Musikk-Miljø AS
Juridisk navn:  Musikk-Miljø AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55236030
Håkonsgaten 24 Håkonsgaten 24 Fax: 55236031
5015 Bergen 5015 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 841942442
Aksjekapital: 1.200.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 1/2/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Collegium Revisjon AS
Regnskapsfører: Devold Consulting AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.41%
Resultat  
  
-43.07%
Egenkapital  
  
-11.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 30.788.000 30.916.000 33.408.000 28.066.000 25.908.000
Resultat: 797.000 1.400.000 153.000 130.000 593.000
Egenkapital: 5.658.000 6.368.000 5.279.000 5.164.000 5.094.000
Regnskap for  Musikk-Miljø AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 30.788.000 30.916.000 33.408.000 28.066.000 25.908.000
Driftskostnader -29.879.000 -29.169.000 -32.675.000 -27.549.000 -24.829.000
Driftsresultat 910.000 1.746.000 734.000 517.000 1.079.000
Finansinntekter 149.000 190.000 36.000 80.000 72.000
Finanskostnader -262.000 -536.000 -616.000 -468.000 -558.000
Finans -113.000 -346.000 -580.000 -388.000 -486.000
Resultat før skatt 797.000 1.400.000 153.000 130.000 593.000
Skattekostnad -907.000 -311.000 -38.000 -59.000 -177.000
Årsresultat -110.000 1.089.000 115.000 70.000 416.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.555.000 2.400.000 2.599.000 2.865.000 3.276.000
Sum omløpsmidler 12.829.000 11.908.000 12.082.000 11.762.000 11.059.000
Sum eiendeler 14.384.000 14.308.000 14.681.000 14.627.000 14.335.000
Sum opptjent egenkapital 4.458.000 5.168.000 4.079.000 3.964.000 3.894.000
Sum egenkapital 5.658.000 6.368.000 5.279.000 5.164.000 5.094.000
Sum langsiktig gjeld 1.649.000 1.424.000 2.022.000 2.425.000 3.215.000
Sum kortsiktig gjeld 7.077.000 6.517.000 7.380.000 7.038.000 6.027.000
Sum gjeld og egenkapital 14.384.000 14.309.000 14.681.000 14.627.000 14.336.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.673.000 30.916.000 33.408.000 28.066.000 25.908.000
Andre inntekter 115.000 0 0 0
Driftsinntekter 30.788.000 30.916.000 33.408.000 28.066.000 25.908.000
Varekostnad -20.047.000 -20.403.000 -22.469.000 -18.403.000 -16.320.000
Lønninger -5.793.000 -5.092.000 -5.519.000 -5.193.000 -4.767.000
Avskrivning -359.000 -354.000 -398.000 -405.000 -456.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -3.680.000 -3.320.000 -4.289.000 -3.548.000 -3.286.000
Driftskostnader -29.879.000 -29.169.000 -32.675.000 -27.549.000 -24.829.000
Driftsresultat 910.000 1.746.000 734.000 517.000 1.079.000
Finansinntekter 149.000 190.000 36.000 80.000 72.000
Finanskostnader -262.000 -536.000 -616.000 -468.000 -558.000
Finans -113.000 -346.000 -580.000 -388.000 -486.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -600.000 0 0 0
Årsresultat -110.000 1.089.000 115.000 70.000 416.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 305.000 691.000 671.000 539.000 598.000
Fast eiendom 1.132.000 1.386.000 1.640.000 1.893.000 2.147.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 118.000 324.000 288.000 432.000 530.000
Sum varige driftsmidler 1.249.000 1.709.000 1.928.000 2.326.000 2.678.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.555.000 2.400.000 2.599.000 2.865.000 3.276.000
Varebeholdning 7.875.000 8.968.000 8.243.000 8.108.000 7.438.000
Kundefordringer 2.185.000 2.322.000 2.429.000 2.702.000 2.923.000
Andre fordringer 734.000 375.000 651.000 653.000 499.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.036.000 244.000 759.000 299.000 199.000
Sum omløpsmidler 12.829.000 11.908.000 12.082.000 11.762.000 11.059.000
Sum eiendeler 14.384.000 14.308.000 14.681.000 14.627.000 14.335.000
Sum opptjent egenkapital 4.458.000 5.168.000 4.079.000 3.964.000 3.894.000
Sum egenkapital 5.658.000 6.368.000 5.279.000 5.164.000 5.094.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 343.000 0 197.000 653.000
Sum langsiktig gjeld 1.649.000 1.424.000 2.022.000 2.425.000 3.215.000
Leverandørgjeld 2.272.000 2.645.000 3.678.000 3.126.000 2.273.000
Betalbar skatt 216.000 331.000 170.000 0 387.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000.000 1.730.000 1.993.000 1.777.000 1.546.000
Utbytte -600.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.588.000 1.468.000 1.538.000 1.938.000 1.167.000
Sum kortsiktig gjeld 7.077.000 6.517.000 7.380.000 7.038.000 6.027.000
Sum gjeld og egenkapital 14.384.000 14.309.000 14.681.000 14.627.000 14.336.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.752.000 5.391.000 4.702.000 4.724.000 5.032.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.8 1.6 1.7 1.8
Likviditetsgrad 2 0.7 0.5 0.5 0.5 0.6
Soliditet 39.3 44.5 3 35.3 35.5
Resultatgrad 3.0 5.6 2.2 1.8 4.2
Rentedekningsgrad 3.5 3.3 1.2 1.1 1.9
Gjeldsgrad 1.5 1.2 1.8 1.8 1.8
Total kapitalrentabilitet 7.4 13.5 5.2 4.1 8
Signatur
08.09.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
08.09.2021
To styremedlemmer i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex