Myklebostad Skog As
Juridisk navn:  Myklebostad Skog As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Arendalsvegen 1537 Arendalsvegen 1537 Fax:
4735 Evje 4735 Evje
Fylke: Kommune:
Agder Evje Og Hornnes
Org.nr: 923874860
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/30/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Merkantil Service AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
6200%
Egenkapital  
  
1712%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019
Omsetning: 1.225.000 0
Resultat: 549.000 -9.000
Egenkapital: 453.000 25.000
Regnskap for  Myklebostad Skog As
Resultat 2020 2019
Driftsinntekter 1.225.000 0
Driftskostnader -685.000 -9.000
Driftsresultat 540.000 -9.000
Finansinntekter 9.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 9.000 0
Resultat før skatt 549.000 -9.000
Skattekostnad -121.000 4.000
Årsresultat 428.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 4.000
Sum omløpsmidler 633.000 79.000
Sum eiendeler 633.000 83.000
Sum opptjent egenkapital 423.000 -5.000
Sum egenkapital 453.000 25.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 180.000 58.000
Sum gjeld og egenkapital 633.000 83.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.119.000 0
Andre inntekter 106.000 0
Driftsinntekter 1.225.000 0
Varekostnad -490.000 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -195.000 -9.000
Driftskostnader -685.000 -9.000
Driftsresultat 540.000 -9.000
Finansinntekter 9.000 0
Finanskostnader 0 0
Finans 9.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 428.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 4.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 4.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 1.000 0
Sum investeringer 59.000 59.000
Kasse, bank 573.000 20.000
Sum omløpsmidler 633.000 79.000
Sum eiendeler 633.000 83.000
Sum opptjent egenkapital 423.000 -5.000
Sum egenkapital 453.000 25.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0
Betalbar skatt 117.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 -1.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 59.000 59.000
Sum kortsiktig gjeld 180.000 58.000
Sum gjeld og egenkapital 633.000 83.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 453.000 21.000
Likviditetsgrad 1 3.5 1.4
Likviditetsgrad 2 3.5 1.4
Soliditet 71.6 30.1
Resultatgrad 44.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 2.3
Total kapitalrentabilitet 86.7 -10.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex