidler 7.586.000 6.068.000 6.414.000 4.128.000 4.506.000
Sum eiendeler 8.188.000 6.787.000 7.274.000 5.134.000 5.154.000
Sum opptjent egenkapital 5.953.000 4.924.000 5.003.000 3.163.000 2.354.000
Sum egenkapital 6.053.000 5.024.000 5.103.000 3.263.000 2.454.000
Sum langsiktig gjeld 417.000 614.000 998.000 1.047.000 1.364.000
Sum kortsiktig gjeld 1.718.000 1.150.000 1.173.000 824.000 1.336.000
Sum gjeld og egenkapital 8.188.000 6.788.000 7.274.000 5.134.000 5.154.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.902.000 1.858.000 2.132.000 2.211.000 2.550.000
Andre inntekter 9.863.000 9.250.000 9.316.000 9.583.000 9.132.000
Driftsinntekter 11.764.000 11.108.000 11.448.000 11.795.000 11.683.000
Varekostnad -5.742.000 -6.451.000 -6.320.000 -6.375.000 -5.863.000
Lønninger -1.163.000 -1.087.000 -1.068.000 -1.046.000 -1.004.000
Avskrivning -139.000 -141.000 -141.000 -119.000 -79.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.406.000 -3.507.000 -3.293.000 -3.263.000 -3.438.000
Driftskostnader -10.450.000 -11.186.000 -10.822.000 -10.803.000 -10.384.000
Driftsresultat 1.314.000 -77.000 627.000 992.000 1.299.000
Finansinntekter 36.000 37.000 43.000 182.000 78.000
Finanskostnader -12.000 -26.000 0 -62.000 -77.000
Finans 24.000 11.000 43.000 120.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -15.000 -27.000 -27.000 -17.000 0
Årsresultat 1.043.000 -51.000 530.000 844.000 975.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 539.000 624.000 709.000 799.000 179.000
Fast eiendom 42.000 62.000 82.000 102.000 122.000
Maskiner anlegg 21.000 0 0 0 11.000
Driftsløsøre 33.000 69.000 105.000 141.000
Sum varige driftsmidler 63.000 95.000 151.000 207.000 275.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 194.000
Sum anleggsmidler 602.000 719.000 860.000 1.006.000 648.000
Varebeholdning 5.343.000 4.436.000 4.475.000 2.905.000 2.983.000
Kundefordringer 1.157.000 1.374.000 1.316.000 941.000 1.234.000
Andre fordringer 292.000 204.000 230.000 229.000 188.000
Sum investeringer 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Kasse, bank 779.000 40.000 379.000 39.000 87.000
Sum omløpsmidler 7.586.000 6.068.000 6.414.000 4.128.000 4.506.000
Sum eiendeler 8.188.000 6.787.000 7.274.000 5.134.000 5.154.000
Sum opptjent egenkapital 5.953.000 4.924.000 5.003.000 3.163.000 2.354.000
Sum egenkapital 6.053.000 5.024.000 5.103.000 3.263.000 2.454.000
Sum avsetninger til forpliktelser 417.000 276.000 301.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 96.000 0 -125.000 351.000
Sum langsiktig gjeld 417.000 614.000 998.000 1.047.000 1.364.000
Leverandørgjeld 1.293.000 823.000 735.000 434.000 491.000
Betalbar skatt 153.000 11.000 234.000 274.000 333.000
Skyldig offentlige avgifter 97.000 74.000 84.000 99.000 72.000
Utbytte -15.000 -27.000 -27.000 -17.000 0
Annen kortsiktig gjeld 161.000 118.000 93.000 123.000 89.000
Sum kortsiktig gjeld 1.718.000 1.150.000 1.173.000 824.000 1.336.000
Sum gjeld og egenkapital 8.188.000 6.788.000 7.274.000 5.134.000 5.154.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.868.000 4.918.000 5.241.000 3.304.000 3.170.000
Likviditetsgrad 1 4.4 5.3 5.5 5 3.4
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.7 1.5 1.1
Soliditet 73.9 7 70.2 63.6 47.6
Resultatgrad 11.2 -0.7 5.5 8.4 11.1
Rentedekningsgrad 109.5 1 16.9
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.4 0.6 1.1
Total kapitalrentabilitet 16.5 -0.6 9.2 22.9 26.7
Signatur
15.01.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex